Tevreden Overijsselaren pessimistisch voor volgende generatie

Overijsselaren zijn op dit moment behoorlijk tevreden met hun leven en geven daar een rapportcijfer van 7,8 voor. Over de toekomst zijn Overijsselaren pessimistischer. Meer dan de helft verwacht dat mensen in 2040 minder gelukkig zijn dan nu. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd namens Provincie Overijssel over brede welvaart.
12 januari 2023 | Bram Wolf &

Tegenwoordig wordt welvaart niet alleen gemeten met economische maten, maar kijken we veel breder. Er zijn tal van andere factoren die het welzijn van mensen bepaalt, zoals gezondheid, sociale contacten en een prettige leefomgeving. Brede welvaart draait om alles wat mensen (nu en in de toekomst) waardevol vinden, en hoe het gesteld is met deze zaken.

Overijsselaren over het algemeen tevreden en gezond

Gelukkig zijn Overijsselaren in het algemeen tevreden met hun leven, dat geven ze gemiddeld een 7,8. Gezondheid, gebrek aan stress, tevredenheid over werk-privé balans, de inhoud van werk, het inkomen en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en de woning hangen hier positief mee samen.
De inwoners van Overijssel zijn dan ook overwegend gezond (75%), ervaren weinig stress (87%), hebben een aantrekkelijke woonomgeving (85%) en indien zij werken ervaren zij een goede werk-privé balans (69%).
Overijsselaren geven verder aan dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid van henzelf en hun naasten ook van belang zijn voor hun welzijn, net als sociale contacten.

Verwachtingen voor toekomst minder rooskleurig

Als we diezelfde Overijsselaren vragen naar de brede welvaart van de toekomst, dan verwacht een kleine meerderheid dat mensen in 2040 (iets) minder gelukkig zijn (54%) dan mensen nu. Slechts vier procent verwacht dat de toekomstige generatie gelukkiger zal zijn. Huidige actualiteiten spelen daarbij een rol, zo verwacht minstens de helft dat passende en betaalbare woningen dan lastiger te vinden zullen zijn, dat de gevolgen van klimaatverandering verergeren en de betaalbaarheid van energie (nog) meer een probleem wordt dan nu. De overheid zou volgens hen meer aandacht hieraan moeten besteden zodat ook toekomstige generaties gelukkig kunnen zijn.
Het geluk dat zij zelf (voornamelijk) ervaren, gunnen zij de volgende generatie dus ook.

Links

  • Download hier het hele rapport.
  • Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de provincie Overijssel.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd in het I&O Research Panel van 29 juni tot en met 6 juli 2022. De vragenlijst is ingevuld door 1.182 Overijsselaren. De data zijn gewogen op leeftijd en gemeente, zodat de netto steekproef representatief is voor de Overijsselse bevolking op deze kenmerken. De Provincie Overijssel heeft de resultaten verder verwerkt in een artikel, samen met de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Wolf

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.