Kiezers willen meer klimaatactie; “Glasgow” brengt onvoldoende

Twee op drie kiezers willen dat een volgend kabinet meer doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook de meerderheid van VVD- en CDA-kiezers vinden dit. Kiezers zijn sceptisch over de gemaakte afspraken tijdens de klimaattop in Glasgow: slechts 16 procent denkt dat het genoeg zal zijn om de klimaatdoelen te halen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research onder ruim 1.100 Nederlanders.
19 november 2021 | Asher van der Schelde & Peter Kanne | #klimaat #politiek

Van 31 oktober tot 12 november werd in het Schotse Glasgow een internationale klimaattop gehouden. De conferentie wordt gezien als de belangrijkste sinds 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Vertegenwoordigers van zo’n 200 landen onderhandelden over de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Tegen het eind van de top tekende verschillende landen, inclusief Nederland, een verklaring waarin zij beloven een einde te maken aan overheidssteun aan fossiele brandstofprojecten in andere landen.

Om in kaart te brengen hoe Nederlanders nu denken over klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen en hoe zij de klimaattop ervaren hebben, legden wij ruim 1.100 kiezers een aantal vragen en stellingen voor over dit thema.

Zorgen om klimaatverandering nemen iets toe

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dat is iets meer dan tijdens de laatste meting in september (69%). Het deel dat zich ‘veel zorgen’ maakt stijgt naar 33 procent. Zeker in vergelijking met februari 2020 is dit een flinke toename.

Roep om meer klimaatbeleid neemt eveneens toe

Ten opzichte van de vorige metingen is de roep om actie tegen de uitstoot van broeikasgassen groter geworden. Inmiddels vinden drie op de tien Nederlanders dat een volgend kabinet veel meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Ter vergelijking: in februari 2020 vond slechts 13 procent van de kiezers dat het kabinet van destijds ‘veel meer’ moest doen. Slechts een op tien vindt dat het volgende kabinet minder moet doen.

Linkse én kiezers VVD, D66, CDA, CU willen meer klimaatactie

Als we uitsplitsen naar partijvoorkeur zien we grote verschillen tussen kiezers van links-progressieve partijen enerzijds en rechts-conservatieve partijen anderzijds.

Kiezers van bijna alle partijen – inclusief die van de nu formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie vinden dat het volgend kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onder VVD-kiezers stijgt deze overtuiging van 55 naar 61 procent, onder CDA-kiezers van 52 naar 80 procent (indicatief percentage vanwege het lage aantal waarnemingen) en onder CU-kiezers van 69 naar 79 procent (idem).

Een minderheid van de SGP-, BBB-, PVV- en JA21-kiezers vindt dat het volgende kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Toch is het aandeel dat vindt dat er meer moet worden gedaan groter dan het aandeel dat vindt dat er minder gedaan moet worden onder elke kiezersgroep behalve JA21.

Kiezers van PvdD, Volt, D66 en GroenLinks zijn het sterkst overtuigd van de noodzaak om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Scepsis over effect Glasgow-top

Negen op de tien kiezers wisten dat de klimaattop werd gehouden. Ongeveer twee op de drie kregen er ook (zijdelings) wat van mee. Deze kiezers zijn erg sceptisch over de effectiviteit van de gemaakte afspraken tijdens de klimaattop. Slechts 16 procent denkt dat de afspraken die op de klimaattop gemaakt zijn ervoor zullen zorgen dat de Parijs-doelstellingen worden gehaald. Drie kwart denkt van niet. Kiezers van CDA en VVD zijn het meest optimistisch gestemd. Toch denkt ook een meerderheid van deze kiezersgroepen dat de afspraken niet afdoende zijn.

Rutte geen klimaatleider

Het optreden van demissionair premier Rutte op de klimaattop in Glasgow heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten op de Nederlanders. Slechts acht procent van de kiezers (die de klimaattop in grote lijnen of op de voet gevolgd hebben) noemt Rutte een echte klimaatleider. Onder VVD-kiezers ligt dit hoger (25%). Ook geeft vier op tien aan het optreden van Rutte ongeloofwaardig te vinden.

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdagmiddag 12 tot maandagochtend 15 november 2021. Er werkten in totaal 1.110 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.

Het grootste deel hiervan is afkomstig uit het I&O Research Panel en 100 respondenten vulden de vragenlijst in via het panel van PanelClix. De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Volledige rapport

Download hier het volledige rapport (opent in ander tabblad).

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.