Meer mensen namen een huisdier in coronaperiode  

Bijna de helft van de huishoudens in ons land heeft een of meerdere huisdieren. Over de jaren 2020 en 2021 is het aantal huishoudens dat een huisdier heeft met ongeveer 150.000 toegenomen. Sinds het begin van de coronapandemie namen ongeveer 80.000 huishoudens een hond in huis. Deze en andere cijfers zijn de uitkomst van het jaarlijkse huisdierenpopulatie-onderzoek dat I&O Research uitvoert voor de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo (brancheorganisatie voor huisdierenspecialisten).
16 maart 2022 | Suzanne Brookman | #corona #dierenwelzijn
Meer mensen namen een huisdier in coronaperiode  

Huisdieren zijn belangrijk en gezellig

Bijna alle geënquêteerden (93%), dus ook de mensen die geen huisdier hebben, zijn het eens met de stelling dat huisdieren bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Een groot deel (88%) vindt ook dat huisdieren goed zijn voor de mentale of fysieke gezondheid van mensen. Driekwart vindt dat huisdieren goed zijn om kinderen verantwoordelijkheidsgevoel te geven. 

Toch staat er iets anders op 1 bij de vraag wat de redenen zijn om een huisdier te nemen. ‘Gezelligheid’ is veruit de meest genoemde reden om een huisdier te nemen. Dat geldt vooral voor honden en katten.  Bij de hond staan verder ‘onvoorwaardelijke vriendschap’ en een ‘actievere levensstijl’ in de top 3. Ook bij vissen en sier/zangvogels staat gezelligheid bovenaan, gevolgd door het mooie uiterlijk van de dieren.

Honden en corona

In de jaren 2020-2021 namen 80.000 huishoudens een hond. In het begin van de coronaperiode waren veel mensen thuis, waardoor ze de hele dag voor hun hond konden zorgen. Inmiddels kunnen (of moeten) mensen steeds vaker weer op pad, maar hoe zorgen ze dan voor hun trouwe viervoeter? Vier op de tien Nederlandse huishoudens geven aan dat er altijd wel een lid van het huishouden thuis is om voor de hond te zorgen, terwijl 30 procent zegt dat hun hond alleen thuis kan blijven tijdens een periode van afwezigheid. In de overige gevallen wordt de hond opgevangen door familie, vrienden of buren of wordt een hondenuitlaatservice ingeschakeld

Waar komen de dieren vandaan?

De meeste huishoudens hebben hun hond van een fokker in Nederland (41%). Daarna volgen een online-advertentie (20%) en familie of vrienden (13%) als voornaamste aankoopkanalen. Zes procent van de honden en 22 procent van de katten komt uit een asiel of zwerfdierenopvang in eigen land. Elf procent van de honden komt van een asiel of fokker uit het buitenland.

Over het onderzoek

Sinds 2002 vindt er jaarlijks onderzoek plaats naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd door I&O Research. In vergelijking met eerdere edities is de vragenlijst aangepast en uitgebreid. Nieuw zijn de vragen over het effect van corona op het huisdierenbezit en de relatie tussen het houden van huisdieren en dierenwelzijn.

Het onderzoek is uitgevoerd tussen 7 december tot en met 19 december.
Voor het onderzoek zijn er 7.000 I&O panelleden uitgenodigd. In totaal hebben 4.373 leden de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 62 procent. Daarnaast hebben nog 241 leden van PanelClix de vragenlijst ingevuld, waardoor de uiteindelijke respons op 4.615 personen komt.
Op de data is een weging toegepast naar leeftijd, geslacht, regio en opleiding. Hiermee is de steekproef representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder op deze kenmerken. Een deel van de uitkomsten heeft betrekking op huishoudens. Om hierover uitspraken te kunnen doen is een omrekenfactor van personen naar huishoudens toegepast.

Kijk hier voor meer informatie.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Suzanne Brookman

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.