Landelijke benchmark cliëntervaringsonderzoek Wmo (in cijfers)

Jaarlijks voert I&O Research voor tientallen gemeenten de cliëntervaringsonderzoeken Wmo uit. De resultaten van afgelopen jaar zijn vergeleken in een landelijke benchmark. Deze laat (ondanks corona) positieve resultaten zien op het gebied van cliëntervaringen Wmo. Cliënten weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, zijn positief over de geboden ondersteuning en ervaren hier positieve effecten van. Met name in de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is nog verbetering mogelijk.
28 april 2022 | Denise Kroese & Roy van der Hoeve | #cliëntervaringsonderzoek #gemeenten #wmo #zorg
Landelijke benchmark cliëntervaringsonderzoek Wmo (in cijfers)

Cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn positief over de hulp vanuit de gemeente en zorgaanbieder(s). Cliënten weten waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en zijn tevreden over de ondersteuning of hulpmiddelen die zij vervolgens krijgen. Cliënten ervaren positieve effecten van de ondersteuning. In de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is nog verbetering mogelijk. Dit blijkt uit de cliëntervaringsonderzoeken (ceo’s) die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd door I&O Research.

Landelijke rapportage Ceo Wmo nieuwe stijl

Gemeenten voeren ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo. In 2021 veranderde de landelijke werkwijze van dit onderzoek: er is meer ruimte om het onderzoek naar eigen wens in te richten. Gemeenten zijn verplicht om de uitkomsten van het onderzoek te delen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorheen werd een standaard aanleverformat gebruikt waarbij gemeenten de resultaten in de vorm van percentages deelden. Vervolgens werden deze percentages gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Met de nieuwe stijl van het ceo Wmo is er ook een nieuw aanleverformat. Dit format levert landelijke bevindingen op in een meer kwalitatieve vorm. Op 16 maart heeft de VNG de ‘Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo’ van het Verwey-Jonker Instituut gepubliceerd.

Cijfermatige vergelijking ontbreekt

De nieuwe manier van aanlevering en rapportage brengt voordelen met zich mee. Het focust, naast de resultaten van het onderzoek, ook op de opzet, uitvoer en opvolging van deze resultaten. Daarbij vraagt het gemeenten om te reflecteren op de resultaten en aan te geven waar ze zelf ruimte voor verbetering zien en wat ze nog willen leren. In het rapport van het Verwey-Jonker Instituut staat echter ook beschreven dat sommige gemeenten de ruimte om kwantitatieve gegevens in te vullen, en daarmee de cijfermatige vergelijking met voorgaande jaren en andere gemeenten, missen. Daarom maakte I&O Research, net als voorgaande jaren, een landelijke benchmark ceo Wmo voor gemeenten.

I&O Research biedt landelijke benchmark ceo Wmo

I&O Research voerde in 2021 voor 39 gemeenten een ceo Wmo uit. In totaal hebben wij de afgelopen jaren meer dan 300 ceo’s Wmo en Jeugd uitgevoerd. Daarmee beschikt I&O Research over een grote dataset, waardoor trends, ontwikkelingen en landelijke inzichten gevonden kunnen worden. Om gemeenten de ontvangen sturingsinformatie in perspectief te laten plaatsen, voeren wij jaarlijks een extra benchmark uit over de resultaten van alle deelnemende gemeenten. Deze resultaten zijn samengevat in een factsheet. Deze factsheet vindt u hier.

Eigen onderzoek bevestigt beeld landelijke rapportage

Het beeld uit de Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo komt overeen met de resultaten van I&O Research. Hieronder de belangrijkste landelijke uitkomsten, die in ons onderzoek bevestigd worden:

  • Cliënten hebben over het algemeen een positieve ervaring met de toegankelijkheid tot hulp binnen de Wmo. Van de cliënten weet 77 procent waar men terecht kan met hun hulpvraag. Maar liefst 87 procent voelt zich serieus genomen.
  • Gemeenten constateren vooral knelpunten rond de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning. In de landelijke rapportage staat dat 68 procent van de gemeenten hier ruimte voor verbetering ziet. Dit beeld wordt bevestigd in ons onderzoek: 32 procent van de cliënten is bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning. De vraag is echter wel of iedere cliënt behoefte heeft aan onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Uit de landelijke rapportage blijkt dat een kwart van de gemeenten ruimte voor verbetering ziet als het gaat om de wachttijden en de snelheid van de hulp. Uit onze analyse blijkt dat 75 procent van de cliënten vindt dat men snel is geholpen. Elf procent vindt van niet.
  • Gemeenten concluderen dat de kwaliteit van de ondersteuning positief wordt beoordeeld door cliënten. Dit komt overeen met onze cijfers: 84 procent van de cliënten vindt de ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag.
  • Ook geven gemeenten aan dat de effecten van de ondersteuning zeer positief worden beoordeeld. Cliënten ervaren volgens onze analyse met name effecten in hun zelfredzaamheid: 85 procent van de cliënten kan zich beter redden. 79 procent van de cliënten kan beter de dingen doen die hij of zij wil doen en heeft een betere kwaliteit van leven.
  • Ondanks de coronacrisis zijn de resultaten positief. De gemeenten die het onderwerp corona meenamen in hun ceo geven aan dat de meeste cliënten tevreden zijn over de dienstverlening tijdens de coronacrisis. Uit onze analyse blijkt dat in coronatijd slechts 5 procent minder ondersteuning kreeg en dat bij 2 procent de ondersteuning is stopgezet. Verder ontving een klein deel van de cliënten tijdelijk ondersteuning op een alternatieve manier.

Wat kan I&O Research voor uw gemeente betekenen?

I&O Research heeft ruime ervaring op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken. Wilt u voor uw gemeente nog een ceo laten uitvoeren of wilt u vast nadenken over volgend jaar? Onze onderzoekers adviseren u graag over een aanpak die het beste bij uw gemeente past. Maatwerk staat bij ons hierin altijd voorop. Naast (continu) kwantitatief meten hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van kwalitatief onderzoek. Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Denise Kroese

Onderzoeker

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.