Aantal banen Groot-Amsterdam groter dan beroepsbevolking

Landelijk zijn er minder banen dan het aantal personen in de beroepsbevolking. In de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht, Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Overijssel is het aantal banen juist groter dan de omvang van de beroepsbevolking. In dit artikel laten we de verhouding tussen de werkgelegenheid en de beroepsbevolking zien. Daarbij zoomen we in op provinciaal en regionaal niveau.
19 november 2019
Aantal banen Groot-Amsterdam groter dan beroepsbevolking

De beschikbaarheid van voldoende banen voor de gehele beroepsbevolking is van belang voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De verhouding tussen het aantal banen en de totale beroepsbevolking (15- tot 75-jarigen: werkend en werkloos) kan worden uitgedrukt met de werkgelegenheidsfunctie. Dit verhoudingsgetal geeft het aantal banen per honderd personen uit de beroepsbevolking: hoe hoger het cijfer, hoe groter het belang van de regio voor de werkgelegenheid.

In 2018 waren er in Nederland 95 banen voor elke honderd personen uit de beroepsbevolking. Verhoudingsgewijs bevatten provincies Noord-Holland en Utrecht de meeste banen ten opzichte van de beroepsbevolking. De provincies Flevoland en Drenthe spelen een minder belangrijke rol op het gebied van werkgelegenheid.

De regio Groot-Amsterdam heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie: er zijn 129 banen per honderd personen in de beroepsbevolking. Dit hoge aantal kan verklaard worden door een relatief hoge inkomende pendelstroom. Veel banen worden ingevuld door inwoners uit de omliggende regio’s. In deze regio’s (IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek en Kop van Holland) zijn er tussen de 70 en 80 banen per honderd personen in de beroepsbevolking. Deze regio’s beschikken samen met Oost-Groningen over het minst aantal arbeidsplaatsen per honderd personen in de beroepsbevolking. Naast Groot-Amsterdam zijn ook Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Overijssel belangrijke werkgebieden met meer banen dan personen in de beroepsbevolking.

Al meer dan 20 jaar draagt Stichting LISA zorg voor een landsdekkend werkgelegenheidsregister. I&O Research is intensief betrokken bij de totstandkoming van LISA-materiaal. In de eerste plaats ondersteunen wij de Stichting LISA bij het ontsluiten van gegevens en adviseren wij afnemers over het gebruik van de data. Daarnaast maakt I&O Research gebruik van LISA-data voor analyses naar arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en omzetcijfers. Hiermee helpen wij diverse gemeentes en provincies met het opstellen van gedegen economisch beleid.
Als voorbeeld van de mogelijkheden van LISA brengen wij maandelijks een thema binnen de werkgelegenheid in kaart.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.