Nog weinig geloof in welslagen 1,5 meter-samenleving

Er is nog steeds steun voor de corona-aanpak, maar het wordt moeilijker zich aan de gedragsregels te houden. Bovendien neemt het geloof dat de 1,5 meter-samenleving gaat slagen niet toe, maar zelfs nog (iets) af.
12 juni 2020 | Peter Kanne & Wietse van Engeland

Nederlanders staan nog steeds achter de coronamaatregelen, zowel de steun voor het versoepelen van de lockdown (nu 75%), de maatregelen m.b.t. de gezondheid (81%) als de economie (65%) is stabiel hoog.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 1: Staat volledig/grotendeels of achter maatregelen met betrekking tot…

Dat de steun voor de maatregelen hoog is, blijkt ook uit de antwoorden op de stelling “De maatregelen met betrekking tot het sociale contact hebben geen zin, het virus verspreidt zich toch wel”: in maart was 23 procent het hiermee eens, dat is nu gedaald naar 11 procent. Men heeft de afgelopen maanden kennelijk gezien dat de maatregelen nodig waren.

Vaccin voorwaarde volledige versoepeling

Zes op tien Nederlanders denken dat het volledig openstellen van het publieke leven én de economie pas verantwoord is als er een vaccin is dat werkt. (Ruim) een derde zegt dat de 1,5 meter-samenleving eerst gerealiseerd moet zijn (36%) of dat de r – de maat voor besmetting – ruim onder 1 moet zijn (33%).

Driekwart zou zich laten vaccineren

Bijna driekwart (73%) zegt zich te laten vaccineren als er een vaccin is (waarvan 43% ‘zeker’ wat doorgaans een redelijke indicatie van te verwachten gedrag is), 15 procent zegt waarschijnlijk of zeker niet, 13 procent weet het nog niet.

Van de 65-plussers zegt 59 procent zich ‘zeker’ te laten vaccineren, 15 procent zegt waarschijnlijk of zeker niet, 13 procent weet het nog niet. Degenen die zich niet willen laten zeggen voornamelijk dat ze het eerst nog eens willen aankijken, zeker willen weten dat het werkt. Of ze zeggen: ik behoor niet tot de risicogroep.

Opvallend laag ligt dit percentage (‘zeker’) onder kiezers van SGP (16%), ChristenUnie (28%), FvD (29%), PvdD (30%) en PVV (32%). SGP- en CU-kiezers geven (ook) religieuze redenen; PvdD-kiezers hebben andere principes: ze zijn bang dat ze dan rotzooi binnen krijgen en geloven meer in een goede, gezonde levensstijl.

Nog weinig geloof in welslagen 1,5 meter-samenleving

Het geloof in het welslagen in de 1,5 meter-samenleving is niet toegenomen. Was een maand geleden 37 procent het eens met de stelling “Het lijkt mij realistisch dat de 1,5 meter-samenleving gaat werken”, nu is dat 34 procent.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2: Eens (volledig/grotendeels) met stellingen

Het wordt moeilijker 1,5 meter afstand te houden

Waar eind maart nog 99 procent zei (wel eens) zijn best deed buiten minstens 1,5 meter afstand met anderen te houden, is dat nu nog 92 procent. Van alle Nederlanders zegt 34 procent nu nog dat het altijd lukt 1,5 meter afstand te houden, een maand geleden was dat nog 40 procent.

Saamhorigheid neemt af, eenzaamheid neemt toe

Een minder positieve ontwikkeling zien we met betrekking tot saamhorigheid en eenzaamheid. Nu ervaart nog 41 procent “meer saamhorigheid om zich heen door deze crisis”, dit was in april nog 54 procent. Tegelijkertijd is het aandeel dat “zich door deze crisis eenzamer voelt dan voor de crisis” gestegen van 24 naar 34 procent.

Mondkapje nog erg weinig gedragen

Het dragen van een mondkapje is nog niet toegenomen (was en is 4%). Het draagvlak voor het dragen van mondkapje of -doekje was al laag, maar is verder afgenomen: in mei vond 14 procent dat “iedereen in Nederland buiten altijd een mondkapje of monddoekje zou moeten dragen”, nu is dat nog 9 procent.

Verantwoording

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 3.152 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek vond plaats van donderdag 5 tot maandagochtend 8 juni 2020.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast zijn ca. 112 deelnemers via Panel Inzicht benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het uitgebreide rapport als PDF.

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze juli-peiling kan tot en met vrijdag 26 juni.

BWEBPR17

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.