Ondernemers merken weinig van rol provincie bij regionale economie

Nederlandse ondernemers zijn in februari 2023 optimistischer over de Nederlandse economie dan in oktober 2022. Toch wordt inflatie nog steeds als grootste uitdaging gezien. Daarnaast geven ondernemers aan niet zo veel te merken van de rol van de provincie bij de regionale economie. Dit blijkt uit de meest recente peiling in het I&O Research Ondernemerspanel.
10 maart 2023 | Ester Hilhorst & Daphne Martens | #economie

Ondernemers voorzichtig optimistisch over de economie

Nederlandse ondernemers zijn optimistischer dan in oktober 2022. Vier op de tien ondernemers geven aan dat het (zeer) goed gaat met de Nederlandse economie, waar dat in oktober drie op de tien ondernemers waren (Figuur 1).

Figuur 1 – Hoe staat de Nederlandse economie er volgens u momenteel voor?

Ook voor de komende twaalf maanden zijn ondernemers positiever dan in oktober. Een op de drie denkt dat de economie de komende twaalf maanden gaat verbeteren, een vergelijkbaar percentage denkt juist dat het gaat verslechteren. Het aandeel dat verwacht dat de economie zal verslechteren was in oktober aanzienlijk groter (62%).

Inflatie, hogere grondstof- en gasprijzen nog steeds grootste uitdagingen

De grootste uitdaging van ondernemers is inflatie, de meerderheid van de ondernemers heeft hiermee te maken. Ook krijgen veel ondernemers te maken met hoge prijzen van grondstoffen, nieuwe/en of huidige regelgeving en een hoge gasprijs.

Een tiende van de ondernemers maakt zich (zeer) grote zorgen over de toekomst van hun organisatie, waar de helft van de ondernemers zich niet of nauwelijks zorgen maakt. Ondernemers in de handel, logistiek en horeca maken zich het meeste zorgen over de toekomst van hun onderneming.

Rol van provincie bij regionale economie wordt weinig gemerkt

Driekwart van de ondernemers geeft aan niets te merken van de rol van de provincie op het gebied van de regionale economie (Figuur 2). Ongeveer een tiende merkt hier een beetje van en een klein deel van de ondernemers (5%) zegt er wel iets van te merken. Ondernemers in de landbouw en visserij merken vaker iets van deze rol van de provincie dan ondernemers in andere sectoren.

Figuur 2 – Merkt u als ondernemer iets van de rol van uw provincie op het gebied van regionale economie?

Ondernemers gaan graag met provincie in gesprek

Veel ondernemers geven aan dat provincies hun rol op het gebied van regionale economie beter op zouden kunnen pakken door meer te communiceren, te luisteren naar en samen te werken met ondernemers en door het regionale ondernemersklimaat te stimuleren.

Het rapport

Download hier het rapport van de ondernemerspeiling.

Verantwoording

Het I&O Ondernemerspanel (4.500 leden) brengt de wensen en ervaringen van ondernemers op voor hen relevante thema’s in beeld. De eerste meting is uitgezet in mei 2021 en sindsdien vinden er periodiek peilingen plaats, waarvan deze peiling de zesde is. Het onderzoek vond plaats van 7 februari t/m 16 februari 2023. In totaal vulden 1.807 ondernemers de vragenlijst in. De onderzoeksresultaten zijn gewogen naar het aantal werkzame personen en de bedrijfssector. Hiermee corrigeren we eventuele onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en daarmee zijn de uitkomsten representatief voor alle ondernemers in Nederland. I&O Research voerde dit onderzoek uit op eigen initiatief. Er is geen opdrachtgever.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.