Eenpitters maken andere politieke keuzes dan de ‘klassieke’ ondernemer

Een groot deel van de ondernemers is zeker van plan te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november. GroenLinks-PvdA, VVD en NSC zijn – net als onder Nederlanders in het algemeen – de meest populaire partijen. Wel kiezen kleine ondernemers (0-1 medewerker) vaker voor GroenLinks-PvdA en grotere ondernemers (>5 medewerkers) vaker voor VVD. Belangrijke thema’s zijn de woningmarkt en klimaatverandering, ondernemers vinden dat een nieuw kabinet in deze zaken moet investeren. Dit blijkt uit een representatieve peiling in het I&O Research Ondernemerspanel onder 1.483 ondernemers (inclusief zzp’ers).
17 november 2023 | Daphne Martens & Ester Hilhorst | #economie #politiek

GroenLinks-PvdA, VVD en NSC bij ondernemers aan kop bij Tweede Kamerverkiezingen

Een groot deel van de ondernemers (85%) is zeker van plan te gaan stemmen. De drie partijen die volgens de ondernemers het meest in aanmerking komen voor hun stem, zijn GroenLinks-PvdA (15%), VVD (13%) en Nieuw Sociaal Contract (11%).
Een kwart van de ondernemers weet nog niet op welke partij hij of zij gaat stemmen. De standpunten, het partijprogramma en de ideologie van een partij zijn naar eigen zeggen het belangrijkste bij hun keuze.

Kleine ondernemers kiezen vaker voor GroenLinks-PvdA, grote vaker voor VVD

Er is verschil in partijkeuze zichtbaar tussen kleinere en grotere ondernemers. Ondernemers met 0 t/m 1 medewerker stemmen vaker op GroenLinks-PvdA (18%) dan grotere ondernemers. Ondernemers met 5 of meer medewerkers stemmen vaker op VVD (23%) dan kleinere ondernemers. Bij Nieuw Sociaal Contract zijn weinig verschillen te zien.

Figuur 2 – Verschil in partijkeuze tussen ondernemers op basis van grootteklassen.

Verkiezingen moeten over klimaatverandering en woningmarkt gaan

De belangrijkste thema’s tijdens deze verkiezingen zijn volgens de ondernemers de woningmarkt (genoemd door 37%) en klimaatverandering (genoemd door 36%). Dit verschilt tussen bedrijfsgroottes. Ondernemers met 0 t/m 1 medewerker vinden klimaatverandering het belangrijkste thema, terwijl ondernemers met meer medewerkers de woningmarkt het belangrijkste thema vinden. Daarnaast speelt bij ondernemers met 5 of meer medewerkers het thema economie en overheidsfinanciën meer dan bij andere ondernemers, dit is bijna net zo vaak genoemd als de woningmarkt.

Weinig vertrouwen in politieke partijen en democratie

Van de ondernemers heeft de helft (53%) vertrouwen in hun gemeente. Politieke partijen kunnen op minder vertrouwen rekenen: een vijfde heeft hier vertrouwen in (20%) en driekwart (77%) heeft niet zo veel of geen vertrouwen in politieke partijen.

Figuur 3 – Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende instanties of personen? (n=1.483)

Men beoordeelt de werking van de democratie gemiddeld met een zes. Een derde van de ondernemers geeft de werking van de democratie lager dan een zes (31%).

Investeren of bezuinigen?

Vier op de tien ondernemers vinden dat het volgende kabinet meer moet investeren. Drie op de tien is het hier juist niet mee eens en wil het kabinet bezuinigt.

Figuur 4 – Vindt u dat het volgende kabinet (periode 2024-2028) moet bezuinigen of meer moet investeren? (n=1.483)

Ondernemers vinden het vooral belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in klimaat/duurzaamheid en woningbouw. Wel zijn er verschillen tussen ondernemers: ondernemers met 0 t/m 1 medewerker geven vaker dan grotere ondernemers aan armoedebestrijding/sociale zekerheid een belangrijk thema te vinden om in te investeren. Ondernemers met twee of meer medewerker geven vaker aan dan kleinere ondernemers dat er geïnvesteerd moet worden in veiligheid/politie. Om te bezuinigen worden de volgende thema’s vaak genoemd: ontwikkelingssamenwerking/hulp aan hulpbehoevenden elders, snelwegen en kunt en cultuur.

Verantwoording

Het I&O Ondernemerspanel (4.855 leden) brengt de wensen en ervaringen van ondernemers op voor hen relevante thema’s in beeld. De eerste meting is uitgezet in mei 2021 en sindsdien vinden er periodiek peilingen plaats, waarvan deze peiling de achtste is. Het onderzoek vond plaats van 10 t/m 19 oktober 2023. In totaal vulden 1.483 ondernemers de vragenlijst in. De onderzoeksresultaten zijn gewogen naar het aantal werkzame personen en de bedrijfssector. Hiermee corrigeren we eventuele onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en daarmee zijn de uitkomsten representatief voor alle ondernemers in Nederland als het gaat om sector en grootteklasse.
I&O Research voerde dit onderzoek uit op eigen initiatief. Er is geen opdrachtgever.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.