Eén op de zeven Nederlanders ervaart vorm van voedselnood

Veertien procent van de Nederlanders ervaart een vorm van voedselnood. Deze mensen hebben niet voldoende te eten en/of niet voldoende gezond of gevarieerd eten. Een deel van hen heeft behoefte aan voedselhulp, maar krijgt dit niet. Dit blijkt uit onderzoek dat Ipsos I&O uitvoerde in opdracht van het Rode Kruis.
16 april 2024 | Carolien Veldkamp & Sana Douz | #economie

In 2021 liet het Rode Kruis door Ipsos I&O (voorheen I&O Research) onderzoek doen om het landelijke beeld omtrent voedselnood in kaart te brengen. In 2024 heeft het Rode Kruis dit onderzoek opnieuw laten uitvoeren, vanwege behoefte aan inzicht in de ontwikkeling rondom dit probleem. Het onderzoek geeft inzicht in hoeveel Nederlanders te maken hebben met voedselnood, onder welke groepen het voorkomt, wat de oorzaken zijn en welke hulpbehoefte mensen hebben.  

Stabiel beeld: 14 procent heeft wel eens te weinig (gezond) eten

Onder voedselnood verstaan we een tekort aan voedsel en/of een tekort aan voedingsstoffen. In totaal kent veertien procent van de Nederlanders een vorm van voedselnood. Dit zijn Nederlanders die te weinig eten hebben, te weinig gevarieerd of gezond eten hebben of van beide niet genoeg hebben. Het percentage Nederlanders met voedselnood is niet veranderd sinds 2021, toen we dit onderzoek voor de eerste keer uitvoerden.

Figuur 1. Vormen van voedselnood in Nederland

Deel wil voedselhulp maar krijgt dit niet

Van alle Nederlanders wil vier procent graag voedselhulp terwijl ze dit niet ontvangen. Een deel van hen schaamt zich om hulp te vragen (26%) en een deel zegt hier geen recht op te hebben (45%). Ook weet niet iedereen waar ze deze hulp kunnen vinden of is de hulp niet voor iedereen bereikbaar. Van de Nederlanders met voedselnood wil een kwart wel voedselhulp, maar krijgt dit niet. Dit komt neer op in totaal drie procent van de Nederlanders.

Voedselnood veroorzaakt door te weinig geld of tijd

Een gebrek aan geld wordt het vaakst genoemd als oorzaak voor onvoldoende voedsel (52%) en voor onvoldoende gezond of gevarieerd voedsel (72%). Een kwart (25%) van degenen die over te weinig eten beschikken wijt dit aan een gebrek aan tijd, mensen die (soms) niet gezond of gevarieerd eten noemen dit iets vaker (37%).

Voedselnood komt vaker voor onder bepaalde groepen

Voedselnood komt overal voor, maar relatief vaak onder Nederlanders met een migratieachtergrond, Nederlanders tussen de 18 en 50 jaar oud, gezinnen met kinderen, alleenstaanden en onder lager en middelbaar opgeleiden. Ook komt het vaker voor in grote steden.

Download

Klik hier voor het volledige rapport.
Het NOS nieuwsbericht vindt u hier.

Onderzoeksverantwoording

Voor dit onderzoek is een online vragenlijst uitgezet in het Ipsos I&O panel, aangevuld met een extern panel. Daarnaast hebben wij een steekproef getrokken uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) van 1.500 Nederlanders. De huishoudens ontvingen een uitnodiging om de vragenlijst op papier of online in te vullen. In totaal vulden 1.624 personen de vragenlijst in, 1.393 uit het panel en 231 via de BAG steekproef. De uitkomsten van het onderzoek zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De resultaten zijn representatief voor Nederlanders inwoners (18+) wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Carolien Veldkamp

Onderzoeker

afbeelding

Sana Douz

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.