Veel steun voor verhoging minimumloon

De FNV stelt voor het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Een meerderheid van de Nederlanders steunt dit plan. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van FNV.
21 oktober 2020 | Peter Kanne & Milan Driessen | #FNV

Zeven op tien willen minimum uurloon naar 14 euro

Zeven op de tien Nederlanders (72%) geven aan grotendeels (35%) of volledig (37%) achter een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur te staan. Dat de verhoging van het minimumloon bijdraagt aan gelijke kansen is een van de belangrijkste redenen om achter de verhoging te staan.

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een split-run methode, waarbij de steekproef aselect is opgedeeld in twee delen. Het ene deel kreeg wel en het andere deel geen informatie over de daadwerkelijke hoogte van het minimumloon.
Dit deden we om te onderzoeken of de steun voor de verhoging verandert wanneer hen deze informatie wordt gegeven. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De tekst loopt door onder de figuur

Figuur 1 – Steun voor voorstel “minimumloon naar 14 euro”, naar huidige politieke voorkeur
“Vakbond FNV is een campagne gestart om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. In hoeverre staat u achter deze doelstelling?” Totaal, N=2.053

Minder dan een kwart vindt minimumloon in Nederland hoog genoeg

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (86%) vindt dat een minimuminkomen van iemand die fulltime werkt hoog genoeg moet zijn om een gezin van te onderhouden. Veel mensen vinden dat de kloof tussen arm en rijk te groot is (64%) en dat de overheid er meer aan moet doen die kloof te overbruggen (63%).
Iets minder dan een kwart van de Nederlanders (23%) is het eens met de stelling dat het minimumloon in Nederland hoog genoeg is, 42 procent is het hiermee oneens.
Onder alle kiezersgroepen vindt een meerderheid het minimumloon niet hoog genoeg.

De tekst loopt door onder de figuur

Figuur 2 – Stellingen m.b.t. het minimumloon

Meerderheid denkt dat minimum uurloon hoger is dan het daadwerkelijk is

Het bruto minimum uurloon voor volwassenen is op dit moment € 10,21 bij een 38-urige werkweek. Bijna zes op tien Nederlanders (57%) denken dat dit hoger ligt. Gemiddeld schatten Nederlanders het minimum uurloon in op € 12,21. Eén op vijf (22%) denkt zelfs dat het minimum brutoloon hoger is dan 15 euro per uur.

Minimum uurloon 18-jarigen bijna twee keer zo hoog ingeschat

Nederlanders schatten het bruto minimum uurloon voor 18-jarigen bijna twee keer zo hoog in als dat het in werkelijk is: € 9,10 wordt het gemiddeld ingeschat terwijl het wettelijk minimum bruto uurloon voor 18-jarigen bij een 38-urige werkweek € 5,11 bedraagt.

De tekst loopt door onder de figuur

Figuur 3 – Geschat minimum bruto uurloon en wettelijk minimum uurloon naar stemvoorkeur
“Wat is volgens u (bij benadering) het bruto minimum uurloon in Nederland voor iemand van 18 jaar en voor iemand vanaf 21 jaar?”

Mensen hebben een hoger inkomen nodig dan bedrag voor sociaal minimum

We vroegen deelnemers in te schatten hoeveel een werkende alleenstaande, een alleenstaande ouder met twee kinderen en een stel met één inkomen nodig hebben om rond te komen. Het wettelijk sociaal minimum geldt in Nederland als het bruto bedrag dat iemand ‘minimaal nodig heeft om rond te komen’. Nederlanders schatten zelf een hoger netto bedrag in voor iedere situatie dan het wettelijk sociaal minimum bruto voorschrijft.

Nederlanders: werkende alleenstaande heeft € 1.488 per maand nodig om rond te komen
Het sociaal minimum voor een alleenstaande volwassene bedraagt (bruto) € 1.230. Het gemiddelde bedrag dat Nederlanders voor een alleenstaande volwassene noemen, is € 1.488 per maand.
Zeven op de tien noemen een bedrag dat hoger ligt (71%) en 37 procent noemt een bedrag boven de € 1.600 per maand als netto inkomen dat iemand nodig heeft om rond te komen.

Nederlanders: alleenstaande met kinderen heeft € 1.903 per maand nodig om rond te komen
Het sociaal minimum voor een alleenstaande met kinderen is gelijk aan dat van een alleenstaande (€ 1.230). Nederlanders vinden gemiddeld genomen dat een alleenstaande ouder met twee kinderen € 1.903 per maand nodig heeft om rond te komen.
Bijna de helft van de Nederlanders (45%) vindt dat een alleenstaande ouder meer dan € 2.000 per maand nodig heeft om rond te komen.

Nederlanders: stel met één inkomen heeft € 1.860 per maand nodig om rond te komen
Het sociaal minimum voor een echtpaar of samenwonend stel, waarbij maar één van beiden een inkomen heeft, staat in Nederland op € 1.679. Nederlanders vinden gemiddeld dat een dergelijk stel netto € 1.860 per maand nodig heeft om van rond te komen.
Twee derde van de Nederlanders (66%) vindt dat een één-verdiener een netto inkomen boven het sociaal minimum nodig heeft om rond te kunnen komen.

De tekst loopt door onder de figuur

Figuur 4 – Geschat benodigd minimum maandloon om rond te komen
“Wat is volgens u het minimum netto maandloon dat iemand in Nederland nodig heeft om rond van te kunnen komen, in drie situaties:”
– Een werkende alleenstaande volwassene die op zichzelf woont
– Een echtpaar/samenwonend stel, waarbij maar één van beiden een inkomen heeft
– Een werkende alleenstaande ouder met twee kinderen

Bijna helft voorstanders bereid zelf iets te doen

Van de deelnemers die de verhoging van het minimumloon naar 14 euro steunen wil 45 procent zich hiervoor inzetten (29% misschien,  19% zeker). Doorgaans is het aandeel ‘zeker’ (19%) een goede indicatie voor te  verwachten gedrag. Een klein deel (3%) zegt zich hier al voor in te zetten.

Mensen die iets willen doen om de 14 euro voor elkaar te krijgen, denken vooral aan het tekenen van een petitie (57%) of bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen op een partij die het minimumloon wil verhogen (47%). Een op vijf zou op sociale media steun willen betuigen aan ‘14 euro per uur’ of anderen overtuigen op een partij te stemmen die het minimumloon wil verhogen (beide 21%). Slechts een klein deel zou zelf aan een protestactie mee willen doen (7%), een petitie overhandigen (6%) of naar een fysieke bijeenkomst over 14 euro per uur willen gaan (5%).

Een klein deel van degenen die op sociale media steun willen betuigen aan “14 euro per uur” is bekend met de hashtag #voor14 (5%).

Volledige rapportage

Klik hier om het volledige rapport (pdf) te downloaden.

Verantwoording

I&O Research voerde dit landelijk representatief onderzoek uit onder 2.053 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vond plaats van donderdag 3 tot dinsdagochtend 8 september 2020.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Het grootste deel van de deelnemers (1.913) is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 140 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Milan Driessen

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.