Smartphone wordt belangrijker bij dataverzameling

In de online vragenlijsten van I&O Research is ‘device detection’ ingebouwd. Hiermee wordt geregistreerd of een online vragenlijst op een pc/laptop, tablet of smartphone is ingevuld
17 april 2018 | Gerben Huijgen & Wouter Andringa
Smartphone wordt belangrijker bij dataverzameling

In de online vragenlijsten van I&O Research is ‘device detection’ ingebouwd. Hiermee wordt geregistreerd of een online vragenlijst op een pc/laptop, tablet of smartphone is ingevuld. Vanwege de opmars van tablets en smartphones is aan de hand van de Veiligheidsmonitor geanalyseerd welk deel de vragenlijst via een tablet is ingevuld en welke kenmerken deze groep heeft. Online vragenlijsten van I&O Research zijn zeer geschikt voor een tablet en worden standaard smartphoneproof worden gemaakt.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een landelijke enquête over veiligheidsbeleving van Nederlanders, die I&O Research samen met het CBS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoert. Respondenten krijgen eerst per brief het verzoek de vragenlijst online in te vullen. Daarna volgen twee reminders inclusief schriftelijke vragenlijst en tot slot is er een telefonische motivatieronde. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld ruim 20 minuten. I&O Research en het CBS doen beide een deel van het veldwerk. De gemiddelde respons van het gedeelte dat I&O Research uitvoert bedraagt 39 procent.

Apparaatgebruik – trend

Ruim de helft van de respons (56 procent) komt online binnen. Binnen deze groep vult (nog altijd) driekwart (75%) de vragenlijst in op een laptop of desktop. Bijna één op de zes online respondenten (16%) gebruikt een tablet (bijvoorbeeld iPad). Inmiddels gebruikt bijna één op de tien online respondenten een smartphone om de vragenlijst in te vullen (9%). Sinds we het apparaatgebruik bij houden in 2013 is de smartphone aan een opmars bezig ten koste van de vaste PC of laptop. Het gebruik van de tablet is na een kleine toename tussen 2013 en 2014 eigenlijk stabiel gebleven.

Kenmerken van de smartphone-invuller

Onder 15-30-jarigen is het tabletgebruik lager dan gemiddeld en het smartphonegebruik hoger. Online deelnemers in de leeftijd van 31 tot en met 45 jaar maken ongeveer even vaak gebruik van smartphone als van tablet en daarna neemt het smartphonegebruik af. Opvallend genoeg is het tabletgebruik onder online deelnemers van 75 jaar en ouder dus even hoog als onder 31-45-jarigen.

Andere opvallende patronen in apparaatgebruik zijn dat vrouwen vaker gebruik maken van smartphone of tablet dan mannen en dat niet-westers allochtonen relatief vaak gebruik maken van een smartphone om de veiligheidsmonitor online in te vullen.

Het is een tijd lang onze verwachting geweest dat het aandeel vragenlijsten dat op een tablet wordt ingevuld zou toenemen. Deze verwachting wordt niet waargemaakt. Onder jongeren neemt het tabletgebruik al weer af en zit alleen de smartphone in de lift. I&O Research gaat hierin mee door online vragenlijsten standaard smartphoneproof te maken. De basis blijft echter dat een online vragenlijst er goed uit moet zien in een normale webbrowser op een laptop én PC, want dit is nog steeds het overgrote deel van de respons.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

afbeelding

Wouter Andringa

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.