Kwart Nederlanders ervaart overlast door houtstook

Eén op de vijf Nederlanders stookt zelf wel eens hout, meestal voor de gezelligheid. Niet iedereen is hier blij mee, een kwart van de Nederlanders ervaart overlast. Houtstokers zijn bereid om minder te stoken als er gezondheidsklachten worden ervaren, bij bepaalde weersomstandigheden of als ze door buren worden aangesproken.
07 juli 2023 | Stan Groenhuis & Bram Wolf

Eén op de vijf Nederlanders stookt zelf wel eens hout, bijvoorbeeld in een vuurkorf, kachel, barbecue of hottub. Maar hoe staan zij tegenover minder stoken, overlast en maatregelen vanuit de overheid? I&O Research deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar houtstook in Nederland.

Gezelligheid belangrijkste reden om zelf hout te stoken

Van de groep Nederlanders die zelf wel eens hout stookt (21%) doet driekwart dit voor de gezelligheid. De helft van de houtstokers stookt in een vuurkorf, tuinhaard of kampvuur.

Gezondheidsklachten kunnen motief zijn minder hout te stoken

Op de vraag welke redenen houtstokers zouden kunnen aanmoedigen om minder hout te stoken, zeggen houtstokers minder te stoken als zijzelf of huisgenoten (91%) of mensen in de omgeving (83%) gezondheidsklachten ervaren. Als men bij bepaalde weersomstandigheden op het stoken van hout wordt geattendeerd, dan houdt 80 procent zich hier aan. Worden houtstokers aangesproken door buren dan stookt 77 procent minder.

Nederlanders denken dat hout stoken voor stoker even schadelijk is als voor omwonenden

Recent onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toont aan dat houtrook altijd schadelijke stoffen bevat en daarom schadelijk is voor de gezondheid. Onder andere fijnstof afkomstig van houtstook kan leiden tot gezondheidsklachten. Kwetsbare groepen (zoals ouderen, kinderen en mensen met bestaande luchtwegaandoeningen) zijn gevoeliger.
Driekwart van de Nederlanders denkt dat het stoken van hout in een kachel of open haard in een bepaalde mate schadelijk is voor zowel degene die zelf stookt als voor de omwonenden. Nederlanders die zelf hout stoken denken vaker dat het stoken van hout niet schadelijk is voor zichzelf (31%) en omwonenden (31%) dan Nederlanders die zelf geen hout stoken (respectievelijk 12% en 11%).

Kwart Nederlanders ervaart overlast door houtstook

Van de Nederlanders ervaart een kwart regelmatig tot dagelijks overlast van houtstook in de omgeving. De meeste overlast die wordt ervaren is stankoverlast (door 79% van de Nederlanders). Een klein deel van de Nederlanders ervaart gezondheidsproblemen:
• Lichte irritatie van de keel (18%)
• Hoesten (14%)
• Hoofdpijn (8%)
• Ademnood (6%)
• Andere gezondheidsklachten (3%)
Eén op de vijf Nederlanders ondernemen (soms) actie als zij overlast ervaren, zoals het sluiten van ramen en deuren, in gesprek gaan met de stoker of binnen blijven tot het stoken voorbij is.

Overheid verantwoordelijk voor goede luchtkwaliteit

Veertig procent van de Nederlanders vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen houtstook. Deze groep vindt vooral dat de overheid moet zorgen voor een goede luchtkwaliteit (44%). Nederlanders die zelf geen hout stoken vinden vaker dat de overheid maatregelen moet nemen om te zorgen voor een goede luchtkwaliteit (53%) dan Nederlanders die zelf hout stoken (15%).

Verantwoording

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft I&O Research in november 2022 een landelijk representatief onderzoek uitgevoerd onder 1.268 Nederlanders van 16 jaar en ouder. In totaal zijn 2.600 Nederlanders uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Stan Groenhuis

Onderzoeker

afbeelding

Bram Wolf

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.