Helft advocaten wil meer samenwerking tussen advocatenkantoren

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten blijkt dat zowel kleine - als grote advocatenkantoren op meerdere terreinen maatschappelijk actief zijn. Ook is er al samenwerking tussen verschillende advocatenkantoren, maar bijna de helft van de advocaten vindt dat dit nog meer kan. Verder zijn er bijna evenveel advocaten voor- als tegen een verplichte maatschappelijke bijdrage. Vooral veel jongere advocaten zijn voor een verplichte maatschappelijke taak.
06 april 2023 | Charlotte van Miltenburg & Gwendolyn van Straaten

Middels de enquête ‘Maatschappelijk paspoort advocatuur’ is onderzocht op welke manieren Nederlandse advocaten maatschappelijk actief zijn. Het gaat dan niet alleen om het verlenen van gratis rechtsbijstand, maar ook om maatschappelijke nevenactiviteiten en sponsoring. De maatschappelijke bijdragen van advocaten blijken divers.

Zeven op tien advocaten zetten advocatenkennis in door nevenactiviteiten

Bijna de helft van de advocaten (47%) besteedde het afgelopen jaar tijd aan gratis rechtsbijstand aan personen. Een kwart (26%) verleende gratis rechtsbijstand aan ngo’s, mkb en startups. Dit laatste gebeurt vooral door grotere kantoren met 17 of meer advocaten. Kleinere kantoren staan vooral personen gratis bij of doen dit tegen gereduceerd tarief.

Verder voeren zeven op de tien advocaten (69%) een maatschappelijke nevenactiviteit uit, zoals het geven van onderwijs, deelname aan werkgroepen, vrijwilligersactiviteiten bij verschillende organisaties, toezichthoudende functies, voorzitterschap bij commissies/raden of het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Drie op de tien (29%) besteedden er over heel 2022 meer dan 50 uur aan.

Helft advocaten wil meer samenwerking tussen advocatenkantoren

Twee op de tien advocaten werkten in 2022 zelf op één of meerdere manieren samen met kantoren die gefinancierde bijstand verlenen. Verder geeft meer dan een derde van de advocaten (38%) aan dat andere collega’s van het kantoor waarvoor ze werken dat doen. De meest genoemde manieren van samenwerking zijn het delen van kennis en intervisiebijeenkomsten. Ondanks de al bestaande samenwerkingen, vindt bijna de helft van de advocaten dat nog te weinig (47%). Vooral jonge advocaten zijn voor meer samenwerking tussen advocatenkantoren die gefinancierde rechtsbijstand verlenen en kantoren die dat niet doen. Zo vindt 57 procent van de advocaten die maximaal vier jaar het beroep uitoefenen dat er op dit moment te weinig samenwerking is, tegenover 35 procent van diegenen die al meer dan 30 jaar in het vak zitten.

Meningen verdeeld over verplichte maatschappelijke bijdrage

De vraag of kantoren die geen door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verlenen, moeten meebetalen aan de sociale advocatuur is in de enquête overwegend negatief beantwoord: 58 procent van de advocaten vindt dit geen goed idee. Op de vraag of er een verplichte maatschappelijke bijdrage zou moeten worden ingevoerd zijn er ongeveer evenveel voor- als tegenstanders: 39 procent van de ondervraagden is voor, 43 procent is tegen. Wat opnieuw opvalt is dat onder de voorstanders veel jongere advocaten zijn.

Figuur 1 – In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Basis: advocaten in Nederland (n=1.225)

Links

  • Dowload hier het onderzoeksrapport Maatschappelijk paspoort advocatuur.
  • Download hier de factsheet Maatschappelijk paspoort advocatuur.

Verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Op 2 februari 2023 zijn alle 18.218 advocaten in Nederland door de NOvA via een digitale nieuwsbrief benaderd om deel te nemen aan de enquête. Na circa anderhalve week werd een rappel verstuurd. Advocaten konden tot 20 februari deelnemen. In totaal vulden 1.225 advocaten de vragenlijst van het begin tot het einde in. Er is een weging toegepast op leeftijd, geslacht, kantoorgrootte en arrondissement. Hierdoor is de groep advocaten die heeft meegedaan aan het onderzoek op die kenmerken representatief voor alle advocaten in Nederland.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Charlotte van Miltenburg

Senior onderzoeker

afbeelding

Gwendolyn van Straaten

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.