Meerderheid inwoners Velsen-Noord wil niet dat asielschip langer blijft

Sinds september 2022 ligt het zeecruiseschip Silja Europa aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Het schip dat huisvesting biedt aan maximaal 1200 asielzoekers zou er een half jaar blijven. Uit een onderzoek dat de gemeente Velsen door I&O Research heeft laten uitvoeren blijkt dat er weinig draagvlak is voor het verlengen van de aanwezigheid van het asielschip.
10 maart 2023 | Jaap Bouwmeester

Sinds september 2022 ligt het zeecruiseschip Silja Europa aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Het schip dat huisvesting biedt aan maximaal 1200 asielzoekers zou er een half jaar blijven. Uit een onderzoek dat de gemeente Velsen door I&O Research heeft laten uitvoeren blijkt dat er weinig draagvlak is voor het verlengen van de aanwezigheid van het asielschip. Bijna zes op de tien inwoners heeft liever dat het schip weer vertrekt. Het gemeentebestuur is daarom voornemens de aanwezigheid van het schip niet te verlengen.  

Behoefte aan extra opvangplekken
In de loop van 2022 kwamen knelpunten in de opvang van asielzoekers in toenemende mate in het landelijke nieuws. Om het nijpende probleem rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland aan te pakken is onder meer in Velsen-Noord het zeecruiseschip Silja als tijdelijke opvangplek gerealiseerd. Het ging aanvankelijk  om een periode van maximaal zes maanden, doorlopend tot uiterlijk 1 maart 2023. Omdat begin 2023 bleek dat er nog steeds niet genoeg opvangplekken zijn, is aan de gemeente Velsen gevraagd of het opvangschip Silja Europa toch langer in Velsen-Noord kon  blijven. Bij het besluit hierover wilde de gemeente Velsen de mening van de omwonenden – de inwoners van Velsen-Noord – betrekken.

Meerderheid tegen verlenging
Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat bijna de helft (47%) van de inwoners van Velsen-Noord er voorstanden van is dat de gemeente asielzoekers opvangt. Als het gaat om de opvang in de eigen kern, Velsen-Noord, slinkt het aantal voorstanders naar 27 procent.  
Een vergelijkbaar beeld is te zien wanneer wordt gevraagd naar de steun voor een eventuele verlenging van de aanwezigheid van het opvangschip Silja Europa. Hoewel directe persoonlijke ervaringen met bewoners van het schip zeker niet altijd negatief zijn, is een ruime meerderheid (59%) tegen een verlenging. Ruim een kwart (26%) is voorstander van een verlenging en overige inwoners kunnen zich daar onder bepaalde voorwaarden wel in vinden.

Afspraak is afspraak
De redenen om tegen verlenging te zijn hebben vooral te maken met de eerder gemaakte afspraak dat het schip er maximaal zes maanden zou liggen. Bewoners vinden dat de gemeente zich aan deze oorspronkelijke afspraak dient te houden. Verder plaatst een deel van de geënquêteerden vraagtekens bij het asielbeleid in het algemeen, anderen gaan in op de situatie in Velsen-Noord. Zij geven aan dat het dorp te klein is voor de opvang van een groep van dergelijke omvang. Andere reden om tegen de verlenging zijn de huidige en verwachte overlast of onveiligheid en de luchtvervuiling als gevolg van de aanwezigheid van het schip.

Besluitvorming over verlenging
Op basis van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek is de gemeente Velsen voornemens de duur van de aanwezigheid van het opvangschip in Velsen-Noord niet te verlengen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.