Meer WW, minder aanvragen schuldhulpverlening na lockdown

De gevolgen van de coronacrisis in de gemeente Hoorn zijn divers. Zo nam het aantal WW-uitkeringen toe, maar waren er minder aanvragen voor schuldhulpverlening.
23 oktober 2020 | Melle Conradie & Thijs Lenderink | #dashboard

Dit blijkt uit de COVID-19 Impact Monitor  die I&O Research voor de gemeente Hoorn uitvoerde. Met dit maatwerkproduct brengt I&O Research de impact van corona voor gemeenten en haar inwoners in beeld door gegevens over verschillende thema’s naast elkaar te zetten. In Hoorn brachten we de ontwikkeling van 15 indicatoren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, het inkomen en het onderwijs in kaart.

De verwachting is dat veel effecten pas op wat langere termijn zichtbaar zullen worden. Daarom is er iedere drie maanden een nieuwe monitor. Daarmee heeft de gemeente een beeld van de impact van de corona(maatregelen) op verschillende beleidsvelden: handvatten voor gericht beleid.

Vier faillissementen in Hoorn tussen januari en juli 2020

Na het begin van de lockdown (half maart) waren er vier faillissementen Hoorn. In het begin van het jaar voor de lockdown waren er geen faillissementen. In heel 2019 waren er drie faillissementen in Hoorn. De komende maanden moet blijken of de stijgende trend zich doorzet.

Landelijk is er geen duidelijke stijging. Het CBS registreerde in de eerste 40 weken van 2020 zelfs minder faillissementen dan in 2019. Dit is waarschijnlijk deels te verklaren door het noodpakket voor economie en banen dat in het leven is geroepen om bedrijven en werkenden door de crisis te helpen.

Sterke instroom WW in maart en april

Vanaf 6 april konden bedrijven bij omzetverlies steun (NOW) aanvragen. De regeling was bedoeld om werkgelegenheid te behouden, maar desondanks is er in maart en april een sterke toename van het aantal WW-ontvangers in de gemeente Hoorn. In april was de instroom groter dan in elke ander maand in 2019 en 2020. Dit betekent dat meer inwoners dan anders rond die tijd betaald werk verloren. Dit lijkt een direct gevolg te zijn van de coronacrisis. Het UWV rapporteert dat vooral horeca en cultuur het lastig hebben door corona(maatregelen). Samen waren deze sectoren voor de crisis goed voor vijf procent van de werkgelegenheid in Hoorn.

Het aantal inwoners dat algemene bijstand ontvangt, steeg met drie procent tussen maart en juni. De verwachting is dat dit in 2020 en 2021 verder zal toenemen wanneer inwoners uitstromen uit de WW en andere overheidsregelingen als NOW en Tozo mogelijk afgebouwd worden.

In- en, uitstroom en lopende WW-uitkeringen in gemeente Hoorn.

Transport en logistiek positieve uitzondering

Gedurende heel 2019 waren er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, waar Hoorn onder valt, meer dan 7.000 openstaande vacatures. In het eerst kwartaal van 2020 nam dit af naar 6.100 openstaande vacatures. Van de grotere sectoren – met minimaal 500 vacatures – daalde alleen het aantal vacatures in de transportsector niet. In de transportsector zijn er – net als in de voorgaande kwartalen – 900 vacatures en is de markt krap volgens de UWV-definitie. De coronacrisis lijkt een grote rol te hebben in het afnemen van de vraag.

Aantal vacatures naar beroepsgroep in arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Minder aanvragen schuldhulpverlening

In de eerste helft van 2020 waren er 176 aanvragen voor schuldhulpverlening. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit er 210. Het verschil komt vooral door het lagere aantal aanvragen in de maanden februari tot en met mei. Deels kan dit een gevolg zijn van de lockdown in verband met corona. Zo noemen beleidsmedewerkers dat bewindvoerders, de rechtbank en schuldeisers hun werkwijze en beleid tijdelijk aan de situatie hadden aangepast waardoor minder mensen met schulden in de problemen kwamen. Over de maand juni was het aantal gestarte dossiers vergelijkbaar met juni 2019.

Aantal gestarte dossiers schuldhulpverlening gemeente Hoorn.

Meer resultaten van de monitor staan in de uitgebreide rapportage. Deze geven een eerste beeld van de effecten van de coronacrisis.

Meer weten?

I&O Research voert momenteel voor verschillende gemeenten een COVID-19 Impact Monitor uit. Bent u ook geïnteresseerd? We informeren u graag over de mogelijkheden. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt: naast het bepalen van de inhoud van de monitor kunt u ook kiezen voor onder meer een bondig rapport, een dashboard of een presentatie. Heeft u andere ideeën? Ook dan denken we graag met u mee. Meer informatie vindt u in de brochure over de gemeentelijke COVID-19 impact monitor. Voor vragen met betrekking tot de monitor kunt u contact opnemen met Melle Conradie. Zijn contactgegevens staan onderaan dit bericht.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

afbeelding

Thijs Lenderink

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.