Nederlanders per saldo voor kernenergie

De helft van de Nederlanders ervaart het als positief dat in Nederland kernenergie opgewekt wordt. Bijna de helft van de Nederlanders (46%) vindt dat er in Nederland (veel) meer energie moet worden geproduceerd door middel van kerncentrales. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van JA21 onder ruim 1.100 Nederlanders.
02 december 2021 | Asher van der Schelde & Peter Kanne | #duurzaamheid #energie #klimaat #klimaatverandering

Tijdens de Parijs-top in 2015 werd o.a. afgesproken dat in 2050 de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn. Twee op drie Nederlanders staan positief tegenover deze doelen. De vraag is echter hoe zij denken dat deze doelen gehaald kunnen worden. En of zij vinden of kernenergie hier wel of geen rol in moet spelen. Dat hebben we in dit onderzoek op meerdere manieren onderzocht. Steeds blijkt ongeveer de helft van de Nederlanders voorstander te zijn van (meer) kernenergie. De andere helft is of neutraal of tegen deze vorm van energieopwekking. Per saldo kunnen we daarom stellen dat Nederlanders meer voor dan tegen kernenergie zijn.

Momenteel is één kerncentrale in gebruik in Nederland. De helft van de Nederlanders ervaart dit als positief. Slechts 17 procent is hier negatief over.

Rechtse kiezers positiever over kernenergie

Met name onder kiezers rechtste partijen waarderen het opwekken van kernenergie. Maar ook onder de kiezersgroepen van CDA, Volt en D66 is een meerderheid positief.

Bijna helft voor meer kernenergie

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) vindt dat er in Nederland (veel) meer energie moet worden geproduceerd door middel van kerncentrales. Slechts 11 procent vindt dat we helemaal geen kernenergie moeten gebruiken. De meest populaire energiebronnen zijn zonnepanelen (op daken), windturbines/molens op zee, aquathermie en aardwarmte. Gas en kolen zijn veruit het minst populair.

Voorstanders kernenergie: “schoon” en “noodzakelijk”

Nederlanders die voorstander zijn van meer kerncentrales maken voornamelijk gebruik van twee argumenten. Een groot deel noemt het feit dat kernenergie een relatief schone manier van energieopwekking is waarbij geen CO2 wordt uitgestoten. Anderen stellen dat het noodzakelijk is. Zij menen dat er geen alternatief is omdat het niet mogelijk is om alle energie uit duurzame bronnen te halen.

Tegenstanders wijzen op de gevaren die de energiebron met zich mee kan brengen. Veel van hen noemen kernafval, anderen vrezen voor een kernramp.

Kleine minderheid vindt kernenergie niet nodig

We legden Nederlanders ook enkele stellingen m.b.t. kernenergie. Bij geen van de stellingen schaart een meerderheid zich erachter. Wel zien we steun vanuit substantiële minderheden voor alle stellingen. Slechts 16 procent van de Nederlanders vindt dat kernenenergie niet nodig is om de overstap te maken van fossiele naar hernieuwbare energie. Drie keer zoveel Nederlanders geven aan kernenergie wél nodig te vinden.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 12 november tot maandagochtend 15 november 9.00 uur. In totaal werkten 1.110 van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel is afkomstig het I&O Research Panel, een kleiner deel (100) uit PanelClix. Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van JA21. Respondenten werden niet geïnformeerd dat JA21 de opdrachtgever van het onderzoek was.

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het volledige rapport

Klik hier om het volledige rapport te downloaden (opent in een ander tabblad).

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.