I&O Research in 2020: onderzoek dat ertoe doet

Voor de 7de achtereenvolgende keer is I&O Research het grootste onderzoeksbureau van Nederland in de publieke sector. In dit coronajaar deden we nog meer onderzoek dat ertoe doet dan anders. Algemeen directeur Gerben Huijgen licht er een aantal uit.
23 december 2020 | Gerben Huijgen | #agressie
I&O Research in 2020: onderzoek dat ertoe doet

Het coronavirus maakte van 2020 een bijzonder jaar. Halverwege maart kwam een aantal van onze projecten stil te liggen. Gelukkig werd het meestal uitstel en geen afstel. De coronacrisis zorgde niet alleen voor tegenvallers, er kwamen ook nieuwe vragen op ons af: wat is het effect van corona op de gezondheid, op het eenzaamheidsgevoel , op de lokale economie, op het sociaal domein? Hoe staat het met het draagvlak voor het coronabeleid? Wat zijn de electorale gevolgen, met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht?

I&O Research wederom nummer 1 in de publieke sector

Onze orderportefeuille bleef in 2020 gelukkig goed gevuld. Dusdanig dat we voor de zevende achtereenvolgende keer het grootste onderzoeksbureau in de publieke sector (overheid, onderwijs) zijn volgens de Marktonderzoek Associatie (MOA).
Dit deden we met soms complex, maar altijd mooi, interessant en relevant onderzoek. Onderzoek naar een verscheidenheid aan maatschappelijke onderwerpen, voor een breed scala aan opdrachtgevers. Ik wil er in dit slotbericht over 2020 een paar uitlichten.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

In opdracht van NOC*NSF en samen met CentERdata, voerden we onderzoek uit naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Hieruit bleek dat ruim 20 procent van de 18- tot 50-jarigen in hun jeugd een ernstige vorm van emotioneel grensoverschrijdend gedrag meemaakten. Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Helaas is uit dit onderzoek opnieuw naar voren gekomen dat dit gedrag nog veel te veel voorkomt in de sport. (…) Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de cijfers in de komende jaren zullen dalen, te beginnen door ons echt open te stellen voor iedereen die grensoverschrijdend gedrag meemaakt.”

Duurzaam denken is (nog steeds) niet duurzaam doen

Duurzaamheid, klimaat en de energietransitie zijn onderwerpen die met grote regelmaat onderwerp van onze studies zijn. In onze politieke peilingen zagen we dat het klimaat niet alleen één van de belangrijkste onderwerpen voor kiezers is geworden, maar ook dat het de samenleving verdeelt.
Voor de Raad voor de leefomgeving voerden we drie focusgroepen uit om inzicht te krijgen in de manier waarop voor- en tegenstanders van klimaatmaatregelen het gesprek met elkaar gaande kunnen houden. In opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie  onderzochten we hoe jongeren denken over duurzame energie. En voor (en in) Binnenlands Bestuur lieten we zien dat duurzaam denken (nog steeds) niet duurzaam doen is. Om maar enkele voorbeelden te noemen

De toekomst van de fysieke winkel

Al voor de coronacrisis bleek uit een van onze (toen) meest recente Koopstromenonderzoeken dat het ruimtelijke (fysieke) winkelen al jaren geleidelijk afneemt. Consumenten besteden steeds minder in winkelgebieden buiten hun eigen gemeente en steeds meer online. ‘Dichter bij huis en meer vanuit huis’ is de nieuwe realiteit.
De coronacrisis lijkt te werken als katalysator in deze omslag van fysieke naar online aankopen. Zo bleek uit onderzoek dat I&O Research in samenwerking met INretail (brancheorganisatie retailers in non-food) uitvoerde.

Agressie tegen ambtsdragers

Politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen hebben in toenemende mate te maken met verbale agressie, bedreiging en intimidatie door burgers en andere personen buiten de organisatie. Vooral het aantal incidenten van verbale agressie via sociale media steeg. Dit bleek in juli uit de Monitor Integriteit en Veiligheid (periodiek onderzoek naar agressie, geweld en integriteit in het decentraal bestuur) die I&O Research sinds 2014 uitvoert voor het ministerie van BZK.

Seks tegen de wil

Amnesty International vindt dat seks zonder instemming niet alleen strafbaar moet zijn, zoals minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een nieuwe wet wilde vastleggen, maar ook als verkrachting wordt erkend. In opdracht van Amnesty deed I&O Research onderzoek naar hoe Nederlanders hier tegen aankijken. Een ruime meerderheid bleek er net zo over te denken. Mede naar aanleiding van het verweer van Amnesty – waarbij ons onderzoek de argumenten van Amnesty ondersteunde – heeft minister Grapperhaus de wet aangepast en alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar gesteld als verkrachting.

Onderzoek dat ertoe doet

Kortom: onderzoek dat ertoe doet. Onderzoek dat we met veel betrokkenheid uitvoeren en onderzoek waarvoor we ons ook in 2021 met volle overtuiging blijven inzetten.
Ik wil al onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere relaties bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Graag wens ik u fijne feestdagen en alvast een goede jaarwisseling.

Bovenal hopen we u in het nieuwe jaar weer in gezondheid te treffen.

Gerben Huijgen


We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.