Helft Nederlanders pleit voor minimumloon naar 16 euro

De helft van de Nederlandse bevolking pleit voor het verhogen van het minimumloon naar 16 euro. Voorstanders van verhoging van het minimumloon vinden het vooral belangrijk dat wordt voorkomen dat mensen achterblijven. Ook wordt vaak genoemd dat werken aantrekkelijk moet worden voor niet-werkenden. Tegenstanders vrezen dat bedrijven zullen lijden onder een verhoogd minimumloon en zijn bang voor oplopende inflatie. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van FNV.
28 juni 2024 | Peter Kanne & Asher van der Schelde

Momenteel is het minimumloon 13,27 euro per uur voor 21-plussers. Op 16 april verwierp de Eerste Kamer een wetsvoorstel om het minimumloon te verhogen met 1,2 procent, nadat dit voorstel eerder wel een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer.

Vakbond FNV voert campagne om het minimumloon steviger op te hogen naar 16 euro per uur. FNV beroept zich hierbij op een nieuwe richtlijn van de Europese Unie waarin wordt gesteld dat het minimumloon minimaal 60 procent van het mediane loon in een land moet bedragen om toereikend te zijn. De implementatiewet van deze richtlijn is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en zal naar alle waarschijnlijkheid na het zomerreces inhoudelijk behandeld worden.

Om het draagvlak te meten voor een verhoging van het minimumloon en houdingen tegenover economische ongelijkheid in algemene zin heeft FNV Ipsos I&O gevraagd een opinieonderzoek uit te voeren naar deze thema’s.

Meesten willen meer actie tegen ongelijkheid, maar minder dan vorig jaar

Nederlanders zijn doorgaans van mening dat de kloof tussen arm en rijk in Nederland te groot is (57% vindt de verschillen te groot, 21% vindt van niet) en pleiten daarom ook voor meer maatregelen tegen economische ongelijkheid (60% voor, 16% tegen). Wel zien we in vergelijking met voorgaande jaren dat de steun voor meer nivellerende maatregelen is gedaald (in 2023 was 68% voor).

Hoogte minimumloon redelijk goed ingeschat

Op de vraag hoe hoog het minimumloon nu is kon 62 procent een antwoord geven, de overige 38 procent wist het niet. Degenen die een antwoord gaven wisten het tamelijk goed. De gemiddelde schatting is 13,91 euro per uur, een lichte overschatting van de 13,27 euro per uur die het is. De mediaan[1] is 13,51 euro per uur en komt daarmee goed in de buurt van het daadwerkelijke minimumloon in Nederland.

Helft Nederlanders wil minimumloon naar 16 euro per uur

De helft (48%) van de Nederlanders kan zich vinden in de wens van de FNV om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Vijftien procent is tegen. Onder de meeste kiezersgroepen zijn meer voor- dan tegenstanders. Alleen VVD’ers zijn iets vaker tegen (35%) dan voor (29%).

Voorstander wil voorkomen dat mensen achterblijven, tegenstander vreest economische schade

Voorstanders van verhoging van het minimumloon vinden het vooral belangrijk dat wordt voorkomen dat mensen achterblijven. Ook wordt vaak genoemd dat werken aantrekkelijk moet worden voor niet-werkenden. Tegenstanders vrezen dat bedrijven zullen lijden onder een verhoogd minimumloon en zijn bang voor oplopende inflatie.


Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdagmiddag 22 tot maandagochtend 25 maart 2024. In totaal werkten 2.138 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. De steekproef is grotendeels getrokken in het I&O Research Panel. 100 respondenten met een niet-westerse achtergrond deden mee via Panelclix.

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard (CBS). Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.


[1] De mediaan is de middelste waarde van een groep getallen die gerangschikt wordt op grootte. Deze maat wordt (in tegenstelling tot een gemiddelde) niet beïnvloed door extreem lage of hoge getallen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.