Meeste Nederlanders zien fatsoenlijke opvang asielzoekers als morele plicht

De meeste Nederlanders vinden het onze 'morele plicht' om asielzoekers fatsoenlijk op te vangen. Ook vindt een nipte meerderheid van de bevolking het acceptabel als er een asielszoekercentrum bij hun in de buurt zou komen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS dat liep van 9 tot 12 september.
18 september 2022 | Asher van der Schelde

Disclaimer: kort na dit onderzoek voerde ook Ipsos een onderzoek uit naar de publieke opinie over asielopvang. De verschillen tussen beide onderzoeken worden in dit artikel verklaard.

Sinds begin deze zomer bestempelt het kabinet de situatie in Ter Apel als crisis. Een gebrek aan opvangplekken heeft onder andere toe geleid dat veel asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen. Om de publieke opinie omtrent het onderwerp immigratie en het draagvlak voor de opvang van asielzoekers goed in kaart te brengen heeft NOS I&O Research gevraagd een onderzoek uit te voeren naar dit onderwerp.

Zes op tien: fatsoenlijke opvang is morele plicht

Zes op tien (60%) Nederlanders vinden het ‘onze morele plicht’ om asielzoekers fatsoenlijk op te vangen in Nederland. Een vijfde (20%) is het hiermee oneens. Het deel van de bevolking dat de stelling onderschrijft is licht gedaald ten opzichte van 2015 (65%).

Meesten staan achter uitgangspunten asielbeleid, een vijfde wil dat het strenger wordt

Om te analyseren of de Nederlandse bevolking achter de uitgangspunten van het Nederlandse asielbeleid staat legden wij de volgende tekst voor:

De basis van het Nederlandse asielbeleid is gebaseerd op internationale verdragen en Europees recht. Hierdoor heeft Nederland de plicht om mensen de kans te geven hier asiel aan te vragen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld horen volgens de wet bescherming te krijgen.

Dit geldt ook voor iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Asielzoekers uit landen die door Nederland als veilig zijn aangemerkt krijgen doorgaans geen asielverlening.

Zes op tien (61%) geven aan hierachter te staan. Iets meer dan een vijfde (22%) vindt dat dit beleid strenger zou moeten zijn, terwijl zes procent juist vindt dat het beleid minder streng zou moeten zijn.

Meer draagvlak voor azc onder omwonenden

Het draagvlak voor een azc in eigen buurt is gemeten door te vragen of men het acceptabel, acceptabel onder voorwaarden of niet acceptabel zou vinden als er een azc bij hun in de buurt zou worden geplaatst. Aan Nederlanders die al in de buurt wonen van een azc vroegen wij wat zij er met terugkerende kracht wat ze hadden geantwoord als hun gemeente ze deze vraag zou hebben gesteld.

De meerderheid (55%) van de Nederlanders die niet in de buurt (binnen 500 meter) van een asielzoekerscentrum wonen zouden het acceptabel vinden als er in hun buurt een azc zou komen. Zij verbinden daar doorgaans wel voorwaarden aan, zoals de omvang (niet te veel mensen) en de samenstelling (gezinnen uit onveilige landen) van het azc. Ook benadrukt men dikwijls dat er stevig dient te worden ingegrepen als het azc leidt tot overlast. Vier op tien (41%) vindt een azc in de buurt sowieso niet acceptabel.

Nederlanders die wel in de buurt wonen van een azc vinden dit veel vaker acceptabel (73%, al dan niet onder voorwaarden. Slechts een kwart (23%) vindt het niet acceptabel.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de NOS -vond plaats van vrijdag 9 tot maandag 12 september. In totaal werkten 2.684 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel van de steekproef (n=2.497) is afkomstig uit het I&O Research Panel, 187 respondenten deden mee via PanelClix. Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.