Peiling Den Haag: D66, VVD, GroenLinks en Groep de Mos samen aan kop

Eerste politieke peiling Den Haag: D66, VVD, GroenLinks en Groep de Mos samen aan kop
31 januari 2018 | Peter Kanne & Laurens Klein Kranenburg

Eerste politieke peiling Den Haag: D66, VVD, GroenLinks en Groep de Mos samen aan kop

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag bepalen circa 400.000 kiesgerechtigden hoe de 45 zetels in de gemeenteraad over de partijen verdeeld worden. De gemeenteraad van Den Haag (de griffie) gaf I&O Research opdracht drie peilingen uit te voeren. Het doel van de peilingen is het bieden van inzicht in de opkomst- en stemintentie van Haagse kiesgerechtigden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De uitkomsten van de peilingen worden gebruikt om de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht van het publiek te brengen. Door deze aandacht gaan de verkiezingen – zo is de verwachting – meer leven en zal dit positief uitwerken op de opkomst.

Politieke interesse en opkomstintentie

Zes op de tien inwoners geven aan tamelijk tot zeer geïnteresseerd te zijn in de politiek in de gemeente Den Haag. Ouderen zijn meer geïnteresseerd in de gemeentelijke politiek dan jongeren. Verder is de belangstelling voor de gemeentelijke politiek het hoogst onder autochtone Nederlanders (68%), gevolgd door inwoners met een westerse (62%) en niet-westerse migratieachtergrond (48%).
Bij de verkiezingen in 2014 ging 51 procent van de Hagenaren naar de stembus. Op dit moment zegt 57 procent ‘zeker’ te gaan stemmen. Ondanks onze inspanningen om ook inwoners met geen of weinig politieke interesse te bereiken, kan niet worden uitgesloten dat de opkomstbereidheid in dit onderzoek wordt overschat, omdat er een relatie is tussen deelnemen aan onderzoek en opkomst.
Afgaande op ervaringscijfers gaan we er nu van uit dat de opkomst – net als in 2014 – rond de 50 procent zal liggen.

Virtuele top vier: D66, VVD, GroenLinks en Groep de Mos

Op dit moment gaan er vier partijen aan kop. Na D66 met 8 zetels volgen op korte afstand de VVD (6 zetels; +2), GroenLinks (5; +3) en Groep de Mos / Hart voor Den Haag (5; +2). Rekening houdend met nauwkeurigheidsmarges maken deze vier partijen er aanspraak op de grootste partij van Den Haag te kunnen worden. Met nog zeven weken verkiezingscampagne voor de boeg is er nog veel mogelijk.
In vergelijking met vier jaar geleden levert de Haagse Stadspartij in deze eerste peiling drie zetels in en gaat de PVV terug van 7 naar 4 zetels. Ook de PvdA levert in: van 6 naar 4 zetels. Nieuwkomer 50 Plus staat virtueel op twee zetels, en ook de lijstcombinatie ChristenUnie / SGP noteert een plus van twee zetels ten opzichte van haar huidige zetelaantal. De Partij voor de Dieren zou van 1 naar 2 zetels gaan.
Andere partijen die een plek in de nieuwe gemeenteraad zouden behouden, zijn de SP (1 zetel) en Islam Democraten (1 zetel). Een kwart van de inwoners (25%) heeft nog geen keuze voor een partij gemaakt.

Veiligheid en openbare orde belangrijkste thema voor kiezers 

Aan de inwoners is een lijst met 26 onderwerpen voorgelegd, waaruit zij maximaal drie thema’s konden selecteren die voor hen het belangrijkst zijn. Op nummer één staat veiligheid, criminaliteit, openbare orde, wat voor ruim een derde van de Hagenaren (37%) van groot belang is. De thema’s die op plek twee en drie staan, respectievelijk verkeer, parkeren en bereikbaarheid (22%) en gezondheidszorg (21%), volgen op een behoorlijke afstand. Relatief minder genoemde thema’s zijn emancipatie (1%), recreatie en toerisme (1%) en prostitutiebeleid (0%).
Ook in 2009 en 2013 stond dit thema steevast in de top drie, op respectievelijk plek één en twee.[4] Armoedebestrijding, werk en inkomen stond in 2013 op plek drie, en staat nu iets lager op de vijfde positie. Gezondheidszorg werd in 2013 het meest genoemd en staat nu op plek 3. Niettemin bevat de lijst ook andere (zorg)voorzieningen voor specifieke groepen, zoals ouderen, jongeren, mensen met een beperking of ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Rekenen we deze vier (sub)thema’s tot het brede thema gezondheidszorg, dan wordt dit door 33 procent van de Hagenaren genoemd.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research heeft een representatief onderzoek uitgevoerd onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+). Dit onderzoek werd uitgevoerd van maandag 8 januari tot en met zondag 21 januari 2018.
In totaal namen 1.444 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel. Het grootste deel van de respons (45%) bestaat uit deelnemers afkomstig uit de BRP-steekproef. Verder zijn 402 deelnemers face-to-face benaderd (28%) en zijn 380 deelnemers afkomstig uit het I&O Research Panel (26%). Elf deelnemers (1%) hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld (nadat ze deze hadden aangevraagd).

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, stadsdeel, etniciteit en stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron.

[1] Dit betreft alle partijen die bij de start van het veldwerk op 8 januari bekend waren.
[2] Er zijn enkele kiezers die een partij noemden die (vooralsnog) niet meedoet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Dit zijn DENK (n=5) en Forum voor Democratie (n=5).
[3] Andere partij is een restcategorie van partijen die nu niet deelnemen.
[4] de Beer, T. en Kanne, P. (2013), “Gemeenteraadsverkiezingen Den Haag: eerste politieke peiling”, Amsterdam: TNS Nipo.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.