I&O Research en Gemeentepeiler maken burgerparticipatie toegankelijk

Gemeenten krijgen steeds meer taken. En bij de uitvoering daarvan krijgen inwoners meer ruimte om zelf met initiatieven te komen. Dit vraagt van de gemeente een andere, meer faciliterende werkwijze.
22 augustus 2019 | Frank ten Doeschot &

Gemeenten krijgen steeds meer taken. En bij de uitvoering daarvan krijgen inwoners meer ruimte om zelf met initiatieven te komen. Dit vraagt van de gemeente een andere, meer faciliterende werkwijze. Veel gemeenten zoeken naar manieren om inwoners mee te laten doen en beter te begrijpen wat inwoners willen.

Zo zetten gemeenten online burgerpanels in om inzicht te krijgen in opvattingen of voorkeuren van inwoners. Deze burgerpanels leveren een algemeen beeld op van de mening van de bevolking over actuele onderwerpen. Denk hierbij aan de waardering van de dienstverlening, de wensen ten aanzien van afvalinzameling en de leefbaarheid van de buurt. Een burgerpanel kan zowel participatie- als onderzoeksdoelen dienen. I&O Research heeft ruim 15 jaar ervaring met online burgerpanels en op dit moment verzorgen we voor meer dan 20 gemeenten het beheer van het panel en de uitvoering van peilingen.

Gemeentepeiler

In andere situaties wordt een alternatieve aanpak gevraagd. Bijvoorbeeld wanneer er in een bepaalde wijk of dorp iets staat te gebeuren, zoals de herinrichting van een belangrijke (uitvals)weg, het verduurzamen van de gemeente, de aanpak van een centrum of het stimuleren van zelfwerkzaamheid in groenonderhoud. Het gaat er dan niet zozeer om een algemeen beeld te schetsen, maar wel om het draagvlak te peilen, knelpunten te inventariseren of om lokale ideeën op te halen. Gemeentepeiler is een gebruiksvriendelijke participatie-app waarmee u snel inzicht krijgt in dit soort vraagstukken. Inwoners kunnen via de smartphone hun mening geven over zaken die spelen in hun gemeente, dorp, wijk of buurt, of zelf met ideeën komen. De peilingen zijn meestal kort en bestaan uit 1 tot 15 vragen. De verzoeken tot deelname komen binnen bij de inwoner alsof het een WhatsApp-bericht is, en de app werkt met een tijdlijn die lijkt op die van Facebook en Instagram. Dit sluit erg goed aan op wat uw inwoners gewend zijn en daarmee is het een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige vorm van burgerparticipatie.

Direct resultaat 

Na het doorgeven van de eigen antwoorden of ideeën ziet de inwoner direct een tussenresultaat (wat vinden andere inwoners) en na afloop verschijnt ook de einduitslag op de smartphone. Deze directe feedback maakt Gemeentepeiler een leuke en eenvoudige manier om te participeren! Door het laagdrempelige karakter van Gemeentepeiler hoort u niet alleen de usual suspects, maar ook inwoners die moeilijker te bereiken zijn.

Samenwerking

I&O Research zet in de samenwerking met Gemeentepeiler haar expertise in om het bestuur en haar inwoners op innovatieve en laagdrempelige wijze dichter bij elkaar te brengen. We adviseren over de representativiteit van de respons, de juiste vraagstelling en de betekenis van de uitkomsten.

Gemeentepeiler en I&O Research hebben een aanbod ontwikkeld waarbij we slim gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt een unieke combinatie van techniek en expertise in onderzoek in de publieke sector en zo een uitstekende oplossing voor succesvolle burgerparticipatie. Doelen als het creëren van betrokkenheid, begrip en draagvlak komen hiermee beter binnen het bereik, zeker als het gaat om moeilijk bereikbare doelgroepen.

Participatiepakket

Met ons participatiepakket adviseren we u onder andere over het werven van deelnemers, we ontwerpen de app in de huisstijl van de gemeente en we ondersteunen u bij het opstellen van peilingen en het analyseren van peilingresultaten.

Download hier de brochure waarin de kracht van ons participatiepakket nader wordt toegelicht.
Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen bij het innovatief aan de slag gaan met burgerparticipatie? Bel of mail ons voor meer informatie!

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Frank ten Doeschot

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.