Hoe ervaren inwoners van Zandvoort de ambtelijke fusie?

Ambtenaren van de gemeenten Zandvoort en Haarlem werken nu meer dan twee jaar samen. De meeste inwoners en ondernemers, ongeveer 90 procent, zijn hiervan op de hoogte. Iets meer dan de helft van de inwoners (54%) en ondernemers (55%) heeft de gevolgen van de fusie als negatief ervaren.
15 juli 2020 | Wietse van Engeland
Hoe ervaren inwoners van Zandvoort de ambtelijke fusie?

Achtergrond van het onderzoek

Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Zandvoort en Haarlem een ambtelijke fusie aangegaan. Het doel van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten is om zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken. Na twee jaar is het moment gekomen om deze ambtelijke fusie te evalueren. Organisatieadviesbureau Berenschot verzorgt deze evaluatie en heeft I&O Research gevraagd een enquête onder inwoners en ondernemers uit te voeren.

Bekendheid fusie is groot

De ambtelijke fusie van Zandvoort en Haarlem houdt in dat de ambtelijke organisaties zijn samengevoegd tot één nieuwe organisatie. De gemeente Zandvoort heeft nog steeds haar eigen gemeenteraad en een gemeentebestuur met burgemeester en wethouders. Het merendeel van de inwoners en ondernemers, ongeveer 90 procent, weet dat de medewerkers van de gemeenten Haarlem en Zandvoort sinds 1 januari 2018 samenwerken, bijna twee derde is hiervan goed op de hoogte. Vier op de tien inwoners en ondernemers geven aan niets van de ambtelijke fusie gemerkt te hebben.

Ervaringen met ambtelijke fusie

Aan inwoners en ondernemers is gevraagd of deze veranderingen als positief of negatief werden ervaren. Een klein deel van de inwoners (16 procent) en ondernemers (20 procent) heeft dit als positief ervaren, iets meer dan de helft van de inwoners (54 procent) en ondernemers (55 procent) heeft de gevolgen van de fusie als negatief ervaren. Een groot deel van de inwoners (30 procent) en ondernemers (25 procent) heeft hier geen mening over. De negatieve ervaringen hebben vooral betrekking op de dienstverlening van de gemeente en de afstand tussen de gemeente en burger, die groter zou zijn geworden.

Tenslotte is meer dan de helft van de inwoners (54 procent) van mening dat Zandvoort goed herkenbaar is als zelfstandige gemeente. Dit geldt voor zowel inwoners die bekend waren met de ambtelijke fusie als voor inwoners die niet wisten dat er een fusie had plaatsgevonden.

In de Media

De Heemsteedse Courant schreef over een deel van de uitkomsten.

Onderzoeksverantwoording

In maart 2020 zijn alle huishoudens in Zandvoort benaderd via een brief om deel te nemen aan het online onderzoek. Na twee weken is aan degenen die nog niet hadden deelgenomen een herinneringsbrief gestuurd. Inwoners die het onderzoek liever schriftelijk invullen konden een papieren vragenlijst aanvragen. In totaal hebben 1.860 inwoners deelgenomen aan het onderzoek, een respons van 23 procent. Ondernemers zijn ook per brief benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Er zijn in totaal 1.622 brieven verzonden waarin de ondernemers is gevraagd de online vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 196 ondernemers deelgenomen aan het onderzoek, een respons van 12 procent.

De resultaten voor inwoners zijn gewogen op leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de verhoudingen zijn teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de gemeente. Groepen die in het onderzoek zijn oververtegenwoordigd krijgen een kleiner gewicht, terwijl groepen die zijn ondervertegenwoordigd een groter gewicht krijgen. Op deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele gemeente Zandvoort wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.