Respons onder jongeren in de European Values Study: inspanning loont

Jongeren staan te boek als een doelgroep die bij surveyonderzoek vaak ondervertegenwoordigd is. Ze voelen zich niet aangesproken door onderzoek, hebben (of maken) er minder gauw tijd voor, en responderen daardoor minder goed dan oudere doelgroepen.
23 juli 2018 | Robbert Zandvliet
Respons onder jongeren in de European Values Study: inspanning loont

Jongeren staan te boek als een doelgroep die bij surveyonderzoek vaak ondervertegenwoordigd is. Ze voelen zich niet aangesproken door onderzoek, hebben (of maken) er minder gauw tijd voor, en responderen daardoor minder goed dan oudere doelgroepen.

Een creatieve aanpak kan helpen om jongeren bij onderzoek te betrekken. Bij I&O Research werken we bij jongeren vaak met speciale brieven of kaarten, afwijkende formulering, en incentives. Tegelijkertijd constateren wij dat het aan onderzoek mee laten doen van jongeren ook een kwestie van de lange adem is. We tonen dit aan met behulp van de European Values Study.

European Values Study (EVS)

De EVS is een grootschalig, internationaal onderzoek dat inzicht verschaft in hoe Europeanen denken over het leven, familie, werk, religie, politiek en de samenleving. De eerste meting vond plaats in 1981 en dit onderzoek naar waarden in Europa wordt sindsdien om de 9 jaar herhaald.

In Nederland is Tilburg University verantwoordelijk voor het onderzoek. Zij hadden I&O Research gevraagd om de interviews voor de laatste meting af te nemen. In de periode september 2017-februari 2018 zijn bijna 700 face-to-face interviews afgenomen onder een willekeurige steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Analyse: het effect van contactpogingen

We hebben in kaart gebracht in hoeverre we in staat zijn om met het leveren van inspanningen jongeren in de respons kunnen betrekken. Inspanningen hebben we daarbij vertaald naar ‘het ondernemen van face-to-face contactpogingen’ (ofwel bezoeken door een interviewer aan het huisadres van de respondent). Bij de laatste meting voor EVS zijn tot 8 face-to-face contactpogingen ondernomen. Jongeren hebben we in onze analyse gedefinieerd als 18-34 jarigen.

Resultaten

Grafiek 1 laat zien hoe de respons per contactpoging naar leeftijd is samengesteld. Hierbij zijn contactpoging 6 tot en met 8 samengenomen. Te zien is dat van alle respondenten na de eerste contactpoging 14% in de leeftijdscategorie 18-34 jaar valt, terwijl 38% 65+ is. Naarmate het aantal pogingen toeneemt, neemt ook het aandeel jongeren dat meedoet toe en draaien de rollen om: bij contactpoging 6 tot en met 8 is 37% van de mensen die meedoen een jongere, en 9% een 65-plusser.

Een deel van de verklaring hiervoor is dat het aandeel jongeren in de groep mensen die nog niet hebben meegedaan steeds groter wordt. Daarmee neemt de kans dat een nieuwe respondent een jongere is automatisch ook toe. Desalniettemin toont de analyse ook aan dat er veel inspanningen nodig zijn om jongeren tot de respons te mogen rekenen. Dit hangt voor een groot deel samen met de uithuizigheid van deze doelgroep. Jonge respondenten treffen we vaker niet thuis aan dan oudere respondenten.

Grafiek 1. Leeftijdsverdeling van de netto respons, per contactpoging

We verfijnen onze analyse door de respons onder jongeren cumulatief te bekijken. Hierbij is het goed om te weten dat het aandeel 18-34 jarigen in de getrokken steekproef 26,6% bedraagt. Dit komt (ongeveer) overeen met het aandeel 18-34 jarigen in de Nederlandse volwassen bevolking.

Grafiek 2 brengt in kaart hoe het aandeel jongeren in de respons zich opbouwt naarmate er meer contactpogingen worden ondernomen. Pas na 8 pogingen is (ruim) 24% van de netto respons 18-34 jaar en komen we in de buurt van het aandeel in de steekproef c.q. bevolking.

Grafiek 2. Aandeel 18-34 jarigen in de netto respons, per contactpoging (cumulatief)

Resumerend

Het leveren van Inspanningen betaalt zich dus uit. Voor jongeren zien we dat hun aandeel in de respons na 8 contactpogingen redelijk overeenkomt met hun aandeel in de Nederlandse bevolking. Nadere analyses moeten laten zien in hoeverre dit ook geldt voor andere doelgroepen die doorgaans moeilijker responderen. Uiteindelijk blijft het ook afweging van kosten en baten; hoeveel inspanningen gaan we verrichten (en welke kosten maken we daarmee) om de respons kwalitatief te optimaliseren (de baten).

Later dit jaar

De data van de EVS worden in december 2018 publiek gemaakt. Op de website van de EVS is (Engelstalige) informatie over het onderzoek te vinden.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.