Scherpe daling economisch vertrouwen ondernemers

Nederlandse ondernemers zijn in juni een stuk minder positief over de Nederlandse economie dan in februari. Ondernemers geven aan dat ze te maken hebben met inflatie en hogere grondstofprijzen. Dit blijkt uit de meest recente peiling in het I&O Research Ondernemerspanel.
18 juli 2022 | & Ester Hilhorst | #economie #inflatie #oekraïne #ondernemers
Scherpe daling economisch vertrouwen ondernemers

Ondernemers negatiever over Nederlandse economie

Bijna een kwart van de ondernemers zegt dat de Nederlandse economie er nu (zeer) slecht voor staat (Figuur 1). Ongeveer vier op de tien ondernemers is van mening dat het er juist (zeer) goed voor staat. In februari 2022 was dat nog twee op de drie ondernemers.

Over het economische perspectief voor de komende 12 maanden zijn ondernemers in juni ook aanzienlijk minder positief dan in februari. In juni was een zesde van de ondernemers van mening dat de economie het komende jaar zal verbeteren, waar in februari (bijna) de helft dat vond. Daarentegen verwacht ruim de helft een verslechtering op economisch vlak. In februari was dat een kwart.

Inflatie en hogere grondstofprijzen grootste uitdagingen

Twee derde van de ondernemers heeft te maken met (toenemende) inflatie. Daarnaast heeft de helft ook te maken met hogere grondstofprijzen, nieuwe en/of huidige regelgeving en stijgende gasprijzen. Ook vrezen ondernemers onder andere potentiële stikstofmaatregelen vanuit het kabinet, een verdere daling van het consumentenvertrouwen en een nieuwe ronde coronaregels in het najaar.

Een tiende van de ondernemers maakt zich  (zeer) grote zorgen over de toekomst van hun organisatie. Een vijfde van de ondernemers denkt dat hun omzet zal dalen. Ondernemers in de landbouw en visserij verwachten vaker dan gemiddeld een daling.

Vier op de tien ondernemers maken zich veel zorgen over de oorlog in Oekraïne

Ondernemers maken zich in juni meer zorgen dan de Nederlandse bevolking. Vier op de tien ondernemers maken zich veel zorgen over de oorlog in Oekraïne (Figuur 2). Vooral ondernemers die actief zijn in de landbouw en visserij maken zich vaker veel zorgen over de toekomst van hun onderneming.

Het hele rapport

Download hier het hele rapport.

Verantwoording

Het I&O Research Ondernemerspanel brengt de opinie  van ondernemers over voor hen relevante thema’s als innovatie, ondernemersklimaat, duurzaamheid of internationaal ondernemen representatief in beeld. De eerste meting is in mei 2021 uitgezet en in november 2021 peilden we opnieuw hoe ondernemers de stand van zaken van de economie beoordelen, welke verwachtingen zij hebben en uitdagingen zij zien. De derde peiling behandelde grotendeels dezelfde onderwerpen en deze vierde peiling nam de recente gebeurtenissen rondom de oorlog in Oekraïne ook mee.

Van 11 tot 23 juni 2022 werkten 1.391 ondernemers uit het I&O Research Ondernemerspanel mee aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen op het aantal werkzame personen en de sector waarbinnen de ondernemingen werkzaam zijn. Daarmee zijn de resultaten representatief voor alle ondernemers in Nederland, op de aspecten sector en grootteklasse.

Het I&O Ondernemerspanel bevat 3.650 leden die zijn geworven via diverse werkgelegenheidsonderzoeken en via gerichte uitnodiging.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.