Lagere bereidheid tot vaccinatie

Binnenkort is er hoogstwaarschijnlijk een werkend vaccin, maar het aandeel mensen dat zich wil laten vaccineren neemt af. Vooral omdat mensen de snelheid waarmee het gaat niet vertrouwen. Het aandeel principiele bezwaren is beperkt.
17 november 2020 | Peter Kanne | #corona #corona-vaccin #inentingen

Bereidheid tot vaccinatie afgenomen, bijna kwart heeft bedenkingen

Afgelopen week bleek dat er binnenkort waarschijnlijk een werkend vaccin tegen het coronavirus is. In Nederland zou dit vaccin begin volgend jaar al beschikbaar kunnen zijn. We vroegen Nederlanders of ze zich zouden laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit deden we ook al in juni en september.

In juni zei nog bijna driekwart (73%) zich dit najaar (zeker of waarschijnlijk) te laten vaccineren als er een vaccin beschikbaar is. In september was dat afgenomen tot 65 procent en nu is dat nog 60 procent. Het percentage ‘zeker wel’, doorgaans een goede indicatie van te verwachten gedrag, daalde van 43 procent in juni naar 29 procent nu.
Het aandeel ‘zeker of waarschijnlijk niet’ steeg in vijf maanden van 15 naar 23 procent.

Dit blijkt uit onderzoek onder 1.140 Nederlanders van I&O Research, in opdracht van de NOS.

Kijk hier het NOS Journaal van 17 november 20:00 uur.

Figuur A – Stel dat dit vaccin beschikbaar komt, zou u zich laten vaccineren tegen het virus?
N = 1.140

Mensen tussen de 25 en 50 jaar minst geneigd tot vaccineren, ouderen het meest

Ouderen zijn het meest geneigd zich te laten vaccineren, mensen van 25-50 jaar het minst.
De afnemende intentie is te zien onder alle leeftijdsgroepen, maar naar verhouding het meest onder jongeren en het minst onder ouderen. 

Tekst loopt door onder de figuur

Figuur B – Stel dat dit vaccin beschikbaar komt, zou u zich laten vaccineren tegen het virus? (N = 1.140)

In stedelijke gebieden is men vaker geneigd om zich te laten inenten. In de meest stedelijke gebieden is de animo zich te laten inenten het hoogst (64%), in de minst stedelijke of plattelandsgebieden is deze het laagst: 52 procent.   

Ook politieke voorkeur – of hoe iemand in het leven staat – doet ertoe. De animo is het laagst, onder kiezers van FvD, SGP en PvdD en deze nam nog verder af.
Van de SGP-kiezers wil maar liefst de helft (50%) zich (waarschijnlijk of zeker) niet laten inenten, onder PVV-, FvD- en PvdD-kiezers is dat respectievelijk 39, 41 en 33 procent. 

Belemmeringen: vooral scepsis en angst, relatief weinig principiële bezwaren

Mensen die zich niet willen laten vaccineren worden (vooralsnog) vooral weerhouden door angst en wantrouwen. Maar liefst twee derde zegt dit vaccin is er te snel, ik vertrouw het niet, bijna de helft is bang voor bijwerkingen en vier op de tien twijfelen of het vaccin voldoende werkt.

Het aandeel principiele bezwaren (religieuze overwegingen, tegen dierproeven, etc.) is beperkt. Vijf procent wil om principiële redenen geen vaccin nemen, eveneens 5 procent is tegen de dierproeven waarmee het vaccin is getest. Beide redenen worden relatief vaak genoemd door PvdD-stemmers (respectievelijk 15 en 31 procent van hen).

Religieuze overwegingen zijn voor slechts 2 procent een belemmering. Dit zijn uitsluitend SGP-stemmers: 40% van hen noemt dit. Een SGP-kiezer: “Ons leven ligt in Gods hand, Hij bepaalt of we ziek worden ja of nee.” Door CU- en CDA-kiezers wordt deze reden niet gegeven. 

Ouderen zijn minder behept met wantrouwen, degenen die aarzelen over vaccineren doen dat vooral omdat ze vraagtekens zetten bij de werking en mogelijke bijwerkingen. Jongeren doen dit vaker uit wantrouwen en uit angst voor bijwerkingen. Vaker dan ouderen denken ze niet in de risicogroep te vallen

Tekst loopt door onder de tabel

Tabel A – Waarom zou u zich niet laten vaccineren? Naar leeftijdsgroepen

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 13 november tot maandagochtend 16 november 2020. Er werkten in totaal 1.140 Nederlanders mee aan dit onderzoek.

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het volledige rapport

Download hier het volledige rapport.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research en de NOS) duidelijk wordt vermeld

BWEBPR20

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.