Pensioendeelnemers: geen beleggingen in plofkippen

Nederlandse pensioendeelnemers staan negatief tegenover beleggen in bedrijven (in de vee-industrie) die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens. Ruim acht op de tien deelnemers (83%) vinden dat hun pensioenfonds hier ‘liever niet’ of ‘absoluut niet’ in moet beleggen.
10 oktober 2019 | Jaap Bouwmeester & Laurens Klein Kranenburg | #dierenwelzijn #duurzaamheid

Nederlandse pensioendeelnemers staan negatief tegenover beleggen in bedrijven (in de vee-industrie) die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens. Ruim acht op de tien deelnemers (83%) vinden dat hun pensioenfonds hier ‘liever niet’ of ‘absoluut niet’ in moet beleggen (figuur 1). Daarmee is het oordeel over het beleggen in dit type bedrijven vergelijkbaar met de mening over beleggen in de tabaksindustrie (84% wil dit niet), wapenindustrie (86%) en bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid (91%).

Figuur 1
In welke van deze beleggingsdoelen zou u willen dat uw pensioenfonds belegt? (%)

Beleggingsvoorkeuren van alle pensioendeelnemers

Verder is het draagvlak voor het inleveren van pensioen als beleggen niet langer ten koste gaat van dierenwelzijn relatief groot. Ruim de helft van de deelnemers (54%) is ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ bereid om 10 euro per maand aan pensioen in te leveren, als dat ten goede komt aan het dierenwelzijn. Bij het vermijden van beleggingen in de tabaksindustrie en de winning van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool, is een kleiner deel bereid pensioen in te leveren.

Dit blijkt uit landelijk, representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van World Animal Protection Nederland onder 1.619 pensioendeelnemers (werkenden en gepensioneerden).

Deelnemers maken zich het meeste zorgen over financiële aspecten van pensioen

Mensen hebben verschillende vragen en zorgen over hun (toekomstige) pensioen. De hoogte van de pensioenuitkering houdt deelnemers het meeste bezig. Zeven op de tien deelnemers (71%), zowel werkenden als gepensioneerden, maken zich hier zorgen over. Over de betaalbaarheid en houdbaarheid van het pensioenstelsel voor jongeren maakt twee derde zich zorgen; een iets kleiner deel maakt zich druk om de pensioengerechtigde leeftijd.

In vergelijking met de financiële aspecten van het pensioen maken de deelnemers zich in mindere mate zorgen om de mogelijke negatieve impact van pensioenbeleggingen op mens, milieu en dieren. Ruim vier op de tien deelnemers (43%) hebben hier zorgen over. Ruim de helft van de deelnemers maakt zich niet zo veel of helemaal geen zorgen over dit aspect van het beleggingsbeleid.

Kennis beleggingsbeleid is beperkt

Pensioendeelnemers zijn in beperkte mate op de hoogte van het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Een op de vijf deelnemers (21%) is (redelijk) goed op de hoogte van waarin hun pensioenfonds belegt. De grootste groep (45%) weet dit niet zo goed en een derde van de deelnemers weet dit helemaal niet. Gepensioneerden zijn naar eigen zeggen iets beter op de hoogte dan werkenden, en mannen beter dan vrouwen.

Als negen specifieke beleggingscategorieën worden voorgelegd, waaronder de wapen- en tabaksindustrie, vastgoed en bedrijven die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens, blijkt dat circa 40 tot 50 procent van de pensioendeelnemers niet weet of hun pensioenfonds hierin belegt. Uit een onderzoek van I&O Research in 2015 in opdracht van Trouw kwam een vergelijkbaar beeld naar voren.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research voerde van donderdag 15 augustus tot en met woensdag 28 augustus 2019 een online onderzoek uit naar de kennis, opvattingen en betrokkenheid van deelnemers ten aanzien van het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds en het onderwerp ‘dierenwelzijn in de voedselindustrie’. In deze periode werkten 1.619 pensioendeelnemers (werkenden en gepensioneerden) mee aan het onderzoek. Het I&O Research Panel vormde de steekproefbasis. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding en regio voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Media

Overname uit deze publicatie is toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research en World Animal Protection Nederland als bron.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.