Nederlanders positief over maatschappelijke waarde van topsport

Om inzicht te krijgen in het draagvlak van het huidige beleid voerde I&O Research in opdracht van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut een onderzoek uit naar het maatschappelijk draagvlak van topsport.
13 januari 2021 | Roy van der Hoeve & Kimberly Farzan
Nederlanders positief over maatschappelijke waarde van topsport

Topsport vormt een belangrijke pijler als onderdeel van het nationaal Sportakkoord. Om inzicht te krijgen in het draagvlak van het huidige beleid voerde I&O Research in opdracht van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut een onderzoek uit naar het maatschappelijk draagvlak van topsport. Over het algemeen zijn Nederlanders positief over de maatschappelijke waarde van topsport in ons land.

Impact van topsport

Er is weinig bekend over de maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport. In hoeverre hechten Nederlanders waarde aan de prestaties die worden geleverd door de Nederlandse topsporters? Om deze vraag te beantwoorden voerde I&O Research een onderzoek uit onder een representatieve steekproef van (n=1.507) Nederlanders. In dit onderzoek stond de maatschappelijke waarde van topsport centraal en brachten we aan de hand van het Mapping Elite Sports’potential Societal Impact (MESSI)-model de perceptie van de Nederlandse bevolking in kaart. Deze vragenlijst, die bestaat uit 64 stellingen, meet de impact van topsport in verschillende categorieën. Voor elke stelling kon men een positieve, neutrale of negatieve waardering geven. Bijvoorbeeld bij de stelling over passie/enthousiasme werd aangeven of topsport in ons land vooral zorgt voor passie en enthousiasme of juist voor saaiheid en verveling. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek dat in 2020 en 2021 wordt uitgevoerd (mede) door I&O Research. Nooit eerder werd de maatschappelijke waarde van topsport op deze manier onderzocht in Nederland.

Positief over topsport

In deze factsheet worden de resultaten van de 0-meting gepresenteerd. De eerste meting van het onderzoek toont aan dat voor Nederlanders de positieve waarden van topsport overheersen. Over het algemeen is men positief over de maatschappelijke waarde van topsport in ons land. Dit komt vooral tot uiting in factoren als geluk, plezier en verbondenheid. Ook zijn veel Nederlanders positief over de commerciële waarde van topsport. Toch zijn er ook negatieve kanten aan topsport volgens de Nederlandse bevolking. Er zijn zorgen over de maatschappelijke waarde van topsport met betrekking tot werkgelegenheid en het milieu. Het zou volgens deze mensen vooral tijdelijke in plaats van duurzame werkgelegenheid creëren en eerder een schadelijk dan een negatief effect op het milieu hebben. Ook worden topsporters meer blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag volgens Nederlanders, zie ook ons onderzoek in opdracht van NOC*NSF

Trots op sportprestaties

Een andere uitkomst laat zien dat de Nederlandse topsport in grote mate bijdraagt aan waarden als ‘geluk en passie’ en ‘collectieve identiteit en trots’. Om inzichtelijk te maken op welke topsportprestaties de Nederlandse bevolking het meest trots is, hebben we een lijst met tien belangrijke, Nederlandse topsportprestaties van de afgelopen tien jaar voorgelegd. Op de prestaties van de Oranje Leeuwinnen (finaleplaats WK, 2019), Epke Zonderland (goud op de rekstok, Olympische Spelen 2012) en Ireen Wüst (meest succesvolle Olympiër ooit) is men het meest trots. De mate van trots hangt onder andere samen met de mate waarin zij sport volgen via de media. Nederlanders van 65 jaar en ouder volgen relatief meer sport en zijn ook vaker trots op een sportmoment vergeleken met  jongeren. Het eigen sportgedrag van de Nederlanders lijkt op de trots nauwelijks invloed te hebben.

Zie hier de publicatie van dit onderzoek op de website van het Mulier instituut.

Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut door middel van een online vragenlijst die grotendeels is uitgezet in het I&O Research Panel (1.359) en deels via Panelclix (148). Het veldwerk liep van 22 september tot en met 5 oktober 2020.

Op de data is een weging toegepast naar geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en migratieachtergrond. Dit betekent dat de verhoudingen binnen deze kenmerken zijn teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen voor rokers. Onder- en bovengemiddelde groepen zijn dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn de resultaten representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder voor deze kenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Kimberly Farzan

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.