Ouders positief over leerlingenvervoer gemeente De Fryske Marren

Ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer in de gemeente De Fryske Marren zijn over het algemeen positief over het leerlingenvervoer, de aanvraag van het leerlingenvervoer en het contact met de gemeente De Fryske Marren. De kleine groep ouders die ontevreden zijn over het leerlingenvervoer, hebben te maken gehad met een verandering in de opstapplaats of zien verbeterpunten bij het vervoer door het vervoersbedrijf. Van alle ouders maakt 39 procent gebruik van een opstapplaats waar de kinderen wachten op de taxi(bus). Driekwart van de ouders is tevreden over deze opstapplaatsen. Een kwart is ontevreden over de opstapplaats en wensen vooral verbeteringen bij de opstapplaatsen ten aanzien van beschutting tegen weersomstandigheden en verlichting. De ouders die contact hebben gehad met de gemeente De Fryske Marren over het leerlingenvervoer in het afgelopen jaar zijn voor het grootste deel tevreden over dit contact. De relatief kleine groep ouders die niet tevreden zijn, zijn dit om uiteenlopende redenen en hebben verschillende ervaringen met de gemeente De Fryske Marren. Wel is ontevredenheid over het contact veelal gerelateerd aan de invoering van de opstapplaatsen, omdat de kinderen voorheen van huis werden opgehaald. Dienstverlening Alle respondenten is gevraagd wat zij zouden veranderen aan de dienstverlening van de gemeente De Fryske Marren rond het leerlingenvervoer. Verbeterpunten die ouders aandragen om de dienstverlening te verbeteren hebben niet zozeer met de service van de gemeente De Fryske Marren te maken, maar gaan over de opstapplaatsen of de kwaliteit van het vervoer en het vervoersbedrijf. Bovendien zouden de meeste ouders liever teruggaan naar de oude situatie waarin hun kinderen thuis werden opgehaald. Ook geven de ouders aan dat het leerlingenvervoer maatwerk dient te zijn waarbij oog moet zijn voor het individu. Tenslotte blijkt het vervoersbedrijf voor sommige ouders voor verbetering vatbaar. Ouders zien bijvoorbeeld liever één vaste, betrouwbare chauffeur voor hun kinderen, en willen graag tijdig geïnformeerd worden door de gemeente De Fryske Marren en het vervoersbedrijf. Aanleiding De gemeente De Fryske Marren wil het leerlingenvervoer graag verbeteren en hecht daarom veel waarde aan de meningen en ervaringen van ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Zo heeft de gemeente De Fryske Marren een klankbordgroep in het leven geroepen waar ouders zich bij aan kunnen sluiten om mee te kunnen denken en praten over het leerlingenvervoer. Uit eerder onderzoek naar de afhandeling en uitvoering van het leerlingenvervoer is naar voren gekomen dat het grootste deel van de ouders tevreden is over de dienstverlening rondom het huidige vervoer, maar dat er ook knelpunten zijn. De gemeente De Fryske Marren vermoedt gevoelens van onvrede bij ouders als het gaat om de invoering van opstapplaatsen en het contact met de gemeente. Om meer grip te krijgen op dit sentiment heeft de gemeente De Fryske Marren opdracht gegeven aan I&O Research voor dit aanvullend onderzoek. Onderzoeksopzet In juli is een telefonische vragenlijst afgenomen bij 133 ouders/verzorgers. De belangrijkste thema’s voor het onderzoek betroffen de aanvraag van het leerlingenvervoer, de opstapplaatsen, het contact met de gemeente De Fryske Marren en de dienstverlening. Ouders zijn ook gevraagd suggesties aan te dragen over hoe de gemeente De Fryske Marren de dienstverlening kan verbeteren. Met deze resultaten kan de gemeente De Fryske Marren beter inspelen op de huidige situatie en kansen voor verbetering benutten.
05 september 2016 |

Ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer in de gemeente De Fryske Marren zijn over het algemeen positief over het leerlingenvervoer, de aanvraag van het leerlingenvervoer en het contact met de gemeente De Fryske Marren. De kleine groep ouders die ontevreden zijn over het leerlingenvervoer, hebben te maken gehad met een verandering in de opstapplaats of zien verbeterpunten bij het vervoer door het vervoersbedrijf.

Van alle ouders maakt 39 procent gebruik van een opstapplaats waar de kinderen wachten op de taxi(bus). Driekwart van de ouders is tevreden over deze opstapplaatsen. Een kwart is ontevreden over de opstapplaats en wensen vooral verbeteringen bij de opstapplaatsen ten aanzien van beschutting tegen weersomstandigheden en verlichting.

De ouders die contact hebben gehad met de gemeente De Fryske Marren over het leerlingenvervoer in het afgelopen jaar zijn voor het grootste deel tevreden over dit contact. De relatief kleine groep ouders die niet tevreden zijn, zijn dit om uiteenlopende redenen en hebben verschillende ervaringen met de gemeente De Fryske Marren. Wel is ontevredenheid over het contact veelal gerelateerd aan de invoering van de opstapplaatsen, omdat de kinderen voorheen van huis werden opgehaald.

Dienstverlening

Alle respondenten is gevraagd wat zij zouden veranderen aan de dienstverlening van de gemeente De Fryske Marren rond het leerlingenvervoer. Verbeterpunten die ouders aandragen om de dienstverlening te verbeteren hebben niet zozeer met de service van de gemeente De Fryske Marren te maken, maar gaan over de opstapplaatsen of de kwaliteit van het vervoer en het vervoersbedrijf. Bovendien zouden de meeste ouders liever teruggaan naar de oude situatie waarin hun kinderen thuis werden opgehaald. Ook geven de ouders aan dat het leerlingenvervoer maatwerk dient te zijn waarbij oog moet zijn voor het individu. Tenslotte blijkt het vervoersbedrijf voor sommige ouders voor verbetering vatbaar. Ouders zien bijvoorbeeld liever één vaste, betrouwbare chauffeur voor hun kinderen, en willen graag tijdig geïnformeerd worden door de gemeente De Fryske Marren en het vervoersbedrijf.

Aanleiding

De gemeente De Fryske Marren wil het leerlingenvervoer graag verbeteren en hecht daarom veel waarde aan de meningen en ervaringen van ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Zo heeft de gemeente De Fryske Marren een klankbordgroep in het leven geroepen waar ouders zich bij aan kunnen sluiten om mee te kunnen denken en praten over het leerlingenvervoer.

Uit eerder onderzoek naar de afhandeling en uitvoering van het leerlingenvervoer is naar voren gekomen dat het grootste deel van de ouders tevreden is over de dienstverlening rondom het huidige vervoer, maar dat er ook knelpunten zijn. De gemeente De Fryske Marren vermoedt gevoelens van onvrede bij ouders als het gaat om de invoering van opstapplaatsen en het contact met de gemeente. Om meer grip te krijgen op dit sentiment heeft de gemeente De Fryske Marren opdracht gegeven aan I&O Research voor dit aanvullend onderzoek.

Onderzoeksopzet

In juli is een telefonische vragenlijst afgenomen bij 133 ouders/verzorgers. De belangrijkste thema’s voor het onderzoek betroffen de aanvraag van het leerlingenvervoer, de opstapplaatsen, het contact met de gemeente De Fryske Marren en de dienstverlening. Ouders zijn ook gevraagd suggesties aan te dragen over hoe de gemeente De Fryske Marren de dienstverlening kan verbeteren. Met deze resultaten kan de gemeente De Fryske Marren beter inspelen op de huidige situatie en kansen voor verbetering benutten.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.