Sterkste banengroei bouw sinds 1996

Tussen 1 april 2022 en 1 april 2023 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,6 procent gegroeid. Deze groei is vergelijkbaar met de groei in het jaar daarvoor (2,9 procent). De bouw groeide met 4,6 procent, de sterkste groei van deze sector sinds 1996. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijke vestigingenbestand waarbij Ipsos I&O intensief betrokken is.
20 juni 2024 | Robert Nordeman & Gerben Huijgen | #banen #economie #LISA #vestigingen

Groei zet door
Het totaal aantal banen in Nederland bedroeg per 1 april 2023 bijna 9.606.000. Dit zijn er ruim 244.000 meer dan in april 2022, een groei van 2,6 procent (zie figuur 1). Dit is een voortzetting van de sterke groei in het voorgaande jaar.
Het aantal vestigingen nam in 2023 sterker toe dan het aantal banen: de groei van het aantal vestigingen tussen 2022 en 2023 bedroeg 6,1 procent, een toename van 120.000 vestigingen. Het totale aantal vestigingen komt daarmee per 1 april 2023 voor het eerst boven de 2 miljoen.

Bouw kent sterkste relatieve groei sinds 1996
Figuur 2 toont de ontwikkeling van het aantal banen per sector. De grootste groei in absolute zin is te vinden bij de zakelijke diensten. In deze sector nam het aantal banen toe met ruim 56.000 (+3,9%), de grootste groei sinds 2008. Enkele branches die meer dan gemiddeld bijdroegen aan de groei zijn organisatieadviesbureaus, ingenieurs, particuliere beveiliging en public relationsbureaus. In deze laatste groep zitten ook vloggers en influencers.
De grootste toename in relatieve zin was te zien in cultuur & recreatie (+5,0%). Een andere sector met sterke relatieve groei was de bouw. Door de toename met ruim 25.000 banen groeide de sector met +4,6 procent. Dit is de sterkste groei van deze sector sinds de start van het LISA-register in 1996.
Net als in 2022 is landbouw & visserij de enige sector met krimp. In deze sector nam het aantal banen af met bijna 2.000, een krimp van 0,9 procent.

Centraal gelegen regio’s groeien sterkst
De regio’s met de hoogste werkgelegenheidsgroei tussen 2022 en 2023 waren vooral te vinden in het midden van het land (zie figuur 3). De sterkste groei was te vinden in de provincie Flevoland (+3,8%), gevolgd door de regio Zuidwest-Gelderland (+3,5%). Naast de zakelijke diensten en de zorg deden de bouwsector en de handel in deze regio’s het goed. Ook in Utrecht groeide het aantal banen flink. (+3,4%).
Buiten de centraal gelegen regio’s waren de Zaanstreek en Agglomeratie Haarlem relatief sterke groeiers, beide 3,3 procent. In de regio Zaanstreek sprong de bouw eruit (+9%), in Haarlem e.o. was vooral de zakelijke dienstverlening verantwoordelijk voor de groei (+5,3%).
De drie grootstedelijke regio’s (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Agglomeratie ’s-Gravenhage) lieten elk een groei zien gelijk aan of iets onder het landelijk gemiddelde.

Er zijn geen regio’s waar het aantal banen afnam tussen 2022 en 2023. In Delfzijl en omstreken bleef het aantal banen gelijk. De groei in andere sectoren werd hier teniet gedaan door een afname van het aantal banen in de industrie (-6%). In Zuidwest-Drenthe was de groei met 0,8 procent beperkt. Hoewel de bouw daar een flinke groei liet zien (+11%) was er een groot verlies aan banen in de zorg (-5%).

Volledig overzicht
Lees meer over de verschillen tussen sectoren en regio’s in het hele persbericht.

Met dit onderzoek is de 28e jaargang voltooid. Dit maakt LISA een unieke datareeks van landelijke werkgelegenheidsinformatie op vestigingsniveau. Het LISA-bestand is bijzonder geschikt om ontwikkelingen van werkgelegenheid, vestigingen en toegevoegde waarde van sectoren en gebieden over een langere periode te volgen.
Ipsos I&O is intensief betrokken bij de totstandkoming van LISA-materiaal. In de eerste plaats ondersteunen wij de Stichting LISA bij het ontsluiten van gegevens en adviseren wij afnemers over het gebruik van de data. Daarnaast maakt Ipsos I&O gebruik van LISA-data voor analyses naar arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en omzetcijfers. Hiermee helpen wij diverse gemeentes en provincies met het opstellen van gedegen economisch beleid.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Robert Nordeman

Onderzoeker

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.