Onderzoek I&O Research over Code 95 voor oudere chauffeurs online

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft I&O Research een onderzoek uitgevoerd onder 91.900 C- en D-rijbewijshouders die Code 95 vermeld hebben op hun rijbewijs, maar niet hebben voldaan aan de nascholingsverplichtingen die daaraan gekoppeld zijn.
02 augustus 2018 |
Onderzoek I&O Research over Code 95 voor oudere chauffeurs online

Ruim 25.000 actieve beroepschauffeurs vrijgesteld van nascholing

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft I&O Research een onderzoek uitgevoerd onder 91.900 C- en D-rijbewijshouders die Code 95 vermeld hebben op hun rijbewijs, maar niet hebben voldaan aan de nascholingsverplichtingen die daaraan gekoppeld zijn. 

Deze Code 95-houders hebben in het verleden gebruik gemaakt van een vrijstellingsregeling voor C-D rijbewijshouders geboren op of voor 1 juli 1955. Hiermee wordt niet voldaan aan de bepalingen in de Europese richtlijn betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen. Op verzoek van de Europese Commissie heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat laten onderzoeken om hoeveel rijbewijshouders het daadwerkelijk gaat en hoe lang zij nog beroepsmatig blijven rijden met Code 95.

Ongeveer een derde van de 90.000 is nog actief als beroepschauffeur

Er zijn 27.307 Code 95-houders die vanaf 2018 actief zijn als beroepschauffeur zonder een geldige training (30%). Twintig procent van hen volgt al wel een training. Een groot deel van de actieve rijbewijshouders is van plan om relatief lang door te gaan; zelfs na het moment waarop de meesten hun rijbewijs moeten vernieuwen (na 2020).

Er bestaat onder de actieven een redelijk grote bereidheid tot het volgen van nascholing, mits daar geen kosten voor gemaakt hoeven te worden of de kosten door de werkgever betaald worden. Ook is het van belang dat de inhoud van de nascholing interessant is. Een beperkt deel van de actieven (16%) is onder geen enkele voorwaarde bereid nascholing te doen.

En nog eens een derde is potentieel actief

Nog eens 32.340 (35%) rijbewijshouders zijn potentieel actieve Code 95-houders. Ze willen vasthouden aan hun Code 95, maar ze weten nog niet in hoeverre zij in de nabije toekomst beroepsmatig gaan of blijven rijden. Van deze groep is 43 procent mogelijk bereid om nascholing te doen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een schriftelijke en online enquête onder 91.900 C- en D-rijbewijshouders die geboren zijn voor 01-07-1955 en vanaf 1 januari 2018 nog een geldige Code 95 hebben zonder de vereiste nascholing. De netto respons komt uit op 35.574 ingevulde vragenlijsten. Dat is meer dan voldoende om representatieve uitspraken over de populatie te doen.

Daarnaast zijn expertinterviews gehouden met stakeholders (o.a. vakbonden, vertegenwoordigers van de touringcar- en de transportsector, de grotere ov-bedrijven en de examinerende instantie) en is een focusgroep gehouden met chauffeurs die nog beroepsmatig actief zijn.

Klik hier voor het volledige rapport op Rijksoverheid.nl

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.