Meerderheid Nederlanders slaat Black Friday over

Twee op de drie Nederlanders (66%) denken geen Black Friday-aankopen te doen. Ook is er verdeeldheid over het evenement. Zo vinden twee op de vijf Nederlanders het niet meer van deze tijd, maar is 30 procent het daar niet mee eens.
21 november 2022 | Melle Conradie & Thijs Lenderink | #economie #winkelgebieden

Bijna de helft van de Nederlanders maakte in eerdere jaren gebruik van Black Friday-acties

Een op de tien Nederlanders (10%) maakte de afgelopen jaren vaak gebruik van Black Friday-acties. Daarnaast deed een derde (34%) dit een of enkele keren. Ruim de helft van de Nederlanders (56%) maakte in de afgelopen jaren geen gebruik van de Black-Friday-acties.

Heeft u in eerdere jaren gebruik gemaakt van de Black Friday-acties? (n=1.387)

* Als men niet bekend is met Black Friday, kreeg men deze vraag niet voorgelegd.

Black Friday stimuleert aankopen, minderheid doet dit impulsief

Gevraagd naar de laatste Black Friday-aankoop geven vier op de vijf kopers (82%) aan dat ze al van plan waren om het product te kopen. Twee derde (64%) wachtte voor de aankoop op de Black Friday-kortingen. Daarbij geeft 60 procent aan dat ze het vanwege de korting kochten. De helft van de kopers (48%) zegt dat ze het product uiteindelijk ook wel zonder de korting zouden hebben gekocht. Een minderheid (32%) deed de aankoop impulsief vanwege Black Friday. Mogelijk vond in werkelijkheid een groter deel van de aankopen spontaan plaats en probeert een deel van de mensen (bewust of onbewust) zijn gedrag achteraf te verantwoorden (‘ik had dit al nodig’).

U geeft aan dat u eerder gebruik heeft gemaakt van Black Friday-acties. Denk aan de laatste keer dat u dit deed. Kunt u aangeven of de volgende zaken toen van toepassing waren? (n=555)

Meerderheid Nederlanders laat Black Friday aan zich voorbijgaan

Twee op de drie Nederlanders (66%) denkt (waarschijnlijk of zeker) geen Black Friday-aankopen te doen.  Een derde (35%) zegt dit zeker niet van plan te zijn. Een op de vijf Nederlanders is wel van plan om gebruik te maken van de Black Friday-acties (5% zeker; 13% waarschijnlijk). Veertien procent vindt het nog lastig om in te schatten of ze een Black Friday-aankoop gaan doen. In totaal weet 60 procent dus nog niet zeker wat ze gaan doen, dit maakt het lastig om de Black Friday-drukte exact te voorspellen.

 Bent u van plan om de komende Black Friday-aankopen te doen?
(gesteld aan iedereen die weet wat Black Friday is; n=1.366)

Nederlanders die in eerdere jaren iets met Black Friday kochten, achten het waarschijnlijker dan anderen dat ze ook dit jaar aankopen doen. Voor Nederlanders die nog nooit een Black Friday-aankoop deden, is dit juist omgekeerd. Twee derde van de Nederlanders die plannen hebben om iets te kopen (67%), verwachten dit vooral online te doen. Acht procent is vooral van plan om naar de fysieke winkel te gaan voor de aankoop. Een op de vijf Nederlanders (21%) is van plan om zowel online als offline aankopen te doen.

Verdeeldheid over waarde Black Friday

We hebben Nederlanders die bekend zijn met Black Friday een zestal stellingen voorgelegd. Er is veel verdeeldheid over de waarde en nut van het evenement. Twee op de vijf Nederlanders (39%) vinden Black Friday niet meer van deze tijd, aan de andere kant is 30 procent het oneens met deze stelling. De mening over het sluiten van winkels met Black Friday laat eenzelfde verdeeldheid zien: 37 procent vindt dit een goede zaak en 21 procent is het hier niet mee eens. Men is wel eensgezind (73% (helemaal) eens) met de stelling dat structurele prijsverlagingen beter zouden zijn dan hoge kortingen met Black Friday. Verder heeft slechts een minderheid van de Nederlanders (12%) het idee dat ze onnodige aankopen doen door Black Friday. Driekwart (73%) heeft het idee dat er in het algemeen wel meer onnodige aankopen worden gedaan.

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
(gesteld aan iedereen die weet wat Black Friday is; n=1.366)

* Men kreegbij de stelling de volgende toelichting te zien: “Een aantal winkels was in het nieuws omdat ze hun deuren sluiten tijdens Black Friday. Ook zijn er onder de noemer Green Friday acties die zich op duurzaamheid willen richten in plaats van consumptie.”

Het rapport

Download hier het hele rapport.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 11 tot dinsdag 15 november 10 uur. In totaal werkten 1.387 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel van de steekproef (n=1.276) is afkomstig uit het I&O Research Panel, 111 respondenten deden mee via PanelClix. Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

afbeelding

Thijs Lenderink

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.