Invulling klimaatbeleid gemeenten en provincies blijft onduidelijk

Burgers willen overwegend meer actie en duidelijkheid van de verschillende overheden. De inzet van het Rijk is in grote lijnen duidelijk (al vindt de helft dit onvoldoende), wat de gemeente of provincie doen om klimaatverandering tegen te gaan blijft onduidelijk. Dit blijkt uit de derde meting van het onderzoek “Duurzaam denken/duurzaam doen” dat I&O Research wederom uitvoerde in opdracht van Binnenlands Bestuur.
27 oktober 2022 | Bram Wolf & Nathalie Theelen | #duurzaamheid

Bijna helft Nederlanders verwacht meer van kabinet-Rutte IV

Burgers verwachten meer hulp en urgentie van de verschillende overheden bij de energietransitie. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) vindt dat het kabinet Rutte IV meer zou moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Dat is ongeveer gelijk aan wat we in 2020 vonden, terwijl de klimaatambities van het kabinet Rutte IV ambitieuzer zijn dan die van Rutte III.
Dit blijkt uit het onderzoek “Duurzaam denken/duurzaam doen” dat I&O Research dit jaar voor de derde keer uitvoerde in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Invloed energiecrisis, maar ook duurzamer bewustzijn

Vanzelfsprekend hebben de sterk gestegen energieprijzen invloed op de neiging tot verduurzamen, maar ook op andere terreinen beginnen burgers duurzamer gedrag te vertonen. Het toegenomen klimaatbewustzijn draagt daaraan bij. Nog steeds maken zeven op de tien Nederlanders zich zorgen over het klimaat, waarbij vooral het percentage dat zich véél zorgen maakt significant steeg: van 18 procent in 2020 naar 25 procent. Meer mensen vrezen nu dat toekomstige generaties last gaan ondervinden van de klimaatverandering, het aandeel mensen dat hier somber over is steeg van 46 naar 56 procent.

Nederlanders zien grote rol voor overheden in tegengaan klimaatverandering

Nederlanders verwachten vooral dat technologische ontwikkelingen en innovaties (60%) en regelgeving van de overheid om duurzamere productie van bedrijven af te dwingen (57%) een positief effect zullen hebben op het tegengaan van klimaatverandering. Minder dan een derde vindt dat de overheid ook burgers via strengere regels verduurzaming moet opleggen – een percentage dat de afgelopen jaren vrijwel stabiel blijft.

Overheden spelen volgens burgers dus een belangrijke rol. Duurzaamheidsonderzoeker Bram Wolf van I&O Research in Binnenlands Bestuur: ‘Je ziet dat vooral de markt nu de verduurzaming aanjaagt. Energieleveranciers adverteren met duurzaamheidstips voor hun klanten. En door de gestegen energieprijzen is de businesscase voor bijvoorbeeld zonnepanelen veel interessanter geworden’.
Maar burgers zouden dus (ook) graag meer urgentie, informatie en hulp van de overheid zien.

Invulling provincies en gemeentes blijft onduidelijk

De meeste Nederlanders hebben (in grote lijnen) een beeld van wat de regering doet tegen klimaatverandering (58%). Maar dat geldt niet voor de gemeente (70% heeft geen duidelijk beeld) of provincie (81%). En dit is de afgelopen drie jaar ook nauwelijks veranderd.

Bijna de helft van de Nederlanders (48%) geeft aan niets te horen of te zien van hun gemeente over wat men persoonlijk zou kunnen of moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Het is dus aan lokale overheden om zichtbaarder te maken wat zij doen en adviseren op het gebied van klimaatverandering.

Dit onderzoek is een derde meting van “Duurzaam denken/duurzaam doen” in opdracht van Binnenlands Bestuur. Aan het onderzoek werkten 2.300 Nederlanders van 18 jaar en ouder via het I&O Research Panel mee, representatief naar leeftijd, geslacht, opleiding, regio, stemgedrag TK21 en huishoudgrootte. Het veldwerk liep van vrijdag 16 tot en met maandag 26 september 2022.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Wolf

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Nathalie Theelen

Onderzoeker

Download het complete rapport als PDF document

Vul uw gegevens in en we sturen het rapport naar uw email. Met het opvragen van het rapport gaat u akkoord met de voorwaarde dat I&O Research het recht heeft om u eenmalig te benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen. Lees hier onze privacyverklaring.

Hidden
Verborgen veld dynamisch in te vullen door javascript voor publicatie
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.