Helft Nederlanders verwacht sterke verslechtering economie

Negen op de tien Nederlanders (90%) houden rekening met economische krimp in 2020.
04 april 2020 | Peter Kanne & Jasper de Jong

Vorige week presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) economische scenario’s voor Nederland. In alle scenario’s lijkt economische krimp onvermijdelijk. Die boodschap is ook aangekomen bij de Nederlandse bevolking; negen op de tien Nederlanders (90%) houden rekening met economische krimp in 2020.

Over de economische situatie voor de coronacrisis was driekwart (74%) nog tevreden, maar nu houdt 90 procent rekening met economische krimp. De helft (52%) verwacht bovendien dat de economie sterk zal verslechteren. Dat de coronacrisis niet alleen gevolgen heeft voor ons sociaal en ruimtelijk gedrag – maar ook voor de economie – is voor de meeste mensen nu dus duidelijk.

Tekst loopt door onder figuur.

Meerderheid verwacht langer dan 6 maanden beperkingen

We hebben de scenario’s van het CPB voorgelegd: zes op de tien (58%) Nederlanders verwachten dat de coronabeperkingen tenminste 6 maanden duren, houden rekening met economische krimp tot 7,7 procent en 8 procent werkloosheid. Een kleiner deel – negen procent – houdt rekening met het ernstigste scenario (1 jaar beperkingen, 10% krimp en 9% werkloosheid). Let wel: dit is gemeten voordat het kabinet de verlening van de maatregelen tot 28 april 2020 aankondigde. De ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat de verhoudingen inmiddels mogelijk weer anders liggen.

Negen op de tien Nederlanders steunt “intelligente lockdown”

Eerder deze week brachten we naar buiten dat Nederlanders tevreden zijn met de manier waarop het kabinet omgaat met de corona-crisis. Dit geldt vooral voor de “intelligente lockdown” (91%) en het beschermen van de volksgezondheid (88%). De aanpak ten aanzien van de economie wordt ook gesteund, maar wel in iets mindere mate (74%). Mogelijk vanwege het besef dat de corona-beperkingen een negatieve economische impact hebben. Onderzoeker economie Jasper de Jong zegt in het Algemeen Dagblad:

“Het vertrouwen is wel broos. Er wordt nu veel beloofd door het kabinet, maar op een gegeven moment is die pot leeg. Dan moet blijken of het vertrouwen standhoudt.”

Steun aan MKB

Om de economie te redden, moet de overheid zich volgens driekwart (78 procent) van de bevolking in eerste instantie richten op het steunen van MKB-bedrijven. Drie op de tien Nederlanders (30 procent) vindt dat de overheid zich moeten richten op het steunen van grote bedrijven zoals Schiphol en KLM. Een vergelijkbare groep (29 procent) is het hiermee oneens. De grootste zorg van de Nederlanders zit in eerste instantie dus bij de kleinere ondernemers.

Tekst loopt door onder figuur.

Zes op de tien zzp’ers bezorgd om financiën

Het vooruitzicht van een economische recessie maakt dat 37 procent van alle Nederlanders zorgen heeft over de eigen financiële situatie. Voor zzp’ers/freelancers (61%) ligt dit percentage een stuk hoger. Dit is geen verrassing gezien de sluiting van veel horeca en het verbod op evenementen. Een groot deel van de economische maatregelen van het kabinet is ook op deze doelgroep gericht.

Inkomen daalt bij twee derde zzp’ers

Voor de meeste Nederlanders resulteerde de coronacrisis in maart nog niet in een daling van inkomsten of omzet: driekwart (74%) merkte er niet veel van. Voor zzp’ers en freelancers (64%) is dit anders: zij ervaarden enige tot forse daling van de inkomsten. Voor mensen in loondienst of met een vast of tijdelijk contract is dit in mindere mate aan de orde.

Drie op de tien Nederlanders (29%) houden rekening met verder dalende inkomsten in 2020. Dit geldt wederom vooral voor zzp’ers en freelancers (68%). Ook een kwart van de mensen in loondienst in het bedrijfsleven (26%) en een kwart van de mensen met een tijdelijk contract (27%) verwachten een inkomstendaling in 2020.

Tekst loopt door onder figuur.

Tevredenheid over noodmaatregelen

Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders is tevreden over de aangekondigde maatregelen om het bedrijfsleven, ondernemers en zzp’ers te ondersteunen. Zestien procent heeft inmiddels ook een beroep gedaan op een (of meerdere) maatregel(en). Voor de meerderheid (68%) speelt dit nog niet. Van de zzp’ers heeft 60 procent nog geen beroep gedaan op een noodmaatregel. Zeventien procent van de zzp’ers zegt niet erg tevreden te zijn over de geboden ondersteuning.

Van de werkenden die een inkomstendaling verwachten en een beroep hebben gedaan op (tenminste) een maatregel, verwacht 55 procent dat dit het verlies in enige mate zal compenseren. Twintig procent is positiever en verwacht dat het verlies grotendeels tot volledig gecompenseerd zal worden door de ondersteuning. Een op de negen (14%) gaat ervan uit dat de ondersteuning het verwachte verlies helemaal niet compenseert.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research voerde dit onderzoek uit op eigen initiatief. Het onderzoek vond plaats van 26 tot 30 maart 2020 en 2.342 Nederlanders hebben deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=2.243). Daarnaast deden 99 deelnemers via PanelClix mee aan dit onderzoek.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download het uitgebreide rapport als PDF via de link bovenaan dit bericht.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.