Grootschalig internationaal onderzoek onder scholen (TALIS) van start

Sinds vorige week kunnen geselecteerde scholen zich aanmelden voor deelname aan TALIS (Teaching and Learning International Survey). Dit grootschalige internationaal vragenlijstonderzoek is hét onderzoek over de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders. Het onderzoekt wat er voor nodig is om leraren en schoolleiders gemotiveerd, gezond en vakbekwaam te houden.
10 oktober 2023 | Kimberly Farzan
Grootschalig internationaal onderzoek onder scholen (TALIS) van start

Het internationale vragenlijstonderzoek TALIS

TALIS is een vragenlijstonderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek staan onderwerpen centraal die in Nederland bovenaan de agenda staan, zoals werktevredenheid van leraren en schoolleiders, ervaren werkdruk en oorzaken van werkdruk, waardering van het lerarenberoep en begeleiding van (startende) leraren op school en professioneel leren. Het onderzoek geeft leraren en schoolleiders de kans zich hierover uit te spreken. De resultaten worden onder andere gebruikt voor nationaal en internationaal onderwijsbeleid en voor het verbeteren van lerarenopleidingen.

De uitvoering van het onderzoek

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en vindt in 2024 voor de vierde keer plaats in Nederland. Naast Nederland doen meer dan 50 landen mee. Hierdoor zijn langjarige trends in kaart te brengen én vergelijkingen tussen landen te maken. In Nederland zijn 350 scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs willekeurig geselecteerd om hieraan deel te nemen. I&O Research is onderdeel van het Nederlandse TALIS-team en verzorgt de dataverzameling voor het Nederlandse deel van dit onderzoek. De resultaten van deze ronde worden in 2025 verwacht.

Het Nederlandse TALIS-team

Het onderzoek is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). TALIS 2024 wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut, I&O Research, Fontys Hogescholen, IVA Onderwijs en Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Het onderzoek wordt ondersteund door de PO-raad, de VO-raad, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en AVS | Academie Vakvereniging Schoolleiders. I&O Research is verantwoordelijk voor de dataverzameling van TALIS in Nederland.

Werving

Begin oktober 2023 hebben de eerste Nederlandse scholen die in aanmerking komen voor deelname een brief ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met informatie over het onderzoek en wat deelname aan TALIS voor hen betekent. Ook zijn de schoolbesturen van de desbetreffende scholen op de hoogte gebracht. Deze scholen kunnen een telefoontje verwachten van I&O Research, namens het TALIS-team. Hierin is ruimte voor het beantwoorden van alle vragen vanuit de school. Daarnaast bespreekt de medewerker van het TALIS-team met de school wat deelname inhoudt.

Meer informatie

Meer informatie over TALIS is te vinden op www.talis2024.nl, waar ook een informatieve flyer te vinden is. Ook is informatie over TALIS te vinden via de TALIS-LinkedIn-pagina op de website van NRO en de OESO.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Kimberly Farzan

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.