Eén op de tien van plan vuurwerkverbod te negeren

Ongeveer een op tien geeft aan ondanks het vuurwerkverbod toch van plan te zijn vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. De meerderheid van de Nederlanders (63%) is voor een particulier verbod.
10 december 2021 | Asher van der Schelde & Peter Kanne | #dierenwelzijn #politiek #vuurwerk #vuurwerkverbod

Vrijdag 19 november kondigde het kabinet af dat ook deze jaarwisseling het particulier afsteken van vuurwerk verboden is. Het weekend daarvoor voerde I&O Research, in opdracht van Binnenlands Bestuur, een representatief onderzoek uit onder Nederlanders om te peilen of zij van plan waren vuurwerk af te steken, hoe zij zouden reageren op een mogelijk verbod en hoe zij tegenover een algeheel verbod staan.

Weinig animo voor afsteken vuurwerk voor afkondiging verbod

Slechts 11 procent gaf aan van plan te zijn om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Nauwelijks meer dan na de afkondiging van het verbod vorig jaar: toen zei 7 procent alsnog vuurwerk af te gaan steken.

Een op tien van plan om tegen verbod in te gaan

We vroegen Nederlanders ook wat zij zouden doen mocht het afsteken van vuurwerk verboden worden. Ongeveer een op tien (9%) Nederlanders geeft aan dan toch van plan te zijn om vuurwerk af te steken. Opvallend is dat dit percentage nauwelijks verschilt van het percentage (11%) dat van plan was om vuurwerk af te steken toen het nog onduidelijk was of er een verbod zou worden afgekondigd.

Milieu en dieren belangrijkere reden voor onthouding dan overbelasting zorg

Zeven op tien Nederlanders die aangeven geen vuurwerk af te zullen steken, geven aan dat vuurwerk hen überhaupt weinig doet. Andere redenen die vaak worden genoemd, zijn het niet willen belasten van milieu en dieren (beide 38%). Ongeveer een op vier (27%) zegt de zorg niet te willen overbelasten.

Zeven op tien (68%) Nederlanders vinden dat het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden moet worden om ervoor te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Een op vier is het hier (grotendeels) mee oneens. Vorig jaar was de steun voor deze stelling sterker. Toen vonden vier op vijf dat vuurwerk verboden moest worden om de zorg te ontlasten.

Gemeenteverboden positief ontvangen

De ruime meerderheid (60%) van de inwoners in gemeenten waarin (voor het landelijke verbod) een gemeentelijk vuurwerkverbod is afgekondigd, is hier positief over. Slecht 12 procent vindt het onacceptabel. Een op drie inwoners van gemeenten waar het afsteken van vuurwerk volledig leek toegestaan, vindt dit onacceptabel.

Meerderheid nog altijd voor particulier verbod

Een ruime meerderheid (63%) van de Nederlanders is nog altijd voor een particulier verbod op het afsteken van vuurwerk. Dit percentage is sinds januari 2020 stabiel. Daarvoor was hier aanzienlijk minder steun voor. Bijna zeven op tien zijn nog steeds voorstander van een professionele vuurwerkshow door de gemeente. Slechts 43 procent onderschrijft de stelling dat “het afsteken van vuurwerk een mooie traditie is die we in stand moeten houden”. Ter vergelijking: in 2018 vonden zes op tien dit nog.

Vaccinatiestatus splijt opvattingen

Vaccinatiestatus heeft zich de afgelopen maanden ontwikkeld tot splijtzwam in de samenleving. Over tal van onderwerpen (stemgedrag, vertrouwen in de overheid) lopen de meningen van gevaccineerden en niet-gevaccineerden uiteen. Ook over een mogelijk vuurwerkverbod denken de groepen verschillend. Twee op drie gevaccineerde Nederlanders zijn voor een algeheel verbod voor particulieren, terwijl een minderheid van de niet-gevaccineerden (39%) dit onderschrijft. Bijna de helft (47%) van deze groep is tegen een verbod. Per saldo zijn er dus meer niet-gevaccineerden tegen dan voor.

Voorstanders beschouwen vuurwerk als culturele kwestie

Opvallend is dat voorstanders vuurwerk framen als culturele kwestie. Zij zien het afsteken van vuurwerk als een Nederlandse traditie die niet zomaar kan en mag worden afgeschaft. Zo zegt een respondent: “zou de zoveelste traditie zijn die afgeschaft wordt.”
Tegenstanders gebruiken geen culturele argumenten om hun afkeer van vuurwerk te onderbouwen. Zij wijzen vooral op praktische bezwaren zoals geluidsoverlast, milieuvervuiling en overbelasting van de zorg.

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdagmiddag 12 tot maandagochtend 15 november 2021. Er werkten in totaal 1.188 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel hiervan is afkomstig uit het I&O Research Panel en 110 respondenten vulden de vragenlijst in via het panel van PanelClix. De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het rapport

Download hier het hele rapport.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.