Helft bevolking staat open voor herhaalprik

Van de geboosterde Nederlanders willen twee op drie zich zeker of waarschijnlijk nog eens laten vaccineren middels de zogeheten 'herhaalprik'. Als zij dat inderdaad zullen doen zal de helft van de bevolking deze prik uiteindelijk halen. Zeven op tien Nederlanders vinden dat vaccinatie een vrije keuze moet blijven. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS.
19 september 2022 | Asher van der Schelde

Vanaf vandaag is het voor bepaalde groepen, zoals zorgmedewerkers en mensen uit risicogroepen, mogelijk om een afspraak te maken voor een zogeheten herhaalprik tegen het coronavirus. Als deze groep aan de beurt is geweest kan de rest van de bevolking vanaf twaalf jaar ook langskomen voor een prik. Om het draagvlak voor een nieuwe vaccinatieronde te meten gaf NOS I&O Research opdracht dit te onderzoeken.

Vaccinatiegraad blijft stabiel

Inmiddels geeft 87 procent van de Nederlandse volwassenen aan te zijn gevaccineerd (dat wil zeggen: in ieder geval 1x Janssen of 2x een andere vaccinatie). Dat percentage is stabiel ten opzichte van februari. Daarnaast zijn zeven op tien (70%) inmiddels geboosterd.

Deze percentages komen redelijk goed overeen met data van het RIVM. Het coronadashboard van de Rijksoverheid geeft aan dat 84 procent inmiddels de basisserie achter de rug heeft. De boostergraad ligt volgens hen op 64 procent. De overheid geeft zelf aan ‘dat de werkelijke vaccinatiegraad iets anders kan zijn omdat die deels is gebaseerd op berekeningen’.[1]

Weinig ongeboosterden zijn dit alsnog van plan

Van de gevaccineerden geeft bijna een procent aan nog niet te zijn geboosterd maar hiervoor wel een afspraak te hebben gemaakt. Als zij zich laten boosteren komt de boostergraad uit op 71 procent.

In totaal is 17 procent van de populatie gevaccineerd maar nog niet geboosterd. Het is niet waarschijnlijk dat een groot deel van deze groep zich alsnog zal laten boosteren. Acht procent van hen geeft aan dit ‘zeker’ te gaan doen. In dat geval zou de het percentage geboosterde Nederlanders uitkomen op 72 procent.

Circa helft geboosterden neemt ook ‘zeker’ herhaalprik

Vanaf de tweede helft van september wordt het mogelijk om een herhaalprik te krijgen. Dit is een vierde prik na de twee basisserie-prikken en de boosterprik. Voor mensen die als eerst een Janssen-vaccin kregen is het een derde prik.

Het lijkt er vooralsnog op dat iets meer dan helft van de geboosterden een dergelijke herhaalprik zal halen. Zes procent heeft immers al deze prik gehaald, terwijl 46 procent dit zeker van plan is. Als zij dat inderdaad zullen doen zal uiteindelijk 36 procent van de bevolking een herhaalprik hebben gehad. Mochten degenen die nu zeggen dit ‘waarschijnlijk’ te gaan doen daadwerkelijk een herhaalprik nemen komt dit uit op 51 procent van de totale bevolking.

Erg weinig geboosterden zeggen zeker niet de herhaalprik te zullen nemen (6%).

Veertien procent nu voorstander van verplichte vaccinatie


Ten opzichte van voorgaande metingen is er meer coulance richting niet-gevaccineerden. Inmiddels vinden zeven op tien (71%) dat vaccineren een vrije keuze moet blijven. Dit was ongeveer de helft (49%) in december 2021 toen de besmettingsgraad ruim hoger lag. Ook geeft nog maar 14 procent aan voorstander te zijn van verplichte vaccinatie. Ruim lager dan in december (36%). Van de volledig gevaccineerde Nederlanders (basisserie + booster) is 16 procent deze mening toegedaan.

Het is aannemelijk dat het draagvlak voor vrije vaccinatiekeuze weer zal afnemen indien de besmettingen en ziekenhuisopnames de komende maanden stijgen.

Helft bevolking verwacht nieuwe maatregelen dit najaar


Ondanks dat er nu geen maatregelen van kracht zijn verwacht de Nederlander nog niet klaar te zijn met het virus. Driekwart denkt dat het coronavirus weer kan opleven. Dit percentage is stabiel ten opzichte van maart en juni. Wel denken minder mensen dan in juni dat er dit najaar nog nieuwe maatregelen worden ingevoerd (was 56%, nu 48%).

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de NOS -vond plaats van vrijdag 9 tot maandag 12 september. In totaal werkten 2.684 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.

Het grootste deel van de steekproef (n=2.497) is afkomstig het I&O Research Panel, 187 respondenten deden mee via PanelClix. Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.


[1] https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.