Start stadspeiling over Stadseiland Nijmegen

Op dinsdag 22 februari ontvingen 7.000 willekeurige Nijmegenaren een uitnodiging om deel te nemen aan de stadspeiling over de toekomst van het Stadseiland. De peiling werd gedaan om een beeld te krijgen van wat Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland dat is ontstaan door Ruimte voor de Waal. In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research de dataverzameling van dit onderzoek uitgevoerd.
03 maart 2022 | Michael Brandt & Gerben Huijgen | #duurzaamheid #gemeenten #omgevingswet #politiek #wonen
Start stadspeiling over Stadseiland Nijmegen

Op dinsdag 22 februari ontvingen 7.000 willekeurige Nijmegenaren een uitnodiging om deel te nemen aan de stadspeiling over de toekomst van het Stadseiland (Veur Lent en Hoge Bongerd)[1]. Zij konden hun voorkeur uitspreken voor één van de vier ontwerpvarianten voor Veur Lent, variërend van 0 tot 250 woningen. De peiling werd gedaan op verzoek van de gemeenteraad, die daarmee een beeld wil krijgen van wat Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland dat is ontstaan door Ruimte voor de Waal. De gemeente Nijmegen heeft I&O Research opdracht gegeven de dataverzameling van dit onderzoek uit te voeren.

De gemeente Nijmegen heeft een stedenbouwkundig bureau gevraagd om, op basis van de gemeentelijke ambities, 4 varianten uit te werken. Alle 4 de varianten moeten ruimte bieden voor belangrijke thema’s als groen, type woningen, recreatie, voorzieningen en duurzaamheid. Het aantal woningen dat gebouwd kan worden verschilt per variant.

Representatieve stadspeiling

Begin februari gaf de gemeenteraad groen licht voor de 4 ontwerpvarianten die in de stadspeiling werden voorgelegd. Ook stemde de gemeenteraad in met het vergroten van het aantal respondenten van 4.000 naar 7.000. De respondenten zijn willekeurig geselecteerde Nijmegenaren van 16 jaar of ouder. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen voor de gehele stad. De respondenten ontvingen een uitnodiging per post. Zij hadden de keuze om de vragenlijst online of op papier in te vullen. 

Vragenlijst

In de peiling vroegen we respondenten feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken. Elke variant werd eerst beschreven en verduidelijkt aan de hand van afbeeldingschetsen vanuit verschillende perspectieven. Per variant inventariseerde we vervolgens in hoeverre deze aansprak en welke factoren daarin bepalend waren voor de respondent. Daarnaast had de respondent bij elke variant de mogelijkheid om zijn of haar antwoord toe te lichten. Aan het einde van de vragenlijst vroegen we een keuze te maken uit de 4 varianten. 

Vier varianten

De vier varianten zijn eind vorig jaar in overleg met een groep bewoners uitgewerkt. De vier varianten zijn:

  • Waalpark: het gebied wordt ingericht als park met enkele voorzieningen.
  • Dijkbuurt: bescheiden woonprogramma van 30 woningen met enkele voorzieningen, parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en voorzieningen.
  • Brugkwartier: 100 woningen en enkele voorzieningen, bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Sluit met stadswoningen en appartementen aan op de huidige bebouwing van het eiland.
  • Spiegelstad: 200-250 woningen en voorzieningen. Veur Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt. 

Voor de Hoge Bongerd, ten noorden van de Spiegelwaal is één variant gemaakt. Hier gaat het om een groen stedelijk woonmilieu met zo’n 250 woningen. 

Nog geen kant en klare plannen

De vier varianten zijn geen kant en klare plannen maar gaven de deelnemers van de stadspeiling wel een beeld van hoe het eiland er uit zou kunnen komen te zien. Voor de zomer wordt de uitkomst van de stadspeiling bekend gemaakt. De uitkomst is niet bindend, maar dient wél als basis voor de besluitvorming van de gemeenteraad. Na het besluit van de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt en getoetst.

Meer Informatie


[1] Veur-Lent is een schiereiland in de rivier de Waal. Het zogeheten stadseiland ligt in de gemeente Nijmegen, ten noorden van het stadscentrum. 

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Michael Brandt

Senior onderzoeker

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.