I&O Kwalitatief: creatief en professioneel binnen elke expertise

Een onderzoeksvraag kunt u beantwoorden met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Waar kwantitatief onderzoek doorgaans cijfermatig, representatief en vaak grootschalig is, is kwalitatief onderzoek eerder verdiepend, verbeeldend en kleinschalig.
20 maart 2018 | Mireille Koomen
I&O Kwalitatief: creatief en professioneel binnen elke expertise

Een onderzoeksvraag kunt u beantwoorden met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Waar kwantitatief onderzoek doorgaans cijfermatig, representatief en vaak grootschalig is, is kwalitatief onderzoek eerder verdiepend, verbeeldend en kleinschalig. I&O Research kan uw partner zijn bij kwantitatief èn kwalitatief onderzoek. De aard van de onderzoeksvraag bepaalt welke methode u het beste kunt inzetten. In de praktijk leidt een combinatie van beide methoden vaak tot de beste – weloverwogen –  beslissingen. We adviseren u daar graag over.

Divers palet

I&O Research voert al jaren kwalitatief onderzoek uit. Het afgelopen jaar hebben we in ons kwalitatieve aanbod meer lijn en expertise gebracht. I&O Kwalitatief biedt een divers palet aan mogelijkheden; van de meer ‘standaard’ focusgroepen en diepte-interviews tot creatieve sessies en online discussies. Ook de onderwerpen kunnen zeer divers zijn; van politieke tot economische vraagstukken, van gesprekken over (openbaar) vervoer tot het sociaal domein. In alle expertiseteams zijn twee of drie kwalitatief onderzoekers  actief. 

Zo hielden we onlangs acht focusgroepen, verspreid in Nederland, over normen, waarden en tradities in Nederland. Voor een goede doelenorganisatie onderzochten we in focusgroepen – met behulp van Archetypekaarten – de merkbeleving en ontwikkelden we persona’s. Jaarlijks voeren we meerdere casestudies uit over de wensen omtrent passende zorg vanuit gemeente en instanties voor (wmo-)cliënten. Voor ministeries gaan we regelmatig in gesprek met experts en burgers over de kwaliteit van de overheidsdienstverlening. En in de vorm van een Wereld Café gaan beleidsmakers, burgers en instanties met elkaar op informele en creatieve wijze aan de slag met onderwerpen als ‘de bestuurder van de toekomst’ of ‘samenwerking omtrent de verlening van mantelzorgondersteuning’.     

Concreet biedt I&O Kwalitatief het volgende aan:

Focusgroep
Co-creatiesessie
Opiniekamer
Customer Journey
Toekomst Trend
Mystery Guest
Observatie
Wereldcafé
Activatieworkshop
Online Community
Merk Positionering
Vissenkomsessie
Single Interview
Expert Interview
Focusgroep I&O Research

In onze vestiging in Amsterdam beschikken we over een professionele, sfeervolle gespreksruimte met meekijkfaciliteiten.

Ervaren professionals

I&O Kwalitatief werkt met een team van ervaren kwalitatief onderzoekers en een pool van gespecialiseerde externe kwalitatief onderzoekers die zich hebben verbonden aan I&O Research. Door voortdurende ontwikkeling en intervisie houden we onszelf en elkaar scherp. Onze backoffice  draagt zorg voor de organisatie van de onderzoeken, zoals de werving en selectie van respondenten, de catering, de locaties en de notulist.

Technieken en werkvormen

I&O Kwalitatief maakt gebruik van verschillende creatieve en projectieve technieken om diepere drijfveren te achterhalen. Ook beschikken we over interactieve tools om het uiterste uit de sessies te halen.

Wat voorbeelden:

  • Qandr (een intuïtieve mobiele tool om discussies te verlevendigen)
  •  Eyetracking (voor usability onderzoek)
  •  ContextMapp (voor customer journey onderzoek)
  •  Projectieve technieken, zoals Archetypen, associatiekaarten
  •  Werkvormen als brown paper, brainstorm, Lager Huis, moodboards
  •  Werken met acteurs

Hoge kwaliteit en concurrerend aanbod

Met ons aanbod verrassen we onze opdrachtgevers niet alleen aangenaam, we kunnen dat ook nog eens voor een concurrerende prijs. 

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.