Onderzoek naar pensioenmigranten

Wie is de pensioenmigrant? Waarom emigreren zij op latere leeftijd om vervolgens in het buitenland van hun pensioen te genieten? Waar gaan ze naartoe? Wat zijn de verschillen tussen de mensen die in deze groep vallen, en zijn ze gelukkiger dan voordat ze emigreerden?
25 augustus 2022 | Michael Brandt | #economie
Onderzoek naar pensioenmigranten

Om deze vragen te beantwoorden voerde het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), in samenwerking met I&O Research, enquêteonderzoek uit onder ruim zesduizend 50-plussers die aan het eind van hun loopbaan naar het buitenland verhuisden. Hiervoor werd een steekproef getrokken van ruim veertienduizend Nederlanders die op latere leeftijd emigreerden om daar van hun Nederlandse pensioen te genieten. De steekproef is getrokken door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook de uitnodigingsbrieven heeft verstuurd. De ontvangers werden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Mensen die in eerste instantie niet meededen zijn later opnieuw benaderd met een schriftelijke vragenlijst, die zij kosteloos konden terugsturen. De uiteindelijke respons bedroeg maar liefst 45 procent, wat voor de genoemde aanpak een zeer goede respons te noemen is. Zo bleek namelijk dat veel mensen het waardeerden dat er grootschalig onderzoek werd uitgevoerd naar deze groep, hoewel niet iedereen zat te wachten op een vragenlijst uit Nederland. In dit onderzoek heeft I&O Research de online enquête verzorgd, de respons gemonitord, de schriftelijke respons gescand en een databestand opgeleverd aan het NIDI.

Waarheen en waarom?

De steekproef heeft zich beperkt tot de veertig meest populaire bestemmingen over de hele wereld. Want wat blijkt, pensioenmigratie vindt niet alleen plaats naar het zuiden van Europa maar naar alle hoeken van de wereld. Bij de keuze om te emigreren spelen vele zaken een rol. Mensen worden aangetrokken door beter weer of door de rust en natuur. Anderen vertrekken omdat ze niet meer tevreden zijn in Nederland. Bijvoorbeeld door de bevolkingsdichtheid en drukte in Nederland. Vaak wordt ook genoemd dat Nederland onbetaalbaar is geworden. Een verhuizing naar het buitenland biedt dan meer mogelijkheden voor “een beter leven met weinig geld”. Soms roept dit dan ook emotionele reacties op en wordt emigratie niet als vrijwillige keuze ervaren maar omschreven als “ontvluchting”. Pensioenmigranten buiten Europa geven juist weer minder voorkomende motieven op. Ongeveer 40 procent van alle pensioenmigranten die naar Thailand of de Filipijnen vertrekt, geeft aan te migreren voor een nieuwe partner. Daarentegen wordt in Canada en de Verenigde Staten juist weer het vaakst de mogelijkheden voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf genoemd, of juist het gebrek daaraan in Nederland.

Over het algemeen gelukkiger

In tegenstelling tot het gezegde dat je oude bomen niet moet verplanten, blijkt dit niet te gelden voor pensioenmigranten. Het onderzoek leert namelijk dat de meeste ondervraagden in het eerste jaar na hun migratie niet veel serieuze problemen hebben ervaren en zich over het algemeen gelukkiger achten dan voordat ze emigreerden. De opstartproblemen die wel genoemd worden betroffen met name de Nederlandse bureaucratie (15%), de bureaucratie en gezondheidszorg in het land van bestemming (beide 11%) en financiële tegenvallers (7%). Toch geeft 75 procent van de ondervraagden aan nu gelukkiger te zijn dan voor emigratie. Natuurlijk kan hierbij niet uitgesloten worden dat selectieve terugkeermigratie een rol speelt, waarbij degenen die na emigratie minder gelukkig waren inmiddels al zijn teruggekeerd naar Nederland.

De uitgebreide verantwoording van dit bijzondere internationale onderzoek vindt u op de website van het NIDI: https://nidi.nl/demos/het-onderzoek-internationale-pensioenmigratie/

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Michael Brandt

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.