Minder stimulans duurzame mobiliteit bij kleine dan bij grote bedrijven

In de vijfde editie van de werkgeversenquête – uitgevoerd voor IenW – zijn dit jaar voor het eerst ook ‘kleine’ werkgevers met 2 tot 99 medewerkers bevraagd naar de maatregelen die zij nemen om medewerkers slimmer, anders en schoner te laten reizen. Wat blijkt? Kleine werkgevers lijken minder bezig met het bevorderen van duurzaam reisgedrag van medewerkers dan bedrijven met meer dan 100 medewerkers.
06 juni 2024 | Bram Wolf & Stan Groenhuis | #mobiliteit #werkgelegenheid
Minder stimulans duurzame mobiliteit bij kleine dan bij grote bedrijven

Ipsos I&O voerde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in maart 2024 de vijfde editie van de werkgeversenquête uit. Hét onderzoek onder ‘grote’ werkgevers – bedrijven met meer dan 100 medewerkers – naar de maatregelen die zij treffen om medewerkers duurzamer te laten reizen. Deze editie zijn voor het eerst ook ‘kleine’ werkgevers – bedrijven met 2 tot 99 medewerkers – bevraagd naar de duurzame maatregelen die zij treffen. De vergelijking tussen grote en kleine werkgevers is interessant, maar dient als indicatief te worden beschouwd in verband met het lage aantal waarnemingen van de kleine werkgevers.

Medewerkers grote organisaties werken minder dagen thuis

Bij meer dan één op de drie grote werkgevers (36%) werkt de helft van de medewerkers, net zoals in 2022 en 2023, regelmatig thuis (Figuur 1). Wel werken medewerkers bij grote werkgevers minder dagen in de week thuis dan in 2023. Bij kleine werkgevers wordt er door medewerkers minder thuis gewerkt dan bij grote werkgevers.

Figuur 1 – Hoeveel procent van uw medewerkers werkt op dit moment regelmatig (=1 of meerdere dagen) thuis?

Toelichting: bij 69 procent van de werkgevers met 2 tot 99 medewerkers werkt 0 tot 25 procent van de medewerkers tenminste 1 dag per week thuis.

Bijna driekwart (73%) van de grote werkgevers accepteert, net zoals in 2023, hybride werken (Figuur 2). Bij kleine werkgevers is dat minder dan de helft (46%) en wordt hybride werken vaker niet geaccepteerd. In de beschikbare thuiswerkvoorzieningen zien we dit terug, deze zijn bij kleine werkgevers minder vaak beschikbaar dan bij grote werkgevers.

Figuur 2 – In welke mate is hybride werken geaccepteerd binnen uw organisatie?

Voorzieningen beperkt verbeterd

Direct na corona zijn veel van de aangeboden faciliteiten, voorzieningen en regelingen – met name rondom thuiswerken – sterk verbeterd bij grote werkgevers. In de daarop volgende jaren zijn de faciliteiten, voorzieningen en regelingen die grote werkgevers aan medewerkers aanbieden beperkt verbeterd. De autofaciliteiten en fietsvoorzieningen blijven goed op orde bij grote werkgevers, bij kleine werkgevers zijn deze voorzieningen minder vaak beschikbaar.

Elektrische mobiliteit grootste aandeel verdere verduurzaming

Grote werkgevers verwachten, net als vorig jaar, de komende 12 maanden vooral via het aandeel elektrische auto’s en laadpalen verder te verduurzamen. Wel gebeurt dit minder dan in 2023. In 2023 overwoog de helft van de grote werkgevers om (sneller) over te schakelen op meer duurzame voertuigen of over te gaan op het aanbieden van (meer) eigen laadpalen. Dit jaar overweegt ongeveer vier op de tien werkgevers om (sneller) over te schakelen op meer duurzame voertuigen of (meer) eigen laadpalen aan te bieden.

Minder aandacht verduurzaming kleine werkgevers

Kleine werkgevers verwachten medewerkers de komende 12 maanden minder te stimuleren om slimmer, anders en schoner te reizen dan grote werkgevers. Ook achten kleine werkgevers de mogelijkheden voor toekomstige verduurzaming vaker beperkt dan grote werkgevers. Daarnaast is bij kleine werkgevers duurzaamheid minder vaak onderdeel van de kernwaarden van de organisatie, wordt er minder vaak actief duurzaamheidsbeleid gevoerd en is duurzaamheid minder vaak onderwerp van gesprek.

Onderzoeksverantwoording

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zette Ipsos I&O in maart 2024 de werkgeversenquête uit onder werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Aanvullend werden werkgevers met 2 tot 99 medewerkers uitgenodigd. De werkgeversenquête is eerder uitgezet in 2020, 2021, 2022 en 2023. In totaal deden 1.031 ‘grote’ werkgevers mee aan het onderzoek, deze resultaten zijn gewogen en daarmee representatief voor werkgevers met meer dan 100 medewerkers op aantal medewerkers, bedrijfsgrootte en mate van stedelijkheid. Daarnaast namen 292 ‘kleine’ werkgevers deel, deze resultaten zijn ongewogen in verband met het lage aantal waarnemingen.

U kunt hier het volledige rapport lezen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Wolf

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Stan Groenhuis

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.