Minderheid gelooft in anderhalvemetersamenleving

Er is nog steeds steun voor de coronamaatregelen van het kabinet, maar deze neemt wel wat af. Van de Nederlanders denkt 37 procent dat de anderhalvemetersamenleving gaat werken, 41 procent denkt van niet. Ruim driekwart (77%) ergert zich aan mensen die geen afstand houden. Dit onderzoek vond plaats van donderdag 7 tot dinsdagochtend 12 mei 2020.
15 mei 2020 | Peter Kanne & Wietse van Engeland

Lees de rest van het bericht onder deze video.

Steun voor coronamaatregelen neemt iets af

Er is nog steeds steun voor de coronamaatregelen van het kabinet, maar deze neemt wel wat af. Het grootst is het verval met betrekking tot de lockdown. Ruim een maand geleden stond maar liefst 91 procent achter de “intelligente lockdown” zoals het kabinet het noemde, nu steunt 75 procent de langzame versoepeling van de maatregelen.

Tekst loopt door onder figuur.

Meerderheid steunt geleidelijk versoepelen

Er is differentiatie in hoe en hoe snel dit zou kunnen volgens de Nederlanders. Dit heeft vooral te maken met de wens de economie weer (sneller) aan de gang te houden. Zeven procent zou alles (zowel economie als het publieke leven) weer helemaal vrij willen geven. Een groter deel (18%) vindt dat wel de economie, maar nog niet het publieke leven volledig opengesteld moet worden. Een minderheid van zes procent is van mening dat de maatregelen weer aangescherpt moeten worden, meer bedrijven dicht moeten en mensen thuis moeten blijven. Het grootste deel (bijna twee derde) steunt echter de aanpak van de Nederlandse regering om de regels voor samenleving en economie geleidelijk te versoepelen.

Tekst loopt door onder figuur.

Vindt u dat de Nederlandse regering de regels voor samenleving en economie verder moet versoepelen of juist niet? Welke optie lijkt u het best?

Anderhalvemetersamenleving voorwaarde voor versoepeling

Volgens vier op de tien (42%) zou het volledig openstellen van het publieke leven én de economie pas kunnen als de anderhalvemetersamenleving te realiseren is of wanneer de R0 onder de 1 is en het virus in omvang dus niet meer toeneemt. Echter, slechts ruim een derde (37%) denkt dat de andermetersamenleving te realiseren is en ruim driekwart ergert zich nu al aan mensen die geen 1,5 meter afstand houden.

Vier procent Nederlanders besmet (geweest)

Van alle Nederlanders zei in maart 1,5 procent besmet te zijn (geweest), nu is dat 3,9 procent, dit zouden om en nabij 650 duizend mensen zijn. De gevonden 3,9 procent komt redelijk overeen met wat bloedbank Sanquin midden april berekende, toen zou zo’n 3 procent van de Nederlanders antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft mensen in de naaste omgeving die het coronavirus (gehad) hebben.

1,5 meter afstand lukt slechts 40 procent altijd

Bijna alle Nederlanders (95%) proberen buiten minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Iets minder dan een maand geleden, toen 99 procent dit zei te doen. Meer dan de helft van mensen zegt alleen dat dit niet altijd lukt, al doen ze hun best. De meeste Nederlanders proberen ook de andere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te volgen: driekwart probeert na thuiskomst minstens 20 seconden de handen te wassen, 83 procent probeert in hun elleboog of papieren zakdoek te niezen.

Tekst loopt door onder figuur.

Wilt u per gedraging aangeven in hoeverre u dit doet?

Animo voor mondkapjes beperkt

De animo voor het dragen van een mondkapje is niet groot. Op dit moment draagt 4 procent van de Nederlanders zo’n kapje (of monddoekje). Eén op zeven (14 procent) vindt dat iedereen in Nederland buiten altijd een mondkapje zou moeten dragen. Als het dragen van een mondkapje verplicht wordt zou 58 procent zeker een mondkapje gaan dragen.

Eenzaamheid neemt toe, vooral onder jongeren

Ongeveer drie op de tien Nederlanders voelt zich eenzamer door de crisis. Ten opzichte van maart zijn jongeren zich vaker eenzamer gaan voelen, meer dan de helft (55%) van de jongeren voelt zich eenzamer door de crisis. De grootste stijging van gevoelens van eenzaamheid komt voor onder 25- tot 34-jarigen, van hen zegt nu bijna de helft zich eenzamer te voelen dan voor de crisis.

Tekst loopt door onder figuur.

Door deze crisis voel ik mij eenzamer dan voor de crisis

Vertrouwen in maatregelen

Het merendeel van de Nederlanders (62%) denkt dat de maatregelen die het sociaal contact inperken helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, al laat dit wel een afname ten opzichte van maart zien. Opvallend genoeg zijn mensen die zelf het virus hebben (gehad) of van wie iemand in het gezin het virus had pessimistischer over de maatregelen: van deze groep denkt 39 procent dat de maatregelen niet werken en denkt maar 41 procent dat de regulering van het sociale contact tegen de verspreiding van het virus wel zin heeft. Het merendeel (60%) van de Nederlanders probeert ook om niet op bezoek te gaan bij anderen, maar slechts 35 procent zegt dat dit ook goed lukt. Een forse minderheid van 40 procent zegt dit ook niet te proberen.

Versoepelen lockdown

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt de aanpak van de Nederlandse regering om de regels voor samenleving en economie geleidelijk te versoepelen. In totaal wil een kwart van de bevolking de economie weer volledig open stellen, waarbij alle bedrijven weer open zijn. Welke voorwaarden stellen Nederlanders aan het openstellen van het publieke leven en economie? Volgens vier op de tien zou dat kunnen wanneer de anderhalvemetersamenleving te realiseren is of wanneer de R0 onder de 1 is en het virus in omvang dus niet meer toeneemt. Voldoende capaciteit op de intensive cares en groepsimmuniteit is voor respectievelijk een derde en een kwart een voorwaarde.

Verantwoording

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 2.076 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek vond plaats van donderdag 7 tot dinsdagochtend 12 mei 2020.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=1.916). Daarnaast zijn 160 deelnemers via PanelClix benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het uitgebreide rapport als PDF.

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze juni-peiling kan tot en met vrijdag 29 mei.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.