Huis-aan-huis bewonersonderzoek toont ervaren vliegenoverlast op Heijplaat aan

Afgelopen september voerde I&O Research een enquête uit over leefbaarheid onder bewoners van de Rotterdamse wijk Heijplaat, in opdracht van de Gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond. Naast ervaren woonplezier is de bewoners gevraagd naar verschillende vormen van overlast die zij in de wijk ervaren. Om een hoge respons te realiseren is er gekozen voor een intensieve veldwerkmethode, door middel van face-to-face enquêtering bij bewoners aan de deur. Met een uiteindelijke respons van 40 procent is deze methode succesvol gebleken. Daarmee is een betrouwbaar beeld ontstaan dat twee op de drie bewoners in de wijk vliegenoverlast ervaart.
22 december 2023 | Bram Doms & Ralf ten Hove

Vliegen meest ervaren vorm van overlast

Negen op de tien bewoners wonen met plezier op Heijplaat. Men beschrijft Heijplaat als een fijn, rustig en kindvriendelijk dorp, al worden er wel kritische opmerkingen gemaakt over de overlast van vliegen, stank en verkeer. Dat blijkt ook uit de ervaren overlast: twee op drie bewoners op Heijplaat ervaren vliegenoverlast, zowel binnen- als buitenshuis. Daarmee is het duidelijk de meest ervaren vorm van overlast. Daarnaast ervaart ruim een op de drie bewoners verkeersoverlast, bijna een derde overlast van stank en een op de vijf geluidsoverlast.

Bewoners aan de zuidkant van Heijplaat ervaren meer dan gemiddeld veel vliegen- en stankoverlast, zo blijkt uit een vergelijking tussen drie onderscheiden gebieden in de wijk. In het noordelijke deel van de wijk ervaren bewoners meer verkeers- en geluidsoverlast. Verder blijkt dat jongeren meer vliegenoverlast ervaren dan oudere leeftijdscategorieën. Ruim de helft van de bewoners op Heijplaat constateerde het afgelopen jaar niet minder vliegen rond hun woning dan in 2022. In die zin kan worden gesteld dat de ervaren vliegenoverlast voor de meeste inwoners niet is afgenomen.

Rol van de overheid niet bij iedereen duidelijk

Voor de meeste bewoners, ruim vier op de vijf, is het duidelijk waar zij vliegenoverlast kunnen melden. In totaal heeft een kwart van de bewoners dat dit jaar ook daadwerkelijk gedaan. De rol van de overheid in het tegengaan van vliegenoverlast is niet bij iedereen duidelijk. Bijna de helft van de bewoners weet wat de provincie, gemeente en DCMR doen, maar voor een op de vier bewoners is dat niet duidelijk. Jongeren en nieuwe bewoners weten minder goed waar ze overlast kunnen melden en wat de overheid ertegen doet.

Een ruime meerderheid, ook vier op de vijf bewoners, heeft zelf maatregelen getroffen in reactie op de vliegenoverlast. Horren voor ramen en/of deuren zijn de meest getroffen maatregel, door iets meer dan de helft van de bewoners. Een op de drie bewoners gebruikt vliegenstrips/ vliegvangers of gaat minder vaak of nooit buiten eten.

Verantwoording

Voor het bewonersonderzoek zijn alle 841 woonadressen in de Rotterdamse wijk Heijplaat deur voor deur benaderd. In totaal is op drie verschillende manieren een respons van 338 afgenomen enquêtes opgehaald. Het onderzoek vertegenwoordigt daarmee een ruime afspiegeling van de wijk (40%). Het grootste deel liet de enquête ter plekke aan de deur afnemen (79%), 18 procent nam online deel via de aanvullend verstrekte uitnodigingsflyer en 3 procent vulde een papieren vragenlijst in bij het wijkcentrum.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Doms

Dataspecialist

afbeelding

Ralf ten Hove

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.