Politieke peiling: VVD nog steeds nipt aan kop

In de I&O-peiling, die liep van donderdag 9 t/m maandagochtend 13 maart, zien we het speelveld verder indikken. VVD (24 zetels) en PVV (20) zijn stabiel en de runners up (GroenLinks en CDA) sluiten verder aan.
13 maart 2017 | Peter Kanne

Electorale speelveld dikt verder in

Speelveld dikt verder in

In de I&O-peiling, die liep van donderdag 9 t/m maandagochtend 13 maart, zien we het speelveld verder indikken. VVD (24 zetels) en PVV (20) zijn stabiel en de runners up (GroenLinks en CDA) sluiten verder aan. GroenLinks (van 17 naar 20 zetels) neemt daarmee de positie van D66 (van 20 naar 18) weer over als derde partij. CDA groeit langzaam maar gestaag door (van 14 zetels eind januari naar 17 zetels nu). SP staat stabiel op 14 zetels en PvdA levert één zetel in (van 14 naar 13). Het verschil tussen de nummer 1 (VVD; 15,2%) en nummer 7 (PvdA; 8,5%) is nog geen 7%, een verschil van 11 zetels.
DENK gaat van 2 naar 3 zetels en Forum voor Democratie blijft staan op 2 zetels. De PiratenPartij heeft opnieuw één zetel en VNL levert hem wederom in. Artikel 1 zit er dicht tegenaan (met 0,6%).

Turkije-effect?

Van de totale steekproef vulde een vijfde deel de vragenlijst zaterdag na 12 uur in, het tijdstip dat het conflict tussen de Turkse en Nederlandse regering escaleerde. Het (mogelijke) effect daarvan is dus nog nauwelijks in de zetelpeiling verwerkt. Bij de (switch-)motieven wordt het welgeteld drie keer genoemd. Als we de uitkomsten van vóór en na zaterdag 12 uur vergelijken, lijkt het erop dat het CDA (+3%) het meest profiteert. We onderzoeken het effect van het Turks-Nederlandse conflict nader van 13 op 14 maart, waarna we onze definitieve slotpeiling zullen publiceren.

Vertrouwen in Buma als premier gestegen

Had in februari nog 40 procent vertrouwen in Sybrand Buma als premier, twee maanden later is dat 50 procent. Daarmee krijgt hij even veel vertrouwen als Alexander Pechtold (50%) en Mark Rutte (49%). Mark Rutte vindt men nog het vaakst “volledig betrouwbaar als premier” (20%; Pechtold 18%; Buma: 16%). 
Ruim een derde (37%) van de kiezers vindt Asscher betrouwbaar als minister-president, waar dat in januari nog 49 procent was. Ook Jesse Klaver levert in (van 41% naar 36%), waar Roemer juist weer iets aan vertrouwen gewonnen heeft (van 31 naar 35%). Het vertrouwen in Geert Wilders als mogelijke premier blijft laag: 23; 72% heeft geen vertrouwen in hem.

Zeven op de tien kiezers zweven nog

Het aandeel zwevers is 3 tot 6 dagen voor de verkiezingen nog erg hoog: 70 procent. Het neemt maar licht af. Het aandeel kiezers dat het helemaal niet weet daalt verder, van 16 procent vorige week naar 13 procent nu. Het aandeel waarvan de keuze vast staat, neemt navenant toe: van 27 procent naar 30 procent. Hetaandeel dat tussen meerdere partijen twijfelt is gelijkgebleven: 57 procent. 

Dit blijkt uit landelijk representatief onderzoek van I&O Research onder 2.972 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek werd uitgevoerd van donderdag 9 t/m maandagochtend 13 maart  2017.

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron.

I&O Research zetelpeiling 13 maart

In de I&O-peiling die liep van donderdag 9 t/m maandagochtend 13 maart zien we het speelveld verder indikken. VVD (24 zetels) en PVV (20) zijn stabiel en de runners up – GroenLinks en CDA – sluiten verder aan. GroenLinks (van 17 naar 20 zetels) neemt daarmee de positie van D66 (van 20 naar 18) weer over als derde partij. CDA groeit langzaam maar gestaag door (van 14 zetels eind januari naar 17 zetels nu). SP (stabiel op 14) en PvdA (van 14 naar 13) zitten daar direct achter.

DENK gaat van 2 naar 3 zetels en Forum voor Democratie blijft staan op 2 zetels. De PiratenPartij heeft de ene zetel weer terug en VNL levert hem in.

Onderzoeksverantwoording

Dit blijkt uit landelijk representatief onderzoek van I&O Research onder 2.972 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek werd uitgevoerd van donderdag 9 t/m maandagochtend 13 maart  2017.

Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=2.510), n=195 deelnemers zijn via PanelClix benaderd voor dit onderzoek en n=267 Nederlanders met een migratie-achtergrond werden face-to-face bevraagd. Deze laatste groep beantwoordde slechts de peilingvragen plus de onderwerpen die verband houden met de stemvoorkeur.

Weging en marges

De onderzoeksresultaten zijn herwogen na herweging op geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.
Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95%. Bij de belangrijkste uitkomsten is er sprake van een marge van plus of min 1 à 3 procent. Bij de score voor de VVD (15,2) is er sprake van een marge van plus of min 1,3%. De VVD scoort dus tussen de 13,9 en 16,5%. (De zetelpeilingvraag is gebaseerd op diegenen die zeggen ‘zeker’ te gaan stemmen. Dit betref 2.794 respondenten).

I&O Research Panel

Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven op traditionele manier (geen zelfaanmelding). De respondenten hebben geen financiële vergoeding gehad voor hun aanmelding voor het panel. Ook voor deelname aan dit onderzoek kregen respondenten uit het I&O Research Panel geen vergoeding.

I&O Research
I&O Research is een maatschappelijk betrokken bureau voor beleids- en marktonderzoek. Het is onze missie bij te dragen aan beter onderbouwde keuzes van onze klanten, op basis van onderzoek en advies. Wij werken voor overheids- en non-profitorganisaties. I&O Research is de laatste jaren gegroeid tot het zevende marktonderzoekbureau van Nederland. In de sector ‘overheid & onderwijs’ is I&O Research de nummer 1 (volgens de MarktOnderzoeksAssociatie, MOA, 2016).
I&O Research heeft vestigingen in Amsterdam en Enschede.

I&O Research is lid van de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA), maakt deel uit van de Research Keurmerk Groep en onderschrijft de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek. I&O Research is ISO 9001- en ISO 20252-gecertificeerd. Het online onderzoekspanel (I&O Research Panel) is ISO 26362-gecertificeerd. Dit is de norm voor online en offline access panels. 

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.