Nederlanders willen strenger coronabeleid

Nederlanders staan minder vaak achter de maatregelen van het kabinet dan voorheen. De meerderheid wil een strengere aanpak, veel meer dan een maand geleden. Dat blijkt uit de laatste peiling van I&O Research onder ruim 2.000 Nederlanders in opdracht van de NOS.
06 oktober 2020 | Milan Driessen & Peter Kanne

Steun voor coronamaatregelen gedaald; Nederlanders willen strengere maatregelen

Nederlanders staan nog steeds in meerderheid achter de coronamaatregelen, maar de algemene steun voor de manier waarop het kabinet omgaat met de coronamaatregelen is wel met 10 procentpunten gedaald: van 75 naar 65 procent. Ook de steun voor de maatregelen m.b.t. de gezondheid van Nederlanders daalt: van 77 procent naar 70 procent. De steun voor de economische maatregelen daalde de afgelopen maand niet significant (was 62%, nu 60%).

De tekst loop door onder de figuur.

Figuur 1 – Draagvlak voor maatregelen van het kabinet
Staat volledig/grotendeels achter maatregelne met betrekking tot…

Kritiek: kabinet is te weifelachtig, niet consistent en onduidelijk

Het zijn niet alleen degenen die niet (meer) achter het beleid staan die kritiek hebben.
De strekking is tweeledig:

  • Het kabinet reageert afwachtend, aarzelend, weifelachtig. Lijkt achter de feiten aan te lopen
  • De maatregelen zijn niet eenduidig en onduidelijk; men heeft liever een expliciete plicht, dan een ‘dringend advies’ waar men het zelf maar met elkaar moet uitzoeken.

Onder kiezers D66 en oppositiepartijen neemt draagvlak af

Kiezers van regeringspartijen VVD, ChristenUnie, CDA en D66 staan nog steeds in ruime meerderheid achter de maatregelen, maar onder D66-kiezers is dat de afgelopen twee maanden wel afgenomen (was 96%, nu 80%). Ook onder kiezers van de oppositiepartijen neemt het draagvlak af. PVV-, SP- en FvD-kiezers staan niet in meerderheid achter het coronabeleid van het kabinet. 

Twee op drie Nederlanders willen strengere aanpak 

Een maand geleden wilde nog 37 procent een strengere aanpak van de coronacrisis zien en een kwart (26%) vond dat het losser mocht. Nu wil maar liefst twee derde (66%) dat de overheid met een strengere aanpak met betrekking tot de gedragsrichtlijnen komt. Nog slechts 12 procent vindt dat het losser mag. 

De tekst loopt door onder de figuur.

Figuur 2 – Strenger of losser?
Wilt u een strengere of een lossere aanpak van de overheid met betrekking tot de gedragsrichtlijnen? (Als het gaat om de regelgeving en handhaving daarvan). Of vindt u het goed zoals het nu is?

Meer mensen dragen mondkapje

Nederlanders houden zich nog steeds vrij goed aan de gedragsrichtlijnen, of proberen dat zo veel mogelijk te doen. Nog steeds zegt iets meer dan 90 procent zich te houden aan de 1,5 meter richtlijn en eveneens negen op de tien niezen in de elleboog of zakdoek.

Fors toegenomen is het dragen van een mondkapje of -doekje: dit was voor en in de zomer nog slechts 4 à 6 procent, nu zegt 20 procent dat altijd of meestal te doen. Nog eens 21 procent doet dat soms. In totaal dus 41 procent. 
Van degenen die een mondkapje dragen doet 71 procent dat in de supermarkt (29% van alle Nederlanders), 54 procent in het ov (22% van allen) en 53 procent in een andere winkel dan een supermarkt (22% van allen).

Meer dan gemiddeld mondkapje: stedelingen, vrouwen, ouderen, lager opgeleiden

Naarmate men meer in een stedelijke omgeving woont, draagt men vaker een monddoekje.
In de drie grote steden (Amsterdam Rotterdam en Den Haag: 32% altijd of meestal) wordt beduidend vaker een mondkapje gedragen dan in de rest van het land (gemiddeld 19%). 
Vrouwen (24%) dragen vaker een monddoekje dan mannen (15%).
65-plussers (25%) en jongeren (22%) dragen het kapje iets vaker dan de andere leeftijdsgroepen.
Lager opgeleiden (25%) dragen het vaker dan middelbaar en hoger opgeleiden (beide 18%).

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van donderdag 2 oktober tot maandagochtend 5 oktober 2020. Er werkten in totaal 2.231 Nederlanders mee aan dit onderzoek. Niet alle vragen zijn gesteld aan alle deelnemers. Bij vragen waarbij dit het geval is wordt de steekproefbasis ook vermeld.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers 2.139 is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 92 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

Weging en marges

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij een steekproef van n=2.000 en een uitkomst van 50 procent is er sprake van een foutmarge van plus of min 2,2 procent.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld

Het volledige rapport

Download hier het uitgebreide rapport als PDF.

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze november-peiling kan tot en met maandag 1 november.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Milan Driessen

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.