Nog veel obstakels voor verduurzamen woning

Huiseigenaren willen hun woning graag verduurzamen, echter door onduidelijkheid vanuit de gemeente en hun eigen financiële mogelijkheden gebeurt dit dikwijls niet.
26 mei 2021 | Gwendolyn van Straaten & Peter Kanne | #duurzaamheid #economie #gemeenten #klimaat #wonen

Zes op de tien huisbezitters zeggen al iets gedaan te hebben aan de verduurzaming van hun huis en eveneens zes op de tien zijn van plan dat (nog meer) te gaan doen. Echter, huisbezitters zien wel obstakels. Met name de onduidelijkheid van de gemeentelijke plannen en hun eigen financiële mogelijkheden houden ze tegen.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat I&O Research begin dit jaar, in opdracht van Milieudefensie uitvoerde.

Een op tien huisbezitters schat duurzaamheid woning in als ‘slecht’

Gemiddeld schatten huizenbezitters de duurzaamheid van hun woning in als redelijk tot goed (een 3,5 op een 5-puntsschaal). Een op tien beoordeelt de duurzaamheid van de eigen woning als ‘slecht’.
Zes op de tien huisbezitters deden zelf al iets om de duurzaamheid van hun woning te verbeteren.

Zes op tien huiseigenaren willen huis verduurzamen, vier op tien niet

Eveneens zes op tien willen wel íets doen om het huis te verduurzamen, vier op tien zijn dat niet van plan.

Iets meer dan de helft van de huisbezitters die het huis nog niet hebben verduurzaamd, heeft plannen om dit te gaan doen. Een derde denkt aan het plaatsen van zonnepanelen om het huis duurzamer te maken, een op vijf wil het huis isoleren en een op acht wil stappen zetten om van het gas af te gaan.

Van de huisbezitters die al iets hebben gedaan om het huis te verduurzamen, willen zes op de tien nog meer of andere maatregelen nemen (41% vindt het zo wel genoeg).

Obstakels: onduidelijkheid plannen gemeente en de kosten

Waarom zouden mensen hun huis niet verduurzamen? De belangrijkste obstakels zijn de onduidelijkheid van de plannen van de gemeente, waardoor men afwacht en een gebrek aan geld.
Voor huisbezitters die hun huis (nog) niet verduurzaamden is het geld het belangrijkste obstakel (36% zegt het niet te hebben, 28% heeft het er niet voor over). Een belangrijk ander obstakel is dat ze niet weten wat de verduurzamingsmogelijkheden van het huis zijn.
Woningeigenaren die al wel het huis verduurzaamden, noemen vooral de onduidelijke communicatie van de gemeente en daarna een gebrek aan financiële middelen als een reden om niet nog meer maatregelen te nemen.

Voor een minderheid van de huiseigenaren (12%) is het geen kwestie van obstakels: zij zien het nut van (verder) verduurzamen niet in.
Drie op de tien huisbezitters zien geen grote obstakels in het verduurzamen van de woning, ongeacht of ze al wel of nog geen duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen.

Weinig informatie van de gemeente

Huiseigenaren zijn niet altijd even positief over de rol van de gemeente. Ruim vier op tien huisbezitters vinden dat ze onvoldoende betrokken worden door de gemeente bij de besluitvorming over de warmtetransitie. Ruim de helft vindt dat ze niet voldoende informatie krijgen van de gemeente over hoe ze van het gas af kunnen.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie en vond plaats van maandag 22 januari tot donderdag 25 januari 2021. In totaal werkten 2.108 personen van 18 jaar of ouder mee aan (een deel van) dit onderzoek. Deze groep bestond zowel uit huisbezitters als personen in huurwoningen. In de enquête is de vraag over hoe men het huis verwarmt aan zowel huurders als huisbezitters gesteld. De rest van de vragen alleen gesteld aan 1.498 huisbezitters van 18 jaar of ouder.
De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Rapport

Download hier het hele rapport.

Voor meer informatie, zie website Milieudefensie.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gwendolyn van Straaten

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.