Meerderheid inwoners tegen azc in Cranendonck

De helft van de inwoners van de gemeente Cranendonck staat negatief tegenover het azc op het Nassau-Dietz terrein in Budel. De achtergrond hiervan is dat de meerderheid van de inwoners overlast ervaart en dat een deel van hen zich hierdoor onveilig voelt. Er is dan ook weinig steun voor een verlenging van de opvang van asielzoekers of vluchtelingen op huidige azc locatie. Wel is er draagvlak voor een militaire bestemming van het terrein. Dit blijkt uit een onderzoek dat I&O Research in opdracht van de gemeente Cranendonck heeft uitgevoerd.
18 april 2023 | Jaap Bouwmeester & Dewi Hollander | #gemeenten

Achtergrond van het onderzoek

Sinds mei 2014 is de voormalige Nassau-Dietz kazerne in Budel in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers. De afgelopen jaren is de overlast toegenomen en hebben enkele incidenten plaatsgevonden. Mede daarom heeft het gemeentebestuur besloten dat deze huidige grootschalige opvang van asielzoekers medio 2024 ten einde zal komen. De precieze toekomstige invulling van het terrein waar nu het azc is gevestigd, ligt nog niet vast. De gemeenteraad wil de mening van inwoners betrekken bij het maken van plannen hiervoor.

Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de inwoners met de huidige opvanglocatie en de menig van inwoners over de mogelijke toekomstige bestemming van het Nassau-Dietz terrein. Omdat het terrein eigendom is van het ministerie van Defensie en er een contract loopt met het COA ligt deze toekomstige invulling echter niet geheel open.

Overlast en onveiligheid

De helft van de inwoners van de gemeente Cranendonck vindt het geen goede zaak dat er op het Nassau-Dietz terrein in Budel, een azc is gevestigd. Een kwart staat er positief tegenover en de rest is neutraal of heeft hierover geen mening.

Zeven op de tien inwoners geven aan dat ze in het afgelopen jaar overlast hebben gehad door (de bewoners van) het azc: 35 procent ervaart veel overlast, 35 procent een beetje. De overlast doet zich vooral in het centrum en rondom het azc voor. Een kwart van de inwoners van Cranendonck (27%) zegt zich vaak onveilig te voelen door de aanwezigheid van het azc. De gevoelens van onveiligheid zijn het sterkst in Maarheeze: daar voelt 37 procent zich vaak onveilig.

Weinig steun voor nieuwe opvang asielzoekers

Iets meer dan de helft van de inwoners (56%) staat negatief tegenover een mogelijke nieuwe vorm van opvang van asielzoekers op het terrein. Een op de tien is hier wel voorstander van, nog eens drie op de tien vinden dit acceptabel mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Bij die voorwaarden gaat het vooral om de samenstelling van de azc-bewoners (‘echte’ vluchtelingen, geen ‘gelukszoekers’), het aantal bewoners, het beperken van de overlast en het realiseren van voldoende toezicht en handhaving. Verder pleiten sommige inwoners voor eigen voorzieningen op het azc-terrein en een geschikte dagbesteding voor de azc-bewoners.

Hoe staat u tegenover een mogelijke nieuwe vorm van opvang van asielzoekers en/of vluchtelingen op het terrein?

Bijna twee derde positief over militaire kazerne als toekomstige invulling

Bijna twee derde (64%) van de inwoners is positief over een militaire kazerne als mogelijke toekomstige invulling van het terrein. Voor nog eens een op de vijf is dit onder voorwaarden acceptabel. Inwoners noemen als voorwaarden met name het zo veel mogelijk beperken van overlast, het maken van goede afspraken en behoud van natuurgebieden. Ook vindt men dat negatieve gevolgen zoals tekorten in woningaanbod moeten worden voorkomen en dat er voordelen voor de gemeenschap moeten zijn. Een groep van 7 procent is geen voorstander van een militaire kazerne op het Nassau-Dietz terrein.

Stelt u zich voor dat het Nassau-Dietzterrein waar nu het azc is gevestigd, in 2024 weer wordt ingericht als militaire kazerne. Hoe staat u hier tegenover?

Het rapport

Download hier het rapport.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een online enquête. Voor de enquête is van alle huishoudens in de gemeente Cranendonck op aselecte wijze één bewoner van 16 jaar of ouder aangeschreven. In totaal ontvingen 8.811 personen een uitnodiging om mee te doen. Van deze groep vulden 4.055 inwoners de vragenlijst in. De inwoners die zelf geen brief hadden ontvangen, konden een inlogcode opvragen zodat ook zij de vragenlijst konden invullen. Van deze mogelijkheid is door 409 bewoners gebruik gemaakt. In totaal zijn er dus 4.464 ingevulde vragenlijsten. De uitkomsten zijn gewogen naar kern, leeftijd en geslacht. Daarmee zijn de onderzoeksresultaten representatief op die kenmerken. Daarnaast is de vragenlijst ook ingevuld door 192 scholieren van het BRAVO! college. Deze resultaten zijn apart geanalyseerd en gerapporteerd.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Dewi Hollander

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.