Kwart Flevolanders ervaart discriminatie; meerderheid maakt geen melding

Drie op de tien van de Flevolanders ervaren discriminatie, maar de meerderheid meldt deze discriminatie niet. Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren vaker discriminatie en ook meer negatieve gevolgen, zoals meer wantrouwen en angst hierdoor. Dat blijkt uit onderzoek naar het discriminatieklimaat in de provincie Flevoland dat I&O Research uitvoerde in opdracht van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
29 maart 2023 | Carolien Veldkamp & Roy van der Hoeve | #veiligheid

Drie op de tien Flevolanders ervaren discriminatie, invloed op vertrouwen en angst

Drie op de tien inwoners van Flevoland hebben het afgelopen jaar discriminatie ervaren (29%). Zij maken dit meestal mee op grond van leeftijd (36%), huidskleur (18%) of geslacht (18%). De meeste discriminatie wordt ervaren op de arbeidsmarkt en op straat. Uit het onderzoek blijkt dat het meemaken van discriminatie kan leiden tot minder zelfvertrouwen, een toename in wantrouwen, angst en het gevoel er niet bij te horen. Een aantal inwoners heeft daarnaast aangegeven dat het voor hen concrete gevolgen heeft gehad, zoals een gemiste baan of een woonruimte.

Inwoners met niet-westerse achtergrond ervaren meer discriminatie

Inwoners met een niet-westerse achtergrond hebben vaker discriminatie ervaren (65%). Zij maken vaker discriminatie mee op basis van huidskleur en afkomst. Ook voelen deze inwoners zich vaker eenzaam en hebben ze meer moeite om erbij te horen in hun woonplaats. De impact van discriminatie is voor hen ook groter. Zo geeft 45 procent van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond aan dat hun bestaan in hoge mate mooier zou zijn zonder discriminatie, vergeleken met 22 procent van de inwoners zonder migratieachtergrond. Daarnaast komt discriminatie relatief vaak voor onder inwoners tot 65 jaar en onder middelbaar en hoger opgeleiden. Extra inspanningen ten spijt zijn inwoners met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in het onderzoek, wat mogelijk van invloed is op de resultaten.

Kwart getuige van discriminatie, helft grijpt niet in

Een kwart van de inwoners (26%) heeft discriminatie bij iemand anders in de omgeving zien gebeuren. Het ging in deze gevallen meestal om discriminatie op grond van huidskleur (45%) of afkomst (36%), gevolgd door discriminatie op grond van seksuele gerichtheid (20%). Bijna de helft van de omstanders (47%) greep hierbij niet in; vooral omdat ze naar eigen zeggen niets konden doen, het niet ernstig genoeg vonden of bang waren hier zelf negatieve gevolgen van te ondervinden/dit niet durfden.

Meeste inwoners voelen zich thuis, discriminatie in eigen wijk laag ingeschat

Toch voelen de meeste inwoners van Flevoland zich thuis (85%) en veilig (79%) in hun woonplaats. De mate van discriminatie dicht bij huis schatten inwoners lager in dan dicht bij in de rest van het land: slechts 12 procent denkt dat er veel discriminatie in de eigen wijk voorkomt, drie op de tien (29%) denkt dat er veel discriminatie in hun woonplaats voorkomt en ruim de helft (54%) denkt dat er veel discriminatie in Nederland voorkomt.

Bureau Gelijke Behandeling bij kwart bekend, meldproces minder bekend

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is een onafhankelijke instelling die zich richt op het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Bij de meerderheid van de inwoners is het Bureau Gelijke Behandeling niet bekend. Drie op tien inwoners (29%) hebben er wel eens van gehoord, zij weten meestal ook dat ze hier terechtkunnen met een melding van discriminatie. Minder bekend is wat BGBF doet als zij een melding krijgen van discriminatie en wat zij doen aan preventie. De meerderheid van de inwoners die discriminatie ziet gebeuren, maakt geen melding. Dit komt vooral omdat ze er niet aan denken. Van de inwoners die zelf discriminatie ervaren meldt 19 procent dit. De redenen die het vaakst genoemd worden om niet te melden, zijn dat ze het niet belangrijk genoeg vinden (33%) of dat ze denken dat melden niet helpt (31%). Voor BGBF kunnen de resultaten van het onderzoek inzicht geven in het effect van de interventies die ze inzet op naamsbekendheid en meldingstoegankelijkheid.

Verantwoording

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. 

Het is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst onder inwoners van Flevoland, uitgezet in het I&O Research Panel en twee externe panels. De dataverzameling vond plaats in januari 2023. In totaal vulden 1.261 inwoners uit Flevoland van 18 jaar en ouder de vragenlijst volledig in. De data zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn voor de volwassen bevolking van de provincie Flevoland.   

U vindt hier het bericht van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
U kunt hier het gehele rapport downloaden.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Carolien Veldkamp

Onderzoeker

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.