Kringloopwinkels hebben belangrijke maatschappelijke functie

De meeste Nederlanders vinden dat kringloopwinkels een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Het valt op dat mensen vaker spullen bréngen dan dat zij er iets kopen.
02 oktober 2020 | Melle Conradie

Acht op tien Nederlanders vinden dat kringloopwinkels een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Het merendeel weet ook dat de kringloopwinkel werkgelegenheid biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een bijdrage levert aan het milieu.

Opvallend is dat mensen vaker spullen bréngen dan dat zij er iets kopen. Wat ook opvalt: zowel arm als rijk bréngen, kopen doen mensen met een lager inkomen er vaker.

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research naar de bekendheid en het gebruik van kringloopwinkels. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) in het kader van de Nationale Kringloopweek 2020 (3 t/m 9 oktober)

Hergebruiken of weggooien?

Nederlanders zijn naar eigen zeggen meer ‘hergebruikers’ dan ‘weggooiers’. Zeven procent hergebruikt alles en 34 procent hergebruikt veel van wat ze niet meer nodig hebben. Daar staat tegenover dat 15 procent (vrijwel) alles weggooit. Een groot deel van de Nederlanders (45%) plaatst zich op de middenpositie van de schaal.

Acht op tien Nederlanders onderschrijven maatschappelijke functie kringloop

De meerderheid van de Nederlanders (84%) is het eens met de stelling dat kringloopwinkels een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Slechts twee procent is het daarmee oneens. Mensen die overbodige spullen vaker weggooien, zijn minder overtuigd van het maatschappelijk nut van de kringloop.

Werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt en bijdrage aan milieu

Vier op de vijf Nederlanders zijn (tot op zekere hoogte) bekend met de kernwaarden van de kringloop. De helft van de bevolking is er goed van op de hoogte dat kringloopwinkels werkgelegenheid bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kringloopwinkels door het hergebruik van spullen een bijdrage willen leveren aan het milieu is bij 42 procent van de Nederlanders goed bekend.

Een minderheid van 14 tot 21 procent per stelling is niet bekend met de doelstellingen van de kringloopbranche. De bekendheid is het grootst onder de groep die zelf veel spullen hergebruikt.

Niet voor elk wat wils

Dat veel Nederlanders het maatschappelijke belang van de kringloop zien, betekent niet direct dat ze zelf vaak bij de kringloop komen. Twee op de tien (22%) kopen vaak of regelmatig spullen bij de kringloop. De helft (46%) komt zelden of nooit bij de kringloop om iets te kopen. Deze groep geeft vooral aan liever nieuwe producten te kopen. Zo zegt iemand “omdat ik alles echt op gebruik en daarna nieuw mag kopen van mezelf”. Ook kan men niet altijd de gewenste producten vinden bij de kringloopwinkels. Naarmate men meer te besteden heeft, koopt men minder vaak spullen bij de kringloop. Nederlanders met een beneden modaal inkomen doen dit verhoudingsgewijs vaak.

Nederlanders bréngen vaker iets bij de kringloop dan dat ze er iets kopen. Drie op de tien (29%) brengen regelmatig spullen. Zowel arm als rijk brengen ongeveer even vaak iets. Een derde (36%) van de Nederlanders brengt vrijwel niets. Een veelgenoemde reden om niks te brengen is dat de gebruikte spullen niet meer geschikt zijn voor hergebruik. Zo geeft iemand aan “een ander niet met rotzooi op te willen zadelen”. Ook verkoopt een deel van de Nederlanders liever spullen dan ze weg te geven aan een kringloopwinkel. Nederlanders van 50 jaar en ouder brengen gemiddeld vaker producten dan 18- tot 49-jarigen.

Verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) en vond plaats van donderdag 3 september tot dinsdagochtend 8 september 2020. Er werkten in totaal 1.040 Nederlanders mee aan dit onderzoek. Waaronder 71 deelnemers uit het respondentenpanel van Panelclix. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en daarmee representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder op deze kenmerken.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.