Jongeren denken hetzelfde over geldzaken als hun ouders

“Zo ouder, zo kind?” Die vraag stond centraal in een onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van Wijzer in geldzaken van het ministerie van Financiën. Hoewel jongeren in het algemeen iets vrijer blijken te denken over geld dan hun ouders, schatten zij doorgaans wel redelijk in hoe hun ouders denken over specifieke financiële keuzes. Bovendien blijken veel jongeren wel degelijk dezelfde mening te hebben over geldzaken als hun ouders. De ‘financiële fitheid’ van jongeren in de toekomst, wordt dus in zekere mate bepaald door het (goede of slechte) voorbeeld van hun ouder.
24 maart 2021 | & | #economie #jeugd #jongeren

Acht op de tien jongeren (11 t/m 16 jaar) vinden hun ouder een goed voorbeeld als het aankomt op geldzaken. Ook acht op de tien jongeren vinden dat ze van hun ouder leren hoe ze met geld moeten omgaan. Ouders hebben zelfs nog een iets rooskleuriger beeld van zichzelf; negen op de tien ouders zeggen dat zij hun kind leren hoe ze met geld moeten omgaan. Uiteindelijk zegt driekwart (74%) van de jongeren (best) veel te leren van hun ouder over geldzaken. Betekent dit ook dat jongeren hetzelfde denken over geldzaken als hun ouders? In veel gevallen blijkt dit het geval.
Op het eerste oog blijken jongeren in het algemeen iets vrijer te denken over geld dan hun ouders. Driekwart (75%) van de jongeren vindt dat andere dingen belangrijker zijn dan geld. Ouders vinden dat vaker (80%). Jongeren vinden dan ook vaker dan ouders dat geld er is om uit te geven (32% vs. 24%).

Een ander voorbeeld is het (uit)lenen van een klein geldbedrag; jongeren vinden iets vaker dan hun ouders dat dit moet kunnen, hoewel ze redelijk goed inschatten hoe hun ouder hierover denkt.  Drie kwart van de jongeren vindt het oké om een klein geldbedrag te lenen (75%), tegenover twee derde van hun ouders (68%). Bijna negen op de tien jongeren vinden dat het oké is om een klein geldbedrag uit te lenen (86%), tegenover 80 procent van de ouders.

Jongeren delen vaak de mening van hun ouder

Ondanks kleine verschillen ligt de mening van jongeren en hun ouders over het algemeen dus dichtbij elkaar. Gekeken naar verschillen tussen huishoudens met een modaal, beneneden modaal, of boven modaal inkomen, blijkt dat we de overeenkomstige mening van jongeren en hun ouders niet zomaar kunnen toewijden aan het huishoudinkomen.
Dan rijst de vraag in hoeverre de mening van jongeren daadwerkelijk overeenkomt met die van hun ouders. In een nadere analyse zoomen we daarom in op de mening van de ouder en kijken we in hoeverre de mening van hun kind overeenkomt met de mening van de ouder. Jongeren blijken vaak dezelfde mening te hebben als hun ouder. Als ouders vinden dat andere dingen belangrijker zijn dan geld dan vindt 80 procent van hun kinderen dat. Als ouders vinden dat geld er is om uit te geven dan vindt ruim de helft van hun kinderen (53%) dat ook, tegenover slechts 15 procent als de ouder juist niet vindt dat geld er is om uit geven. De mening van jongeren komt dus vaak overeen met die van hun ouder.
De mening van ouders over het lenen van een klein geldbedrag bepaalt ook in zekere mate hoe hun kinderen hierin staan. Vooral als ouders dit prima vinden (66%), vinden hun kinderen dat ook (89%). Als ouders het niet goed vinden als hun kind een klein bedrag zou lenen (34%), dan zijn jongeren hier verdeeld over. Als het gaat om uitlenen doet de mening van ouders er ook toe, maar minder sterk dan bij lenen. Vooral als ouders dit prima vinden (81%), vinden hun kinderen dat ook (92%).

Verantwoording

Aan dit onderzoek werkten 596 huishoudens mee. Eerst vulden jongeren (11 t/m 16 jaar) een vragenlijst in, waarna (bijna) dezelfde vragen aan een van hun ouders werden gesteld. De respondenten zijn afkomstig uit het I&O Research Panel. De resultaten zijn gewogen en representatief op de kenmerken geslacht, leeftijd en regio.

Het veldwerk vond plaats van 17 tot en met 23 februari 2021.

U kunt het volledige rapport hier downloaden (pdf).

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.