Steun coronamaatregelen stabiel hoog

Nederlanders staan nog steeds in grote meerderheid achter de coronamaatregelen van het kabinet. Er is wel kritiek op deelmaatregelen, maar per saldo weet het kabinet nog steeds een middenweg te vinden tussen critici die vinden dat er te veel, te weinig of verkeerde dingen worden afgekondigd.
12 augustus 2020 | Peter Kanne & Wietse van Engeland | #corona #coronamaatregelen #kabinet

Nederlanders staan nog steeds in (grote) meerderheid achter de coronamaatregelen. De manier waarop het kabinet omgaat met de coronamaatregelen in het algemeen heeft nog steeds de steun van driekwart van de kiezers.
De steun voor de maatregelen m.b.t. de gezondheid van Nederlanders neemt iets af (van 80% naar 75%), die voor de economische maatregelen is stabiel.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 1 – Draagvlak voor maatregelen van het kabinet
Staat volledig/grotendeels achter maatregelen met betrekking tot…

Kiezers van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staan in zeer ruime meerderheid achter de maatregelen. Kiezers van PvdA (80%), GroenLinks (77%) en SGP (74%) kunnen zich er eveneens goed in vinden. Alleen kiezers van FvD (40% wel, 60% niet) en PVV (39% wel, 60% niet) wijzen het coronabeleid in meerderheid af.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2 – Draagvlak voor maatregelen van het kabinet
Staat volledig/grotendeels achter maatregelen in het algemeen (naar huidige politieke voorkeur)

Persconferentie overwegend goed ontvangen

Premier Rutte en minister De Jonge gaven donderdag 6 augustus opnieuw een persconferentie over de coronacrisis. Negen op de tien deelnemers aan dit onderzoek kregen daar iets van mee, driekwart (77%) zegt ook de boodschap te hebben gehoord of gelezen.
Van degenen die (minstens) de boodschap meekregen beoordeelt 59 procent de persconferentie als (zeer) goed, 10 procent vond het (tamelijk) slecht. Ouderen (65% ‘goed’) oordelen positiever dan jongeren (49% ‘goed’, 17% ‘slecht’).

Degenen die negatief oordeelden vinden enerzijds dat maatregelen niet ver genoeg gaan en roepen om strengere maatregelen of striktere handhaving. Met name om jongeren te bereiken moeten er volgens deze mensen andere middelen ingezet worden.

Anderzijds zijn er mensen die de corona-maatregelen onzin vinden, de kwaal erger vinden dan het middel en/of gebaseerd op onwaarheden of verkeerde aannames en wetenschappelijke bevindingen.

(Ook) jongeren bang voor tweede golf

Bijna twee op de drie Nederlanders (64%) zijn bang voor een ‘tweede golf’ in de corona-epidemie. Dat geldt net zo zeer voor de jongsten (18-24 jaar: 72%) als voor de oudsten (65-plus: 70%)

Kabinet niet ‘de regie kwijt’, ook niet volgens PvdA-kiezers

Dat de Nederlandse overheid “de regie over de coronacrisis kwijt is”, zoals PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde, wordt door een substantiële minderheid (29%) onderschreven. Bijna de helft (47%) is het daar niet mee eens, 22 procent oordeelt neutraal.
Alleen kiezers van PVV (57%) en FvD (53%) zijn het er in meerderheid mee eens.Kiezers van de PvdA vaker niet dan wel. (PvdA-kiezers: 28% eens, 48% oneens; GL-kiezers: 24% eens, 44% oneens; SP-kiezers: 43% eens, 30% oneens).

Verdeeldheid over deelmaatregelen

Ondanks de brede steun voor het algemene corona-beleid, blijkt dat Nederlanders verdeeld zijn over een aantal deelmaatregelen. Met de stelling “Het kabinet voert nu de juiste maatregelen door” is bijvoorbeeld 44 procent het eens, 34 procent het eens noch oneens en 18 procent het oneens. Ze lijken het beleid van het kabinet overwegend goed te kunnen volgen, maar een substantiële minderheid zou wel strengere maatregelen willen. Een ander deel vindt dat verkeerde keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld met betrekking tot mondkapjes of het testen van vakantiegangers.

Brede steun voor registratie in de horeca

Nieuw voor Nederland is dat bezoekers van horecagelegenheden hun naam en telefoonnummer achter moeten laten, zodat gasten – mocht iemand anders die in de betreffende gelegenheid is geweest besmet raken – door de GGD gebeld kunnen worden.
Zes op tien (62%) Nederlanders vinden dit een goede maatregel, één op zeven (17%) vindt dit niet goed. De steun is ongeveer gelijk onder alle leeftijdsgroepen. Kiezers van PVV (30% niet mee eens), FvD (38%) zijn het vaakst tegen.

Code-oranje-reizigers: verplicht testen en/of in quarantaine

Voor het verplicht laten testen van de code-oranje-vakantiegangers bestaat zeer veel steun: 89 procent is het eens met de maatregel. Nederlanders zouden de code-oranje-reizigers liever nog altijd na thuiskomst twee weken in quarantaine doen (82% mee eens). Bijna de helft (49%) vindt ‘alleen testen bij klachten’ geen goed idee, 36 procent zou dat voldoende vinden.

Mondkapjes: liever niet, maar als het moet doen we het

Weinig Nederlanders dragen momenteel een mondkapje als ze naar buiten gaan, al neemt dit iets toe (nu 6%, een maand geleden nog 3%).
Een meerderheid is er ook geen voorstander van, evenmin wil men een algemene verplichting. Slechts één op vijf (18%) vindt dat ‘iedereen buiten altijd een monddoekje moet dragen’, 63 procent vindt van niet. Een zelfde percentage (20%) vindt dat het kabinet een monddoekje buiten voor heel Nederland verplicht moet stellen.
Als het verplicht zou worden zegt 70 procent ‘zeker altijd een mondkapje of -doekje te zullen dragen’.

Het verplicht stellen van een mondkapje buiten, op zeer drukke plekken – zoals nu gebeurt – vindt 60 procent wel goed (24 procent niet).
Bijna de helft (47%) zou willen dat monddoekjes ook binnen, in openbare ruimtes in heel Nederland verplicht gesteld wordt. Een op drie ziet ook dat niet zitten.

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van donderdag 6 augustus 20 uur (direct na de persconferentie over de coronacrisis door premier Rutte en minister De Jonge) tot maandagochtend 10 augustus 2020.
Er werkten in totaal 3.650 Nederlanders mee aan dit onderzoek.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en daarmee representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder op deze kenmerken. Het grootste deel van de deelnemers (n=3.534) is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 116 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het uitgebreide rapport als PDF.

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze september-peiling kan tot en met vrijdag 28 augustus.

BWEBPR17

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.